Tema

Svenska städer

I det stora projektet Svensk stad, som publicerades på 1950-talet, studerades den svenska stadsmiljöns historia mellan 1845 och 1945. Nu kartläggs och tolkas projektet historiografiskt i en ny avhandling i konst- och bildvetenskap, som bland annat visar Svensk stad-projektets ambitioner att utveckla metoder för efterkrigstidens stadsplanering.

Samhälle & kultur
Läs mer

Ljuskänsliga proteiner finslipar fotosyntesen

Fytokromer är ljuskänsliga proteiner som känner av ljuset och hjälper plantor och bakterier att optimera sin fotosyntes. Med hjälp av fytokromerna kan de skilja mellan dag och natt och på årstider.
– Kunskapen om fytokromer är viktig för att kunna utveckla grödor så att fler munnar på planeten kan mättas, säger Petra Edlund, som detaljstuderat proteinernas struktur.

Natur & teknik
Läs mer

Få unga återfaller i sexuella brott

Mycket få unga vuxna män som i tonåren begått sexuella övergrepp återfaller efter behandling. Däremot fortsätter många med annan typ av brottslighet, visar en uppföljning av 45 ungdomar dömda för sexbrott. Men tätare koppling mellan vårdinstans och livet därefter skulle kunna gett dem bättre chanser till en drägligare tillvaro, menar Sara Ingevaldson, doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Lätta smekningar minskar stress

De flesta av oss uppfattar en mjuk beröring som behaglig, tröstande och något som minskar stress. Chantal Triscolis forskning visar att mjuk beröring uppfattas som behaglig under lång tid, utan att mattas av. Beröringen minskade också nivåerna av stresshormoner och gav en långsammare hjärtrytm.

Hälsa & medicin
Läs mer

Generna som styr stroke

Fynd: 22 helt nya genetiska regioner kopplade till ökad risk för stroke. Resultaten öppnar för mer individualiserade behandlingsalternativ i framtiden, menar Christina Jern, professor vid Sahlgrenska akademin och medförfattare till studien.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet