VINJETT TEXT
Vårens kosläpp

Klimatbovar med klövar


All världens idisslare bidrar enormt till växthuseffekten. Kossor rapar upp klimatgasen metan var nittionde sekund, men med ett tillskott av alger i födan minskar metanutsläppen rejält.

Läs mer

Artikel från forskning.se, 20 april 2017


Fler artiklar från forskning.se

Tema

Faktaresistens – en fara för planeten

När åsikter baseras på grupptillhörighet och känslor, och vetenskapliga belägg avfärdas – utmanas hela det demokratiska systemet. – Både den individuella…

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se

Alger, insekter och matavfall på menyn

Framtidens mat måste bli klimatsmart. Inom livsmedelsforskningen finns goda exempel: Matavfall som blir nya livsmedel, svenskodlade alger som mals och…

Läs mer

21 Apr |Redaktionen forskning.se

Alger i maten gör kossor klimatsmarta

Kor som rapar metan är ett stort miljöproblem och bidrar till växthuseffekten. Men nu har forskare kommit fram till att…

Läs mer

20 Apr |Redaktionen forskning.se

Svenskarna tror – men inte på Gud

Svenskarnas förhållande till religion är kluvet och vi är kanske inte så sekulariserade som vi tror. Å ena sidan…

Läs mer

12 Apr |Redaktionen forskning.se

Välja mat efter generna – ny trend i jakten på perfekt kost

Frukt, grönsaker och fullkorn är bra mat för de flesta människor. I framtiden kan vi dock få reda på vilken…

Läs mer

05 Apr |Redaktionen forskning.se

Digitalisering säkrar skriftskatten i Mali

Malis manuskript räddades undan sina fiender och tar nu steget in i den digitala världen. Från att ha varit förbehållna…

Läs mer

29 Mar |Redaktionen forskning.se

Männen tar makten hemma i köket

Matlagning har gått från renodlad kvinnosyssla till en aktivitet som även män sysselsätter sig med – var tredje måltid lagas…

Läs mer

17 Mar |Redaktionen forskning.se

Så räddas arvet från ökenstaden Timbuktu

Matematik, poesi, astrologi, filosofi och historiska essäer. I Ökenstaden Timbuktu finns intellektuella arv som visar Afrikas roll i vetenskapen långt…

Läs mer

16 Mar |Redaktionen forskning.se

Mer förnybar energi kräver ny lagring

Batterier för elbunkring i var mans hus. Det är en vision som inte är så avlägsen som man kunde tro.…

Läs mer

08 Mar |Redaktionen forskning.se

Vågenergi och fejkad fotosyntes – fossilfri teknik att räkna med

El från sol-, vind- och vattenkraft, geoenergi och biobränsle från olika sorters biomassa är redan väl kända och etablerade som…

Läs mer

01 Mar |Redaktionen forskning.se

Ren tur att just sapiens tålde eldens rök

Den moderna människan bär på en genetisk mutation som minskar vår känslighet för cancerframkallande ämnen i rök. Vår utdöda släktingarna…

Läs mer

22 Feb |Redaktionen forskning.se

Kyssens korta historia

Vad passar bättre på alla hjärtans dag än den sanna kärlekens kyss? En hel del om du frågar en stor…

Läs mer

14 Feb |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Besökare i Abisko involveras i klimatforskning

För hundra år sedan genomförde botanikern Thore C. E. Fries en undersökning av snösmältning och vegetationens växlingar över årstiderna i Abisko nationalpark. Nu ska forskare upprepa Fries’ originalstudie under en treårsperiod, med hjälp av allmänheten.

Läs mer

28 Apr |Umeå universitet | Miljö

Phytophthora – ett snabbt växande hot mot svensk skog

Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Skogskador orsakade av svampliknande, markbundna algsvampar av Phytophthora-arter, är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive i södra Sverige.

Läs mer

28 Apr |SLU | Miljö Natur & teknik

Vårkollen – hur långt har våren kommit?

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika delar av landet och olika arter påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan…

Läs mer

28 Apr |SLU | Miljö Natur & teknik

Världens snabbaste filmkamera – ljuset står nästan stilla

Glöm höghastighetskameror med 100 000 bilder i sekunden. En grupp forskare i förbränningsfysik vid LTH, Lunds universitet har skapat en kamera som kan filma med en hastighet motsvarande fem biljoner bilder i sekunden, eller händelser så korta som 0,2 biljondels…

Läs mer

28 Apr |Lunds universitet | Natur & teknik

Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare

Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd skolan.

Läs mer

28 Apr |Stockholms universitet | Utbildning & skola

Faktaresistens – en fara för planeten

När åsikter baseras på grupptillhörighet och känslor, och vetenskapliga belägg avfärdas – utmanas hela det demokratiska systemet. – Både den individuella överlevnaden och samhällets överlevnad bygger på att vi har kunskap. Därför är den utveckling vi har i till exempel USA…

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se | Samhälle & kultur

Kornets DNA kartlagt – revolutionerar växtförädlingen

I tio år har forskare i lika många länder samarbetat för att kartlägga den samlade DNA-sekvensen, genomet, hos sädesslaget korn. Nu är arbetet klart. Resultatet revolutionerar växtförädlingen och bidrar därmed till större skördar i svårodlade områden i världen.

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se | Natur & teknik

Färre drabbas av parodontit — och fler behåller tänder

Andelen svenskar som drabbas av parodontit, som i värsta fall kan leda till tandlossning, minskar. Och patienter med grav parodontit behåller fler tänder än vid tidigare undersökningar. Det visar tandläkaren Åsa Wahlin i en ny avhandling vid Malmö högskola.

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se | Hälsa & medicin

Molnet underlättar dialogen när patienter vårdas hemma

Det allt mer växande behovet av att flytta vård av patienter från sjukhusen till hemmen ställer stora krav på hur vårddata ska hanteras. En enkel konceptuell modell för att stödja dialog kring datalagring och delad dataåtkomst i molnet har tagits…

Läs mer

27 Apr |Blekinge Tekniska Högskola | Hälsa & medicin

Vältränad butikspersonal får oss att handla mer

Konkurrens i form av atletisk butikspersonal och produkter som man får se men inte röra. Det är några av de faktorer som påverkar vårt köpbeteende. Det visar en ny avhandling från Karlstads universitet.

Läs mer

26 Apr |Karlstads universitet | Samhälle & kultur

Bild- och medieundervisning med demokratisk potential

Bild- och medieundervisning kan göra att elever får lättare att uttrycka sina åsikter samtidigt som deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper blir synliga. I elevernas bildskapande kommer en mångfald perspektiv fram, vilket även kan nyansera stereotypa uppfattningar. Det visar en avhandling…

Läs mer

26 Apr |Göteborgs universitet | Samhälle & kultur Utbildning & skola

Fritidsfiskare ska ge bättre koll på torsken

EU har beslutat att minska uttaget av torsk i Östersjön, både för yrkes- och fritidsfisket. Men kunskapen om fritidsfiskets omfattning i Sverige är bristfällig. För att få bättre koll på antalet aktiva fiskare – och mängden fisk som tas upp…

Läs mer

26 Apr |SLU | Miljö

Bättre behandling mot njursvikt hos cancerpatienter i sikte

Nedsatt njurfunktion drabbar mer än hälften av alla cancerpatienter och är direkt kopplad till försämrad överlevnad. Trots att det är en vanlig komplikation är det fortfarande inte helt klarlagt hur en tumör orsakar njurproblem och hur det kan förebyggas. Forskning…

Läs mer

25 Apr |Uppsala universitet | Hälsa & medicin

Vassare bedömningar kan förhindra död vid höftledsoperationer

Varje år får cirka 16000 patienter i Sverige en ny höftled. Infektioner och blodproppar hör till de komplikationer som kan uppstå, och även om det är ytterst sällsynt händer det också att patienter dör till följd av operationen. Ny forskning…

Läs mer

25 Apr |Uppsala universitet | Hälsa & medicin

Svampliknande liv från jordens ungdom

Svampliknande livsformer har levt i hålrum i berggrunden under havsbottnar sedan jorden var ung. Nytt fossilfynd är två miljarder år äldre än vad forskare tidigare hittat. Livet har levt en skyddad tillvaro i mikroskopiska hålrum i vulkaniska bergarter i minst…

Läs mer

24 Apr |Naturhistoriska riksmuseet | Natur & teknik

Neurotoxiska studier kan minska behovet av djurtester

En nervcellmodell från mus kan användas för att undersöka neurotoxiska effekter av kemikalier. Den alternativa metoden för toxisk riskbedömning skulle kunna minska behovet av djurtester och samtidigt möjliggöra snabba och storskaliga toxiska studier.

Läs mer

24 Apr |Umeå universitet | Hälsa & medicin Natur & teknik

Extremsportande chefer skapar nya ledarskapsideal

Allt fler chefer utövar idrott på mycket hög nivå. De sportiga toppcheferna kopplar dessutom aktivt sitt idrottsutövande till den egna chefsidentiteten. Och skapar ett ideal som också påverkar och ställer nya krav på medarbetarna i den organisation de leder, visar…

Läs mer

24 Apr |Stockholms universitet | Samhälle & kultur

Alger, insekter och matavfall på menyn

Framtidens mat måste bli klimatsmart. Inom livsmedelsforskningen finns goda exempel: Matavfall som blir nya livsmedel, svenskodlade alger som mals och bli knaprigt knäckebröd. Och lupinbönor och larver som kan ersätta kött. Möt forskarna som kokar ihop framtidens maträtter.

Läs mer

21 Apr |Redaktionen forskning.se | Miljö Samhälle & kultur

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Faktaresistens – en fara för planeten

När åsikter baseras på grupptillhörighet och känslor, och vetenskapliga belägg avfärdas – utmanas hela det demokratiska systemet. – Både den individuella överlevnaden och samhällets överlevnad bygger på att vi har kunskap. Därför är den utveckling vi har i till exempel USA…

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se

Vältränad butikspersonal får oss att handla mer

Konkurrens i form av atletisk butikspersonal och produkter som man får se men inte röra. Det är några av de faktorer som påverkar vårt köpbeteende. Det visar en ny avhandling från Karlstads universitet.

Läs mer

26 Apr |Karlstads universitet

Bild- och medieundervisning med demokratisk potential

Bild- och medieundervisning kan göra att elever får lättare att uttrycka sina åsikter samtidigt som deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper blir synliga. I elevernas bildskapande kommer en mångfald perspektiv fram, vilket även kan nyansera stereotypa uppfattningar. Det visar en avhandling…

Läs mer

26 Apr |Göteborgs universitet

Extremsportande chefer skapar nya ledarskapsideal

Allt fler chefer utövar idrott på mycket hög nivå. De sportiga toppcheferna kopplar dessutom aktivt sitt idrottsutövande till den egna chefsidentiteten. Och skapar ett ideal som också påverkar och ställer nya krav på medarbetarna i den organisation de leder, visar…

Läs mer

24 Apr |Stockholms universitet

Alger, insekter och matavfall på menyn

Framtidens mat måste bli klimatsmart. Inom livsmedelsforskningen finns goda exempel: Matavfall som blir nya livsmedel, svenskodlade alger som mals och bli knaprigt knäckebröd. Och lupinbönor och larver som kan ersätta kött. Möt forskarna som kokar ihop framtidens maträtter.

Läs mer

21 Apr |Redaktionen forskning.se

Karlstads universitet med och skapar smarta elnät i Afrika

I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. Smarta elnät en viktig faktor i detta och en anledning…

Läs mer

21 Apr |Karlstads universitet

Pedagogiskt ledarskap och miljö är framgångsfaktorer för elitidrott

En tydlig struktur inom organisationen och pedagogisk kompetens hos både tränare och ledare. Det är några av de faktorer som behövs för att skapa en framgångsrik idrottsmiljö, enligt en ny rapport som är skriven av tre forskare inom idrottsvetenskap vid…

Läs mer

19 Apr |Linnéuniversitetet

Ungdomar förväntar sig en miljökollaps

Ungdomar har en svart syn på framtiden. De tror att vi är på väg mot en miljökollaps snarare än mot en hållbar värld, enligt en avhandling från Uppsala universitet. Samtidigt vill de hitta omedelbara åtgärder.

Läs mer

19 Apr |Uppsala universitet

Kundernas krav flyttar hem produktionen till Sverige igen

Företag börjar flytta hem sin varuproduktion till Sverige igen. Produktion långt borta är svårt att kombinera med kunder som kräver sin vara direkt och dessutom unikt anpassad just till dem, säger Per Hilletofth, professor vid Högskolan i Gävle.

Läs mer

18 Apr |Högskolan i Gävle

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Färre drabbas av parodontit — och fler behåller tänder

Andelen svenskar som drabbas av parodontit, som i värsta fall kan leda till tandlossning, minskar. Och patienter med grav parodontit behåller fler tänder än vid tidigare undersökningar. Det visar tandläkaren Åsa Wahlin i en ny avhandling vid Malmö högskola.

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se

Molnet underlättar dialogen när patienter vårdas hemma

Det allt mer växande behovet av att flytta vård av patienter från sjukhusen till hemmen ställer stora krav på hur vårddata ska hanteras. En enkel konceptuell modell för att stödja dialog kring datalagring och delad dataåtkomst i molnet har tagits…

Läs mer

27 Apr |Blekinge Tekniska Högskola

Bättre behandling mot njursvikt hos cancerpatienter i sikte

Nedsatt njurfunktion drabbar mer än hälften av alla cancerpatienter och är direkt kopplad till försämrad överlevnad. Trots att det är en vanlig komplikation är det fortfarande inte helt klarlagt hur en tumör orsakar njurproblem och hur det kan förebyggas. Forskning…

Läs mer

25 Apr |Uppsala universitet

Vassare bedömningar kan förhindra död vid höftledsoperationer

Varje år får cirka 16000 patienter i Sverige en ny höftled. Infektioner och blodproppar hör till de komplikationer som kan uppstå, och även om det är ytterst sällsynt händer det också att patienter dör till följd av operationen. Ny forskning…

Läs mer

25 Apr |Uppsala universitet

Neurotoxiska studier kan minska behovet av djurtester

En nervcellmodell från mus kan användas för att undersöka neurotoxiska effekter av kemikalier. Den alternativa metoden för toxisk riskbedömning skulle kunna minska behovet av djurtester och samtidigt möjliggöra snabba och storskaliga toxiska studier.

Läs mer

24 Apr |Umeå universitet

Mer skräddarsydd behandling vid livmoderhalscancer

Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat på proteiner och proteinets påverkan via signalvägar i cancern. Målet är att hitta ett sätt att göra behandlingen mera individanpassad.…

Läs mer

20 Apr |Örebro universitet

Mögelsvamp guldgruva för nya antibiotika

Mögelsvamp är en potentiell guldgruva för produktion av nya antibiotika och andra bioaktiva läkemedel som cancermediciner. Det visar forskare vid Chalmers, som har utvecklat en metod för att hitta nya typer av antibiotika i naturen.

Läs mer

20 Apr |Chalmers tekniska högskola

Pedagogiskt ledarskap och miljö är framgångsfaktorer för elitidrott

En tydlig struktur inom organisationen och pedagogisk kompetens hos både tränare och ledare. Det är några av de faktorer som behövs för att skapa en framgångsrik idrottsmiljö, enligt en ny rapport som är skriven av tre forskare inom idrottsvetenskap vid…

Läs mer

19 Apr |Linnéuniversitetet

Urinprov ska avslöja nya nätdroger

Nya nätdroger tillkommer ständigt. Möjligheterna att identifiera de nya substanserna på narkotikamarknaden måste utvecklas lika snabbt. Forskare vid Linköpings universitet är med i ett forskningsprojekt som kan bidra i kampen mot narkotika genom att hjälpa rättskemiska laboratorier att hitta spår,…

Läs mer

19 Apr |Linköpings universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Phytophthora – ett snabbt växande hot mot svensk skog

Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Skogskador orsakade av svampliknande, markbundna algsvampar av Phytophthora-arter, är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive i södra Sverige.

Läs mer

28 Apr |SLU

Vårkollen – hur långt har våren kommit?

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika delar av landet och olika arter påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan…

Läs mer

28 Apr |SLU

Världens snabbaste filmkamera – ljuset står nästan stilla

Glöm höghastighetskameror med 100 000 bilder i sekunden. En grupp forskare i förbränningsfysik vid LTH, Lunds universitet har skapat en kamera som kan filma med en hastighet motsvarande fem biljoner bilder i sekunden, eller händelser så korta som 0,2 biljondels…

Läs mer

28 Apr |Lunds universitet

Kornets DNA kartlagt – revolutionerar växtförädlingen

I tio år har forskare i lika många länder samarbetat för att kartlägga den samlade DNA-sekvensen, genomet, hos sädesslaget korn. Nu är arbetet klart. Resultatet revolutionerar växtförädlingen och bidrar därmed till större skördar i svårodlade områden i världen.

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se

Svampliknande liv från jordens ungdom

Svampliknande livsformer har levt i hålrum i berggrunden under havsbottnar sedan jorden var ung. Nytt fossilfynd är två miljarder år äldre än vad forskare tidigare hittat. Livet har levt en skyddad tillvaro i mikroskopiska hålrum i vulkaniska bergarter i minst…

Läs mer

24 Apr |Naturhistoriska riksmuseet

Neurotoxiska studier kan minska behovet av djurtester

En nervcellmodell från mus kan användas för att undersöka neurotoxiska effekter av kemikalier. Den alternativa metoden för toxisk riskbedömning skulle kunna minska behovet av djurtester och samtidigt möjliggöra snabba och storskaliga toxiska studier.

Läs mer

24 Apr |Umeå universitet

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden. Vanligast är naturvårdsbränningar och att efterlikna småskaliga naturliga störningar där döda träd skapas, till exempel luckhuggningar. Åtgärder som båda gynnar många arter…

Läs mer

21 Apr |SLU

Första bilderna av en galax som kröker ljus från supernova

En internationell forskargrupp under ledning av Ariel Goobar vid Stockholms universitet kan för första gången visa bilder från en Typ Ia-supernova, där ljuset är kraftigt fokuserat av krökningen från gravitationen kring en galax i siktlinjen.

Läs mer

20 Apr |Stockholms universitet

Alger i maten gör kossor klimatsmarta

Kor som rapar metan är ett stort miljöproblem och bidrar till växthuseffekten. Men nu har forskare kommit fram till att kor och får som får alger i födan ger i från sig 50-70 procent mindre metan.

Läs mer

20 Apr |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Besökare i Abisko involveras i klimatforskning

För hundra år sedan genomförde botanikern Thore C. E. Fries en undersökning av snösmältning och vegetationens växlingar över årstiderna i Abisko nationalpark. Nu ska forskare upprepa Fries’ originalstudie under en treårsperiod, med hjälp av allmänheten.

Läs mer

28 Apr |Umeå universitet

Phytophthora – ett snabbt växande hot mot svensk skog

Klimatförändringarna skapar bättre och bättre förutsättningar för växtskadegöraren Phytophthora att vinna mark i Sverige. Skogskador orsakade av svampliknande, markbundna algsvampar av Phytophthora-arter, är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive i södra Sverige.

Läs mer

28 Apr |SLU

Vårkollen – hur långt har våren kommit?

Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Olika delar av landet och olika arter påverkas dock på olika sätt. Nu uppmanar Svenska Botaniska Föreningen allmänheten att gå ut under Valborgshelgen (29 april–1 maj) och kolla upp en handfull vårtecken och sedan…

Läs mer

28 Apr |SLU

Fritidsfiskare ska ge bättre koll på torsken

EU har beslutat att minska uttaget av torsk i Östersjön, både för yrkes- och fritidsfisket. Men kunskapen om fritidsfiskets omfattning i Sverige är bristfällig. För att få bättre koll på antalet aktiva fiskare – och mängden fisk som tas upp…

Läs mer

26 Apr |SLU

Alger, insekter och matavfall på menyn

Framtidens mat måste bli klimatsmart. Inom livsmedelsforskningen finns goda exempel: Matavfall som blir nya livsmedel, svenskodlade alger som mals och bli knaprigt knäckebröd. Och lupinbönor och larver som kan ersätta kött. Möt forskarna som kokar ihop framtidens maträtter.

Läs mer

21 Apr |Redaktionen forskning.se

Karlstads universitet med och skapar smarta elnät i Afrika

I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. Smarta elnät en viktig faktor i detta och en anledning…

Läs mer

21 Apr |Karlstads universitet

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden. Vanligast är naturvårdsbränningar och att efterlikna småskaliga naturliga störningar där döda träd skapas, till exempel luckhuggningar. Åtgärder som båda gynnar många arter…

Läs mer

21 Apr |SLU

Alger i maten gör kossor klimatsmarta

Kor som rapar metan är ett stort miljöproblem och bidrar till växthuseffekten. Men nu har forskare kommit fram till att kor och får som får alger i födan ger i från sig 50-70 procent mindre metan.

Läs mer

20 Apr |Redaktionen forskning.se

Blyammunition vid jakt skadar kungsörnarna

Det går blytungt för kungsörn i Jaktsverige. Anledningen är att fåglarna drabbas av förgiftning av rester från blykulor. Bland annat flyger fåglar med höga blyhalter i blodet långsammare. Ett förbud mot blyammunition skulle dock kunna rädda örnarna.

Läs mer

19 Apr |SLU

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare

Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd skolan.

Läs mer

28 Apr |Stockholms universitet

Bild- och medieundervisning med demokratisk potential

Bild- och medieundervisning kan göra att elever får lättare att uttrycka sina åsikter samtidigt som deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper blir synliga. I elevernas bildskapande kommer en mångfald perspektiv fram, vilket även kan nyansera stereotypa uppfattningar. Det visar en avhandling…

Läs mer

26 Apr |Göteborgs universitet

Entreprenörskap som en (o)naturlig del undervisningen

Det finns ett motstånd bland många lärare mot begreppet entreprenöriellt lärande. Olika skolor har dessutom starkt skiftande möjligheter att få in entreprenörskap i undervisningen. – Det är svårt att finna en samsyn kring vad begreppet entreprenöriellt lärande innebär, och det tar…

Läs mer

20 Apr |Umeå universitet

Elever lär sig matte bättre när de själva konstruerar metoder

Elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en färdig metod att följa. Det visar Jan Olsson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

19 Apr |Umeå universitet

Ungdomar förväntar sig en miljökollaps

Ungdomar har en svart syn på framtiden. De tror att vi är på väg mot en miljökollaps snarare än mot en hållbar värld, enligt en avhandling från Uppsala universitet. Samtidigt vill de hitta omedelbara åtgärder.

Läs mer

19 Apr |Uppsala universitet

Allt vanligare med polisanmälningar i grundskolan

Antalet polisanmälningar av elever i grundskolan har ökat sedan 80-talet – men skolvåldet har inte ökat i motsvarande omfattning. En ändrad attityd till ordningsproblem i skolan är en trolig orsak, menar Linnéuniversitetets Anne-Lie Vainik, som undersökt varför rektorer polisanmäler icke…

Läs mer

11 Apr |Linnéuniversitetet

Onlinekurser för mattelärare kan missgynna eleverna

När svenska elevers resultat i matematik blir allt sämre efterfrågas bättre undervisning – där lärarnas kompetensutveckling lyfts fram som en viktig aspekt. Men onlinekurser för matematiklärare är inte lösningen. Enligt avhandling vid Örebro ger onlinekurserna inte bästa möjligheten att reflektera,…

Läs mer

04 Apr |Örebro universitet

Många barn har felaktig diagnos för matallergier

Barn som undviker mjölk, fisk, ägg eller vete på grund av födoämnesöverkänslighet har inte sämre livskvalitet jämfört med jämnåriga som äter normalkost, enligt en avhandling från Umeå universitet. Men rädslan för allergiska reaktioner gör att de ibland fortsätter undvika livsmedlet,…

Läs mer

04 Apr |Umeå universitet

Så kan kunskapsklyftorna i skolan hanteras

Hur kan kunskapsklyftorna i svensk skola bäst hanteras? Forskare vid Stockholms universitet, som har stor erfarenhet av såväl kunskapsmätningar som undervisnings- och bedömningsfrågor, ger här sina svar i samband ett OECD-besök där en analys av PISA-undersökningen för svensk del presenteras.…

Läs mer

03 Apr |Stockholms universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Tema Energi

Några viktiga faktorer för att minska klimatutsläppen är energieffektivisering och förnybara energikällor.

I tema Energi på forskning.se lyfter vi upp olika aspekter av energifrågan. Hur ser egentligen energiläget ut? Vilka behov har vi? Vilka lösningar finns?

Med hjälp av olika forskare spanar vi in alternativen till fossila bränslen, funderar över kärnkraftens framtid och undersöker kostnaderna med mera.

Sverige är ett av de länder som använder mest elektricitet, dels på grund av vårt nordliga läge, dels för att vi har billig el tack vare kärnkraft och en tidig utbyggnad av vattenkraft.

Men elbehovet väntas öka, i hela världen – även om det finns mycket att vinna på effektivare energianvändning. Var ska vi hämta den energin? Solen ger varje dag 15 000 gånger energi mer än vad hela mänskligheten förbrukar – kan vi lära oss att utnyttja den?

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på fliken "avprenumerera" högst upp i nyhetsbrevet.

Fyll i din epostadress för att få vårt nyhetsbrev

Här hittar du senaste nyhetsbrevet

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se. Du kan även följa våra forskningsnyheter via vår RSS.

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet