Tema

På Twitter sitter rösten i fingrarna

Det finns en ständigt pågående konflikt på Twitter. Den mellan de som håller hårt på språkreglerna och de som tycker att stilmässig frihet är viktigare eller inte bryr sig om språkreglerna så mycket, menar Peter Wikström i sin avhandling om språkbruk och språknormer på Twitter från Karlstads universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mindfulness och KBT hjälper föräldrar till svårt sjuka barn

Att vara förälder till barn med kronisk sjukdom kan vara stressande och utmattande.  Behandling med kognitiv beteendeterapi( KBT) och mindfulness minskar stressen och ökar både psykisk som fysisk hälsa. Dessutom blir föräldrarna mer nöjda med livet  –och särskilt i relationen till barnet och partnern. Det visar en avhandling i psykologi från Karlstads universitet.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Säkerhetsproblem stoppar mobila verktyg i vården

Mobila digitala verktyg kan göra vården tillgänglig för fler. Problemet är att skydda patienternas data och personliga integritet.
– För att få säkra digitala vårdsystem måste säkerhetsfrågorna få ta stor plats redan från start i utvecklingsprocessen, säger Leonardo Iwaya, som undersöker sätt att säkra användandet av mobila verktyg inom vården.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Dags för förpackningsevolution 3.0

Miljöfrågor för förpackningar har under 30 års mest handlat om att materialminimera och återvinna. Nu är det dags för nästa stora steg – att utveckla förpackningens egenskaper utifrån konsumentbeteende och därmed minska matsvinnet. Vid Karlstads universitet pågår forskning om smarta förpackningar längs hela kedjan från produktion till transport och konsumtion.

Miljö
Läs mer

Karlstads universitet med och skapar smarta elnät i Afrika

I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. Smarta elnät en viktig faktor i detta och en anledning till att Datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet DAMOC (Development of a HArmonized MOdular Curriculum for the Smart Grid).

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet