Tema

Samverkan – utan analys – svensk modell mot gängbildning

Samverkan mellan myndigheter är den svenska modellen när det gäller att förebygga gängbildning. Detta redan innan problem och insatser hunnit definieras. Men mer krut behöver läggas på att analysera och förstå bakomliggande orsaker, utveckla nya metoder och systematiskt följa upp användningen av dessa, menar forskare från Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Intelligens viktigare än social kompetens

Skolbarns intelligens väger tyngre än deras socioemotionella förmågor för hur de presterar i skolan och för hur stor risk de senare i livet löper för att bli arbetslösa.
– De med intelligens, de med goda kognitiva förmågor, har större chanser att få jobb som vuxna, säger Elias Johannesson, pedagogikforskare vid Göteborgs universitet.

Utbildning & skola
Läs mer

Montessori samarbetade med Mussolini

Maria Montessori är känd för sin banbrytande pedagogik. Mindre känt är hennes långa samarbete med fascistledaren Benito Mussolini.
– För fascismen var såklart Montessoripedagogiken intressant som ett verktyg, framförallt var disciplineringseffekten något som attraherade, säger Christine Quarfood, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Bantuspråket manda på pränt

Olika språkliga data har samlats in på plats i Tanzania och för första gången beskrivs nu det lilla bantuspråket mandas grammatik. Kartläggningen visar hur språket påverkats av förändringar inom det grammatiska systemet vilket också kan förklara den variation som existerar bland de som talar manda idag.

Samhälle & kultur
Läs mer

Fiskhonor gillar hanar som sjunger

Ökat buller i havet verkar minska parningsbenägenheten för fiskar, visar forskning från Göteborgs universitet. Ljudföroreningarna försvårar fortplantningen för sand- och lerstubb, som är viktig föda för unga torskar. Honan vill ha en hane som sjunger, och hör hon ingen sång blir det sällan några yngel.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Robot hjälper lärarna i skolan

Pedagogiska robotar i skolan kan i framtiden fungera som assistenter och ge lärarna avlastning. Trots många etiska utmaningar kring användandet av robotar är mellanstadieelever redan nu villiga att följa instruktioner och prata med robotar i klassrummet. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Utbildning & skola
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet