Tema

Mer mikroplast från kläderna än maten

Den exponering av mikroplast som vi utsätts för i omgivningen kan vara mycket högre än den vi får genom föda och dricksvatten. En studie vid Göteborgs universitet visade att exponeringen för mikroplaster var 40 miljoner gånger högre genom andra exponeringsvägar än via födan.

Miljö
Läs mer

3D-avbildning av spermiesvans ger ny upptäckt

Spermiesvans

Det behövs en väl fungerande spermiesvans för att en spermie ska kunna simma och ett ägg bli befruktat. Svansen är en mycket komplex maskin som består av omkring tusen olika sorters byggstenar. Genom kryoelektronmikroskopi är den första högupplösta 3D-bilden av en intakt mänsklig spermie tagen och en helt ny nanostruktur inne i svansarna upptäckt.

Hälsa & medicin
Läs mer

Mässor och konferenser sätter agendan för skolans digitalisering

Mässor och konferenser om IT i skolan och innovativt lärande beskrivs ofta som viktiga och demokratiska mötesplatser. Men eventen är också en del av ett globalt policynätverk som drivs av ekonomiska intressen. En stor del av besluten om skolans digitalisering tas utanför de vanliga demokratiska forumen för skolbeslut, enligt en studie från Göteborgs universitet.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Mer komplexitet genom elevernas inspel

Skola

Ibland ställer elever frågor som kan förändra inriktningen på en lektion. I det läget behöver läraren snabbt ta beslut ifall elevinspelet ska följas upp eller om det är bäst att hålla sig till den ursprungliga lektionsplanen. Det har visat sig att ämnesinnehållet blir mer komplext behandlat när elevinspelen utforskas.

Utbildning & skola
Läs mer

Optik snabb som ögat

Forskare har fått en glasskiva belagd med nanomaterial att fungera som optik – justerbar i realtid. Detta öppnar upp för att skapa ultratunna optiska komponenter vars egenskaper kan förändras med en knapptryckning.
– Vi föreställer oss att optiken i framtiden enkelt kan förändras i realtid på samma sätt som ögat ständigt anpassar sig, säger Alexander Dmitriev, professor vid Göteborgs universitet.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet