Två personer i svarta siluetter sitter i fönster och pratar. Hav och regn utanför.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vad händer i hjärnan när vi talar? Och när vi lyssnar på någon? Aktiveras samma områden i hjärnan? Det har forskare vid Stockholms universitet undersökt. Resultaten kan på sikt kasta ljus över hur hjärnan fungerar vid exempelvis autism och adhd.

Människors samtal är en komplex process där språkliga och sociala förmågor sätts på prov. Under lång tid har forskare debatterat huruvida tal och förståelse av tal engagerar samma delar av hjärnan. Tidigare studier har främst fokuserat på kontrollerade experiment där deltagare antingen talade eller lyssnade ensamma. Nu har forskare istället undersökt hjärnaktiviteten hos deltagare under riktiga samtalssituationer.

Forskarna analyserade hur hjärnan reagerade hos människor som deltog i samtal med en experimentledare medan de låg i en hjärnkamera. Det visade sig bland annat att talare och lyssnare aktiverar samma hjärnregioner, vilket stöder idén om ett gemensamt “språknätverk”.

Forskarna såg också skillnader i hjärnaktivitet mellan talande och lyssnande. Vissa regioner i det språkliga nätverket visade sig vara mer engagerade under tal än under lyssnande, vilket tyder på unika processer för varje aktivitet.

Mer än bara överföring

Dessutom såg forskarna att hjärnregioner som kopplas till social interaktion var mer aktiva under tal än under lyssnande. Det, menar forskarna, visar att språkligt samspel inte bara handlar om att överföra information utan också om att förstå och anpassa sig till sin samtalspartners perspektiv.

– Det här är en förmåga som vi i andra studier visat utvecklas under ungdomsåren, säger Caroline Arvidsson, doktorand vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Autism och adhd i fokus

Via fler experiment hoppas forskarna kunna fördjupa kunskapen om hur hjärnan beter sig språkliga och sociala utbyten. Förhoppningen är att forskningen ska bidra till djupare förståelse för diagnoser som autism och adhd.

– Vi kommer att testa hjärnans utveckling hos ungdomar med adhd, säger Julia Uddén, universitetslektor och docent vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Vi jämför den vuxna hjärnan med ungdomshjärnan samt adhd-ungdomshjärnan när hjärnan “läser mellan raderna” av det som sägs, vid samtal.

Utgångspunkten, säger Julia Uddén, är att personer med adhd och autism kan ha svårare att greppa budskap som inte tydligt uttalas. I synnerhet gäller det personer med autism men kanske i viss mån även personer med adhd. Därför är det av intresse att få reda på mer om hur hjärnorna hos personer med de diagnoserna beter sig vid samtal.

Vetenskaplig artikel:

Conversational production and comprehension: fMRI-evidence reminiscent of but deviant from the classical Broca–Wernicke model, Cerebral Cortex.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera