Kirurg i operationssal
Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De två vanligaste fetmaoperationerna – gastric bypass och gastric sleeve – ger få kortsiktiga komplikationer och är i den bemärkelsen likvärdiga. Det visar en studie.

Varje år görs cirka 5 000 fetmaoperationer i Sverige. De vanligaste operationsmetoderna är gastric bypass, som innebär att en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas om, och gastric sleeve då en stor del av magsäcken opereras bort.

I en studie, där över 1700 vuxna patienter deltog, har forskare velat jämföra kortsiktiga risker vid de olika metoderna.

Relativt få komplikationer

Resultaten visar inga signifikanta skillnader mellan metoderna. Operationstiden var längre vid gastric bypass, men oavsett metod vårdades patienterna ett dygn på sjukhuset efter ingreppet.

Uppföljningarna gav också likvärdiga resultat. 30 dagar efter operationen hade båda grupperna relativt få komplikationer i form av exempelvis blödningar, läckage, blodproppar och infektioner. Inga dödsfall förekom under uppföljningstiden på totalt 90 dagar.

– För båda operationsmetoderna är komplikationsrisken mycket låg, framför allt ur ett internationellt perspektiv, och det finns ingen statistisk signifikant eller kliniskt relevant skillnad mellan grupperna, säger Suzanne Hedberg, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Många berörda och många åsikter

Många personer är opererade, eller väntar på en operation, och det finns en hel del diskussioner och åsikter om de olika metoderna, enligt Suzanne Hedberg.

– Det studien visar är att patienter och läkare nu kan välja operationsmetod utan att ta hänsyn till kortsiktiga operationsrisker, konstaterar hon.

Mer om studien

1 735 vuxna patienter som skulle göra en operation under åren 2015–2022 deltog i studien. De lottades till antingen gastric bypass eller gastric sleeve. Operationerna gjordes på universitets- och andra sjukhus, offentliga och privata, varav 20 i Sverige och tre i Norge. Studien är den största i sitt slag.

Vetenskaplig studie

Comparison of Sleeve Gastrectomy vs Roux-en-Y Gastric Bypass, A Randomized Clinical Trial, Jama Network Open.

Kontakt:

Suzanne Hedberg, disputerad i kirurgi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, suzanne.hedberg@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera