Kvinna i soffa håller händerna över sin mage.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vid diagnosen IBS, känslig tarm, är kostbehandling mer effektivt än läkemedel, visar en studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Med en justering av kosten fick mer än sju av tio patienter påtagligt lindrigare symtom.

Behandlingen vid IBS består ofta av kostråd, till exempel att äta ofta, regelbundet och långsamt samt undvika svårsmält mat. Andra råd är att undvika att dricka för mycket kaffe och alkohol.

Patienter kan också få läkemedel för att dämpa gaser, smärta, diarré eller förstoppning. Ibland ges antidepressiva läkemedel för att lindra magbesvären.    

IBS, från engelskans irritable bowel syndrome, är en vanlig diagnos som innebär att tarmen är överkänslig. Det kan medföra smärta i mag-tarmkanalen, gaser och buksvullnad, diarréer och förstoppning. Symtomen kan variera i svårighetsgrad.

I en studie har forskare vid Göteborgs universitet jämfört tre behandlingsformer, två kostbehandlingar och en läkemedelsbaserad. Deltagarna var vuxna patienter med svår eller medelsvår IBS.

Förändring av kost lindrade symtom

En grupp deltagare fick traditionella IBS-kostråd, med fokus på ätbeteende i kombination med låg halt av så kallade fermenterbara kolhydrater, det som kallas FODMAP. Där ingår till exempel laktos, baljväxter, lök och spannmål som jäser i tjocktarmen.

Den andra gruppen fick en kostbehandling med låg andel kolhydrater och hög andel protein och fett. En tredje grupp fick läkemedelsbehandling som utgick från patientens mest besvärande IBS-symtom.

När forskarna undersökte hur väl patienterna i de tre grupperna svarade på behandlingarna, som pågick under fyra veckor, var resultaten tydliga.

Av deltagarna som fick traditionella IBS-kostråd och låg halt av FODMAP hade 76 procent påtagligt lindrade symtom. I gruppen som fått kosten med låg andel kolhydrater och hög andel protein och fett hade 71 procent färre symtom. Bland patienterna i läkemedelsgruppen var andelen 58 procent.

Viktigt med individanpassad behandling

Vid en halvårsuppföljning, då deltagarna i kostgrupperna delvis återgått till sina tidigare matvanor, upplevde en stor andel fortfarande betydande lindring av symtom.

– Med studien kan vi visa att kostbehandling har en central roll i behandlingen av IBS, men att det finns flera alternativa behandlingsmetoder som har visat sig effektiva, konstaterar Sanna Nybacka, forskare och dietist vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och fortsätter:

– Vi behöver mer kunskap om hur vi i framtiden bäst kan individanpassa behandlingen vid IBS och vi kommer vidare att undersöka om det finns faktorer som kan förutsäga om individer kommer att svara väl på behandling.

Vetenskaplig studie:

A low FODMAP diet plus traditional dietary advice versus a low-carbohydrate diet versus pharmacological treatment in irritable bowel syndrome (CARBIS): a single-centre, single-blind, randomised controlled trial, The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera