Tema

Forskningsnyheter från Göteborgs universitet

TBE-virus ger långvariga symtom

Huvudvärk och problem med balans och minne är bara några av de problem som kan finnas kvar i flera år efter fästingburen hjärninflammation, TBE. För många patienter är problemen så stora att de har svårt att klara av sin vardag och sitt arbetsliv.

Hälsa & medicin

Ris och ros till svenska som andraspråk

Elever som läser svenska som andraspråk är kluvna till ämnet. Å ena sidan upplever de att de får en stämpel som invandrare trots att de kan vara födda i Sverige och har svenska som vardagsspråk. Å andra sidan är de medvetna om att bättre kunskaper ger högre betyg vilket ökar deras chanserna till en bättre framtid.

Utbildning & skola

Tandläkarskräck – ett folkhälsoproblem

Trots att tandvårdsrädslan minskat något i Sverige är en av fem vuxna så rädda för att gå till tandläkaren att de på sikt riskerar att få sämre hälsa. Brist på kontroll och rädsla för smärta är de vanligaste orsakerna. Faktorer som tandläkaren relativt enkelt kan förebygga och kontrollera.   

Hälsa & medicin

Så pratar celler med varandra

Celler måste stämma av med varandra. Gå från monolog till dialog för att kroppen ska fungera. Nu har forskare kartlagt hur de gör vid ämnesomsättningen.
– Vi har sett hur cellerna övergår från sitt enskilda beteende till att koordinera det med sina grannar, säger Caroline Beck Adiels, forskare inom biologisk fysik.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Lucka i lag ett hot mot offentlig konst

utomhusmiljö vid sjukhuset. Offentlig konst i form av pelare i pergola och springbrunn.

Det finns en lucka i lagen när det gäller bevarande av offentlig konst i byggnader. Kulturmiljövårdens aktörer saknar också kriterier för hur konsten ska värderas och vilka konstverk som är viktiga att bevara för framtiden. Konsten riskerar därför att hamna i privat ägo eller helt försvinna 

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet