1. 10 maj 2022

  Korsningar gör parasit bakom dödlig sjukdom farligare

  Forskare har kartlagt hur parasiten Trypanosoma cruzi lurar immunförsvaret genom att bilda nya varianter som är blandningar av olika stammar. Kunskapen kan leda till nya metoder för att diagnostisera, förebygga och behandla den tropiska sjukdomen Chagas.

 2. 13 april 2022

  Problem efter höftledsoperationer kopplas till genetisk risk

  En av tio patienter som fått en ny höft- eller knäled måste opereras igen. En ny studie visar att genetiska faktorer och blodgrupp kan ligga bakom en ökad risk för proteslossning.

 3. 7 april 2022

  Torsken – överlevare med supergener

  Torsken klarar sig genom ändrade villkor för liv i havet över lång tid. Varför är det så? Robusta paket av arvsanlag som försätter att vara intakta generation efter generation bidrar till torskens livskraft, visar forskare från Göteborgs universitet.

 4. 11 mars 2022

  Genförändring styr ödlors utseende

  Ödlehonor av samma art kan ha helt olika mönster på ryggen. Det här har förbryllat forskare, men nu är gåtan löst. Skillnaden beror på mutationer i en enda gen.

 5. 21 februari 2022

  Riskgen för svår covid-19 skyddar mot hiv

  Den mest betydande genetiska riskvarianten för svår covid-19, som vi ärvt från neandertalarna, kan kopplas till 27 procent lägre risk att infekteras med hiv, visar en ny studie.

 6. Varg
  9 februari 2022

  Så har vargarna påverkats av inavel

  Tre vargar från Finland grundade den skandinaviska vargstammen i början av 1980-talet. Efter fem generationer av inavel har 10 - 25 procent av den genetiska variationen gått förlorad.

 7. 20 januari 2022

  Få efterforskar sin spermadonator

  Bara ett fåtal av de som blivit till med hjälp av spermadonation söker information om sin donator som vuxna. Oftast vill de få veta om det finns likheter och eventuella sjukdomar. Men alla kliniker i Sverige är inte lika bra på att lämna ut informationen.

 8. 19 januari 2022

  Gennätverk bakom ärftlig risk för hjärt-kärlsjukdom

  Upp till 60 procent av den ärftliga risken för hjärt-kärlsjukdom kan förklaras av regulatoriska gennätverk. Forskare vid Karolinska Institutet har gjort en kartläggning över gennätverk som ger verktyg för att bekämpa hjärt-kärlsjukdom och utveckla skräddarsydda behandlingsstrategier

 9. 13 januari 2022

  Genetiken bakom jämställdhet: könskromosomer och evolution

  Asymmetriska könskromosomer har skapats hos många arter under evolutionen. För att kompensera för obalansen i genetisk information, har olika strategier utvecklades vid sidan av. Molekylärbiologen Marie-Line Faucillion har grävt i hur könskromosomer regleras. Samtidigt närmar hon sig...

 10. 12 januari 2022

  Nya rön kan bidra till bättre diagnos och behandling av levercancer

  Vid levercancer finns specifika kombinationer av ett protein och en icke-kodande RNA-molekyl. När forskarna minskade förekomsten av RNA-molekylen, minskade tumörcellernas fettdepåer. Tillväxten av cancerceller avtog samtidigt som en stor mängd cancerceller dog. Studien bidrar till kunskap som...

 11. 25 oktober 2021

  Här tämjdes de första hästarna

  När de första hästarna blev tämjda ersatte de alla andra hästar på bara några århundraden. Ett stort internationellt forskarteam har löst det mångåriga mysteriet kring var och när den moderna hästen tämjdes först.

 12. 6 november 2020

  Laga hjärnan med friska gener

  Genterapi innebär att man behandlar en sjukdom genom att lägga till eller förändra gener i vissa, eller alla, av kroppens celler. Kan det vara ett sätt att behandla hjärnans sjukdomar?

 13. 29 mars 2019

  Inga spår av hund i den skandinaviska vargstammen

  Det finns inga tecken på att hybrider mellan hund och varg skulle ha bidragit till den skandinaviska vargstammen. En fråga som diskuterats mycket särskilt i Norge. Ursprunget tycks finnas i den vargstam som tidigare var utbredd i Norden och intilliggande delar av norra Europa, visar ny genetisk...

 14. 7 januari 2019

  Skräddarsydd träning ger bäst resultat

  Dagens gentester kan inte förutsäga vilken träning du får bäst resultat av, trots att testförsäljarna hävdar det. Däremot kan en personlig tränare ge skräddarsydda råd. I framtiden kan dock nya, bärbara mätmetoder och bättre gentester komma att förbättra råden.

 15. 17 december 2018

  Gentester lovar runt och håller tunt

  Lite spott i ett provrör eller skrap från munnen på en bomullspinne. Det kan avslöja allt från dina förfäders etniska ursprung till hur du bör träna och äta för att må bra. I alla fall enligt företagen som säljer gentest direkt till konsumenter. Men forskare är kritiska.

 16. 15 maj 2017

  Genklippta grönsaker på en vägg nära dig

  I framtiden har vi kanske odlat kött på våra tallrikar ─ färs är lättare att odla än biff. Och på husväggarna växer tåliga och nyttiga grönsaker som optimerats med genkniven CRISPR.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera