Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att vara drabbad av flera sjukdomar, som diabetes, hjärtsjukdom och stroke, kopplas till kraftigt ökad risk för demens och alzheimer. En tvillingstudie tyder även på att samma gener kan bidra till sjukdomarna.

Typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och stroke hör till gruppen kardiometabola sjukdomar, som är en växande utmaning i samhället.

Med en åldrande befolkning och förbättrad sjukvård är människor mer benägna att få två eller flera av dessa tillstånd under en livstid. Det här kallas kardiometabol multimorbiditet, något som drabbar uppskattningsvis 30 procent av äldre vuxna och leder till ökad dödlighet.

– Vi vet att typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och stroke är väletablerade individuella riskfaktorer för demens. När befolkningen åldras drabbas fler och fler människor av flera samtidiga kardiometabola sjukdomar, men få studier har behandlat effekten av denna multisjuklighet på demensrisken och om genetiska faktorer påverkar sambandet, säger Abigail Dove, doktorand vid Karolinska institutet.

Omfattande tvillingstudie

Forskarna har därför undersökt tvillingar över 60 års ålder, som ingått i Svenska tvillingregistret mellan mars 1998 och december 2002.

De drygt 17 000 individerna kategoriserades utifrån om de hade en eller flera kardiometabola sjukdomar, eller om de var befriade från dessa tillstånd.

Alla studiedeltagare var kognitivt friska i början av studien. Deltagarnas hälsostatus övervakades i upp till 18 år. Detta gjorde det möjligt för forskarna att fastställa vem som så småningom utvecklade demens och vem som inte gjorde det.

– Vi upptäckte att kardiometabol multimorbiditet är associerat med en mer än dubblerad risk för vaskulär demens och 50 procent ökad risk för Alzheimers sjukdom, säger Abigail Dove

Mer om riskökningen

Tvillingstudien visar att för varje så kallad kardiometabol sjukdom en individ hade så ökade risken för alla typer av demens med 42 procent.

Motsvarande siffra för Alzheimers sjukdom är 26 procent och 64 procent för vaskulär demens.

Högre risk vid tidig sjukdomsdebut

Studien visade även att risken att utveckla demens var högre om en person diagnostiserades med kardiometabola sjukdomar i medelåldern jämfört med om de sjukdomarna utvecklades senare i livet. En förklaring kan vara att om sjukdomen debuterar tidigare i livet kan det vara en mer aggressiv form.

– Dessa fynd understryker behovet av särskild övervakning av individer med kardiometabola sjukdomar för att minska deras risk att utveckla demens i högre ålder, säger Abigail Dove.

Genetiska faktorer påverkar

Forskarna tittade även närmare på cirka 400 specifika tvillingpar som var “felmatchade” – det vill säga de två tvillingarna i ett par skilde sig från varandra när det gäller både förekomsten av kardiometabolisk sjukdom och den eventuella utvecklingen av demens.

Bland felmatchade tvåäggstvillingar, som delar 50 procent av sina gener, var det mer sannolikt att tvillingen med kardiometabolisk sjukdom också var den som utvecklade demens.

Men bland enäggstvillingar som är genetiska kopior av varandra, var risken för demens liknande för båda tvillingarna oavsett kardiometabolisk sjukdomsstatus.

– Resultaten tyder på att det kan vara samma genetiska faktorer som bidrar till både kardiometabola sjukdomar och demens, säger Abigail Dove.

Vetenskaplig studie:

Mid- and late-life cardiometabolic multimorbidity and dementia risk: a nationwide twin study, European Heart Journal.

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera