Tema

Nyheter från Linnéuniversitetet

Så samarbetar alger och bakterier om maten

Alger och bakterier interagerar på ett sätt som inte tidigare varit känt, till exempel kan de anpassa sig efter varandra och dela näringsämnen mellan sig istället för att konkurrera.
– Algen och bakterien väljer varandra, de råkar inte bara vara där, säger Eva Sörenson,

Miljö & klimat

Så bryter sig picornavirus in i värdcellen

Picornavirus är en virusfamilj som kan orsaka en rad olika sjukdomar inklusive polio, hjärnhinneinflammation och i sällsynta fall hjärtmuskelinflammation, hjärninflammation och förlamning. Forskning  från Linnéuniversitetet visar bland annat hur picornavirus infekterar värdcellen och tar över dess maskineri för att reproducera flera viruspartiklar.

Hälsa & medicin

Ny metod daterar urtida jordbävningar

Rörelser i sprickor i berggrunden kan dateras genom en ny teknik. Det gör det möjligt att spåra jordbävningshistorik flera miljarder år tillbaka i tiden. Och kan hjälpa oss både att förstå plattektonisk utveckling och att förutse seismisk aktivitet.

Natur & teknik

Forskare ska motverka föräldrars våld mot barn

Att föräldrar och andra vårdnadshavare slår sina barn är fortfarande vanligt världen över. Endast 58 av världens länder har beslutat om att förbjuda föräldrars våld mot barn, och UNICEF beräknar att vartannat barn i världen är utsatt för våld. I till exempel Filippinerna slår sex av tio föräldrar sina barn. Nu ska två forskare från Sverige resa dit för att med en utbildningsmodell minska våldet mot barn.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur