Man med mobiltelefon mot örat.
Artikel från Karolinska Institutet

Personer som pratar mycket i mobiltelefon har inte högre risk att drabbas av hjärntumör än andra. Det visar en stor internationell studie.

Den ökade användningen av mobiltelefoner och annan trådlös kommunikation har lett till oro för att den elektromagnetiska strålningen kan ge upphov till cancer och andra sjukdomar.

En stor internationell forskningsstudie, som pågått i nästan 20 år, har därför undersökt om personer som använder mobiltelefon mycket – och under lång tid – har en högre risk att drabbas av hjärntumör än andra.

Stort antal mobilpratare i studie

I studien ingick över 250 000 mobilanvändare i fem länder. De fick svara på detaljerade frågor kring användningen av sina telefoner. Deltagarna följdes sedan i cancerregister för att se om det fanns någon koppling till insjuknande i hjärntumörer.

Forskarna fann dock inget samband mellan långvarig mobiltelefonanvändning och risk för tumörer i hjärnan.

Resultaten visar att de som sammanlagt talat flest antal timmar i mobiltelefon inte har högre risk att insjukna i hjärntumör än andra, säger Maria Feychting, professor vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Tekniken ändras – fler studier behövs

Förekomsten av hjärntumör bland de tio procent som hade talat flest antal timmar i mobiltelefon skiljde sig inte från personer som använt mobilen betydligt mindre.

Studien visar också att människor som började använda mobiltelefon mer än 15 år innan de besvarade frågeformuläret inte hade högre risk att insjukna än dem som använt mobiltelefon kortare tid.

Forskarna pekar på att resultaten från den så kallade COSMOS-studien kommer att vara ett viktigt bidrag till det vetenskapliga underlaget vid framtida hälsoriskbedömningar, men att mer forskning behövs.

– Mobiltelefonitekniken förändras ständigt och vissa av tumörerna vi studerade är väldigt ovanliga. Därför kommer vi att fortsätta följa COSMOS-deltagarna för att kunna dra säkrare slutsatser om eventuella risker på lång sikt, säger Maria Feychting.

Vetenskaplig studie:

Mobile phone use and brain tumour risk – COSMOS, a prospective cohort study, Environment International.

Kontakt:

Maria Feychting, professor vid institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, maria.feychting@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera