Äldre person tränar gång under rehablitering

Ett ultrakänsligt blodtest som speglar hjärnskadan vid akut ischemisk stroke – och förutsäger funktionsförmåga. Upptäckten kan få stor betydelse framöver, menar forskarna bakom en ny studie.

Förra året utvecklade en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet ett nytt blodtest för att mäta ett protein, BD-tau, som speglar nedbrytningen av nervceller i hjärnan vid Alzheimers sjukdom.

I en ny studie ville forskarna undersöka om samma biomarkör kan spegla nedbrytningen av nervceller även vid akut ischemisk stroke. Det är den vanligaste formen av stroke och orsakas av syrebrist i hjärnan till följd av en blodpropp.

Protein mättes i blodet

Drygt 800 strokedrabbade patienter ingick i studien. Forskarna fann att högre nivåer av BD-tau i blodet i den akuta fasen av stroke ökade risken för svårare utfall efter tre månader.

– För närvarande finns det inga blodbaserade biomarkörer som exakt speglar akut nervskada vid stroke, eller som kan användas för att förutsäga kliniska utfall hos patienter med stroke, säger Fernando Gonzalez-Ortiz, doktorand inom psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin.

Stor potential vid stroke

Enligt forskarna är studien den första rapporten om en blodbiomarkör som verkligen är specifik för akut nervcellsskada i hjärnan vid ischemisk stroke.

– Resultaten indikerar att BD-tau fungerar som biomarkör för de flesta undergrupperna av ischemisk stroke, vilket gör att den har en stor potential för framtida klinisk implementering, konstaterar Tara Stanne som är forskare inom laboratoriemedicin vid Sahlgrenska akademin.

Enligt forskarna behövs dock fler och större studier för att bekräfta resultaten. Det behövs också fler studier med upprepade blodprovstagning för att hitta den optimala dagen för provtagning, efter det akuta strokeinsjuknandet, som kan förutsäga det kliniska utfallet.

Mer om studien och resultatet

Resultaten var oberoende av de två kliniska variabler som bäst anses förutsäga utfallet efter ischemisk stroke: ålder och strokens svårighetsgrad, enligt den etablerade skattningsskalan NIH Stroke Scale. Resultaten var också justerade för kön och dag för blodprovstagning.

Vetenskaplig studie

Association of Plasma Brain-Derived Tau With Functional Outcome After Ischemic Stroke, Neurology.

Kontakt:

Tara Stanne, docent och forskare inom laboratoriemedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, tara.stanne@neuro.gu.se

Fernando Gonzalez-Ortiz, doktorand inom psykiatri och neurokemi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, fernando.gonzalez.ortiz@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera