En äldre människas hand håller i en kaffekopp, närbild. Färggranna kläder i bakgrunden.
Artikel från Göteborgs universitet

Sveriges bästa icke-kommunala äldreboenden drivs av aktörer utan vinstsyfte, visar ny forskning.

I dag drivs omkring en femtedel av alla äldreboenden i Sverige i icke-kommunal regi. En studie visar nu att dessa aktörer är olika bra på att leverera hög vårdkvalitet till de äldre som bor där.

Forskarna bakom studien har jämfört fyra driftsformer för äldreboenden: Icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser, privata bolag, börsnoterade bolag och riskkapitalbolag.

Om de olika driftsformerna

Privat bolag: Ett privatägt vinstdrivande företag där aktierna inte kan köpas och säljas på börsen.

Börsnoterat företag: Detta är också ett privatägt vinstdrivande företag, men företagets aktier kan köpas och säljas på börsen, alltså i stort sett av vem som helst.

Riskkapitalbolag: Vinstdrivande företag som skjuter till pengar till andra företag, i hopp om att dessa företag ska gå bra och efter investeringen värderas högre. Om företagen går bra kan riskkapitalbolaget kamma hem vinsten senare, ofta genom att sälja vidare sina aktier i företaget.

Icke-vinstdrivande organisation: Företag eller annan typ av organisation som inte har som syfte att gå med vinst. Exempel på sådana organisationer är ideella föreningar och företag som drivs av stiftelser. Pengarna i en stiftelse kan exempelvis komma från en förmögenhet som någon har testamenterat och där ett testamente eller gåvobrev förklarar hur pengarna ska användas.

I studien, som omfattar 2 639 icke-kommunala äldreboenden i Sverige, undersöktes personaltäthet, tillgång till sjuksköterskor, personalens utbildningsnivå, boendenöjdhet, samt hur väl boendena uppdaterat sina handlingsplaner.

Icke-vinstdrivande ägare i topp

Det visar sig i studien att icke-vinstdrivande organisationer överlag är bäst på äldreomsorg i Sverige. Dessa organisationer sysslar inte med vinstutdelning utan återinvesterar sitt ekonomiska överskott i verksamheten.

– Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare, säger Rasmus Broms, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Privata bolag kan också leverera

Ser man till de vinstdrivande vårdföretagen är kvaliteten bäst på äldreboenden som drivs av privata bolag.

Dessa boenden utmärks av hög personaltäthet och personalen är generellt sett mer välutbildad jämfört med boenden som drivs av företag som är börsnoterade eller ägs av riskkapitalbolag.

Variationerna är stora

Forskarna har i studien inte, på något ingående sätt, studerat kommunalt ägda äldreboenden. Dock tycker de sig se att kommunala äldreboenden kvalitetsmässigt hamnar någonstans mellan boenden drivna av icke-vinstdrivande organisationer och boenden som drivs av privata bolag.

– Våra analyser visar att icke-kommunala aktörer kan leverera välfärdstjänster av hög kvalitet men att det finns betydande variationer. Detta är värt att tänka på när man som kommun upphandlar driften av ett boende, säger Rasmus Broms.

Text: Göteborgs universitet och forskning.se

Så gjordes studien

Analyserna baseras på data från SCB:s allmänna företagsregister över 2 639 icke-kommunala äldreboenden. Kvalitetsindikatorerna är hämtade från Socialstyrelsens nationella enhets- och brukarundersökningar för särskilt boende för äldre. Undersökningsperioden omfattar sju år mellan 2012 och 2019.

Källa: Göteborgs universitet

Läs också: Alla äldre är inte gamla

Vetenskaplig artikel:

Provider Ownership and Indicators of Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes, Journal of Public Administration Research and Theory.

Kontakt:

Rasmus Broms, statsvetare och biträdande universitetslektor
rasmus.broms@pol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera