Blank vattenyta med cirkulära strängsel vid ytan, fiskodling. Högt berg i bakgrunden.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett stort krux med odlad lax är det resursslukande fiskfodret. Men det kan gå att odla fisk på mer hållbart vis genom att mata fiskarna med larver och jäst istället för med fiskmjöl och sojabönor. Det framgår av en ny avhandling.

Mat från vattenbruk, exempelvis odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att maten är näringsriktig och proteinrik och generellt mer hållbart producerad jämfört med protein från landlevande djur.

Fiskfodret är problematiskt

Men odling av fisk har också utmaningar. Fiskfodret, som idag oftast innehåller fiskmjöl och sojabönor, är mest problematiskt.

Den odlade laxens foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Dessutom är innehållet i fodret även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången på fiskmjöl och sojabönor i fiskfoder bidrar bland annat till en ökad livsmedelssäkerhet i världen.

Jäst och larver på menyn

I en ny avhandling från Göteborgs universitet föreslås larver samt odlad marin jäst som alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fiskfoder. Larverna ifråga kommer från tångflugan, som i vanliga fall lever längs havsstränder där tång ansamlas.

Massor av små larver som ligger på sand.
Tångflugans larver kan odlas på rester från algodlingar. Bild: Niklas Warwas.

Fluglarver och marin jäst har en stor andel högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Kan odlas på biprodukter

Båden jästen och fluglarverna kan, enligt avhandlingen, odlas på biprodukter som annars skulle slängas. Den marina jästen, till exempel, kan odlas i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet.

På liknande sätt kan tångflugor odlas på en restprodukt från odling av alger.

Närbild på hand som håller upp något brunt som ser ut som en bit kork eller en träbit.
Marin jäst kan odlas i lakvatten från fiskkonservsindustrin. Bild: Ingrid Undeland.

En fördel är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan de kan användas som råvaror i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material, säger Niklas Warwas, doktorand vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Niklas Warwas föreslår att det skapas lokala cirkulära system där fiskfoder kan produceras i närheten av förädlingsfabriker – som i sin tur kan placeras nära fiskodlingar. Det skulle skapa en mer hållbar produktion av odlad fisk.

Fisken gillar käket

Han noterar också att hans föreslagna mat accepteras av fisken.

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas.

Läs också: Flest ålar dör i ett vattenkraftverk

Avhandling:

Novel Marine Ingredients for Aquaculture – Fish Nutrition, Physiology and Intestinal Health, Göteborgs universitet.

Kontakt:

Niklas Warwas, doktorand vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet
niklas.warwas@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera