VINJETT TEXT
Familjeliv 2017

Hur lever vi idag?


Fler gifter sig, färre skiljer sig och det föds fler barn. En oväntad trend som delvis kan förklaras av mer jämställda relationer. Det visar några av de studier som vi valt att belysa inför en av årets största familjehögtider.

Läs mer

Artikelserie från forskning.se, 22 december2016


Fler artiklar från forskning.se

Tema

Växelvist boende bäst för skilsmässobarnen

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna.…

Läs mer

12 Jan |Redaktionen forskning.se

Samma gamla könsnormer trots gemensam skolidrott

Nyligen gav Skolinspektionen grönt ljus för könsuppdelade idrottslektioner på en muslimsk friskola. Beslutet har satt fingret på en fråga som…

Läs mer

02 Jan |Redaktionen forskning.se

B-vitaminbrist bakom massdöd bland djur

I över tio år har en forskargrupp vid Stockholms universitet undersökt om brist på B-vitaminet tiamin är orsak till att…

Läs mer

29 Dec |Redaktionen forskning.se

Tur och retur med resistenta bakterier i bagaget

Varje år flyger omkring 13 miljoner personer utomlands från svenska flygplatser. Många kommer tillbaka med resistenta tarmbakterier. Bakterierna kan till…

Läs mer

21 Dec |Redaktionen forskning.se

Kärnfamiljen på frammarsch

Fler gifter sig, färre skiljer sig och det föds fler barn. Åtminstone hos högutbildade grupper. En oväntad trend som delvis…

Läs mer

21 Dec |Redaktionen forskning.se

Jämställdhet självklar utgångspunkt hos lesbiska föräldrar

För lesbiska par som får barn är en jämställd relation ofta ett starkt ideal. Det leder till att hushållsarbetet delas…

Läs mer

21 Dec |Redaktionen forskning.se

Din personlighet under luppen

Personlighetstester har blivit ett allt vanligare verktyg för företag som ska rekrytera nya medarbetare eller utveckla sin personal. Men hur…

Läs mer

14 Dec |Redaktionen forskning.se

Likvärdig skola handlar om organisation – oavsett elevers bakgrund

De svenska skolresultaten har blivit bättre i den senaste Pisa-undersökningen, men likvärdigheten mellan skolorna har blivit sämre och skillnaderna mellan…

Läs mer

06 Dec |Redaktionen forskning.se

R.I.P Rabbs' fringe-limbed treefrog – den sista av sitt slag

Djurarter dör ut med en rasande fart, oftast på grund av människans härjningar. Ändå är det få som vet om,…

Läs mer

30 Nov |Redaktionen forskning.se

Jakten på nya antibiotika

Årtionden av omfattande antibiotikamissbruk har lett till en signifikant ökning av antibiotikaresistenta bakterier i människokroppen. Behovet av nya antibiotika är…

Läs mer

18 Nov |Redaktionen forskning.se

Minskad antibiotikaresistens med friska djur

I vissa länder tillsätts antibiotika i djurfoder för ökad tillväxt och för att förebygga sjukdomar. Problemet är att mängden…

Läs mer

16 Nov |Redaktionen forskning.se

Granbarkborren får skulden när Europas äldsta urskog avverkas

Urskogen Bialowieza hemsöks av granbarkborrar som enligt staten hotar att ödelägga skogen för all framtid om inte granarna avverkas. Enligt…

Läs mer

16 Nov |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Många missbrukande unga klandrar sig själva

Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem lägger ofta skulden på sig själv om varför det går dåligt i skolan, visar nya rön. Det är problematiskt då det tar bort ansvaret från skolan, menar Mats Anderberg, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och…

Läs mer

16 Jan |Linnéuniversitetet | Samhälle & kultur Utbildning & skola

Rätt behandling av prostatacancer ger bäst biverkning

Långtidsbiverkningar vid behandling av prostatacancer är generellt sett vanligare efter strålbehandling än efter operation av prostatacancer. Å andra sidan är risken för försämrad erektionsförmåga större efter operation. Dessutom medför operation större risk för besvärande urinläckage medan strålbehandling leder till högre…

Läs mer

16 Jan |Umeå universitet | Hälsa & medicin

Specialdesignade antikroppar kan ge hjärnan immunterapi

Immunterapi är en effektiv behandling mot flera svåra sjukdomar. Men för att behandla sjukdomar i hjärnan måste antikropparna först ta sig förbi den hindrande blod-hjärnbarriären. I en ny studie beskriver en forskargrupp vid Uppsala universitet en ny design av antikroppar…

Läs mer

16 Jan |Uppsala universitet | Hälsa & medicin

Nya miljövänliga material med trä- och växtfibrer

Cellulosa skulle kunna ersätta miljöfarlig plast, om vi kan förstå hur fibrerna löses upp. Träd och växter innehåller cellulosa, vilket gör det till världens vanligaste naturligt förekommande polymera material. Det är ett miljömässigt hållbart material, som skulle kunna användas på oändligt många…

Läs mer

13 Jan |Göteborgs universitet | Natur & teknik

Jordlevande organismer bidrar till växters artrikedom

Frågan hur många växtarter kan samexistera så framgångsrikt trots att de konkurrerar om samma utrymme och resurser (solljus, näring, vatten) har länge förbryllat ekologer. Forskare från Australien, Panama och Sverige, däribland Paul Kardol och David Wardle vid Institutionen för skogens…

Läs mer

13 Jan |SLU | Miljö Natur & teknik

Cellens natriumhiss har både klister och smörjolja

Vissa lipider (fetter) klistrar ihop salttranportörer i våra cellmembran medan andra hjälper till att smörja deras rörelser. Forskare från universiteten i Stockholm och Oxford har undersökt hur och varför. Svaren kan leda till nya behandlingar mot vissa typer av cancer…

Läs mer

12 Jan |Stockholms universitet | Hälsa & medicin

Så kan Parkinsonsjuka få koll med mobilen

Smarta telefoner och andra digitala verktyg har potential att ge högre livskvalitet för personer med kroniska sjukdomar som Parkinsons. Möjligheten att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att kontrollera sin sjukdom ska nu undersökas vid Örebro universitet.

Läs mer

12 Jan |Örebro universitet | Hälsa & medicin Natur & teknik Samhälle & kultur

Bättre trivsel i familjehem än gruppboende

Boende vid familjehem är mer nöjda med sitt boende än de som bor i andra typer av boenden, till exempel gruppboenden. Det visar Mikael Rask, docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, i en ny rapport om familjehem.

Läs mer

12 Jan |Linnéuniversitetet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Dosering av nikotinsyra viktig vid diabetes

Nikotinsyra är ett fettreglerande läkemedel som kan ha stor betydelse för patienter med diabetes typ 2. En ny avhandling från SLU visar att doseringen är avgörande. Kontinuerlig tillförsel gör att insulinets reglerande effekt försvinner. Om nikotinsyra istället tas när man…

Läs mer

12 Jan |SLU | Hälsa & medicin

Mikrobiella förfäder visar hur komplexa celler bildades

För flera miljarder år sedan utvecklades komplexa celltyper – som bygger upp växter, svampar, djur och människor – från enklare mikrobiella förfäder. Ett internationellt forskarteam, lett av Thijs Ettema vid Uppsala universitet, har upptäckt en ny grupp mikroorganismer som ger…

Läs mer

12 Jan |Uppsala universitet | Natur & teknik

Blodcancer kan bromsas genom att hämma proteinet EZH2

Cancerformen multipelt myelom är idag obotlig. Forskare från Uppsala universitet har upptäckt hur proteinet EZH2 medverkar i uppkomsten av blodsjukdomen, vilket därmed kan vara en ny strategi för att behandla den.

Läs mer

12 Jan |Uppsala universitet | Hälsa & medicin

Psykisk ohälsa hos barn upptäcks med ökat samarbete

Det är bra att systematisera informationsutbytet mellan föräldrar, förskola och barnavårdscentral om man vill öka fokus på små barn med psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i tidskriften PLOS One.

Läs mer

12 Jan |Uppsala universitet | Hälsa & medicin Utbildning & skola

Vargens återkomst ökar klyftan mellan stad och land

I takt med att den svenska vargstammen har vuxit och fler har kommit i kontakt med varg, har också motståndet mot varg ökat. Vargpolitiken har även skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd. Det visar Max Eriksson i en ny avhandling…

Läs mer

12 Jan |Umeå universitet | Miljö Samhälle & kultur

Växelvist boende bäst för skilsmässobarnen

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna. Och de mår betydligt bättre än de barn som bara ibland träffar en av föräldrarna. Den oro som har funnits…

Läs mer

12 Jan |Redaktionen forskning.se | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Förnybar el räcker till hela Norden

De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen på utbyggnad av enbart förnybar energi men det kräver rätt mix av energikällor och anpassning av både lagringsmöjligheter och distribution. Den slutsatsen kan dras av en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats…

Läs mer

11 Jan |Uppsala universitet | Miljö Natur & teknik

Får nyanlända jobb? Nätverksmodell utvärderas

Nätverk är viktigt för att hitta jobb, inte minst om man är ny i Sverige. Nu ska forskare vid Örebro universitet utvärdera hur nätverksmodellen Entry Hub fungerar.

Läs mer

11 Jan |Örebro universitet | Samhälle & kultur

Fysisk träning borde vara rutin för personer med demens

Studier med personer med demens visar att träning stärker balansen och kan leda till bibehållen gångfunktion och hjälpbehov, men påverkar inte kognitiv funktion. Detta enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

11 Jan |Umeå universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Dagens explosiva elitfotboll kräver annan träning

Dagens elitfotboll utmärks av markant fler ruscher. I engelska Premier League handlar det om en 50-procentig ökning den senaste tioårsperioden, vilket gör att spelarna springer sig trötta och behöver återhämta sig. Det resulterar i matcher där tempot varierar mer förr…

Läs mer

11 Jan |Göteborgs universitet | Hälsa & medicin

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Många missbrukande unga klandrar sig själva

Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem lägger ofta skulden på sig själv om varför det går dåligt i skolan, visar nya rön. Det är problematiskt då det tar bort ansvaret från skolan, menar Mats Anderberg, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och…

Läs mer

16 Jan |Linnéuniversitetet

Så kan Parkinsonsjuka få koll med mobilen

Smarta telefoner och andra digitala verktyg har potential att ge högre livskvalitet för personer med kroniska sjukdomar som Parkinsons. Möjligheten att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att kontrollera sin sjukdom ska nu undersökas vid Örebro universitet.

Läs mer

12 Jan |Örebro universitet

Bättre trivsel i familjehem än gruppboende

Boende vid familjehem är mer nöjda med sitt boende än de som bor i andra typer av boenden, till exempel gruppboenden. Det visar Mikael Rask, docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, i en ny rapport om familjehem.

Läs mer

12 Jan |Linnéuniversitetet

Vargens återkomst ökar klyftan mellan stad och land

I takt med att den svenska vargstammen har vuxit och fler har kommit i kontakt med varg, har också motståndet mot varg ökat. Vargpolitiken har även skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd. Det visar Max Eriksson i en ny avhandling…

Läs mer

12 Jan |Umeå universitet

Växelvist boende bäst för skilsmässobarnen

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna. Och de mår betydligt bättre än de barn som bara ibland träffar en av föräldrarna. Den oro som har funnits…

Läs mer

12 Jan |Redaktionen forskning.se

Får nyanlända jobb? Nätverksmodell utvärderas

Nätverk är viktigt för att hitta jobb, inte minst om man är ny i Sverige. Nu ska forskare vid Örebro universitet utvärdera hur nätverksmodellen Entry Hub fungerar.

Läs mer

11 Jan |Örebro universitet

Fysisk träning borde vara rutin för personer med demens

Studier med personer med demens visar att träning stärker balansen och kan leda till bibehållen gångfunktion och hjälpbehov, men påverkar inte kognitiv funktion. Detta enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

11 Jan |Umeå universitet

Vi väljer hållbar mat utifrån våra föreställningar

Hur görs vardagslivet hållbart? Vilka möjligheter och utmaningar möter den som vill minska sin miljöpåverkan? I en ny avhandling undersöker etnologen Matilda Marshall, Umeå universitet, hur människor med intresse för miljö och mat omsätter föreställningar om hållbarhet i sin matkonsumtion.

Läs mer

10 Jan |Umeå universitet

Statistisk förenkling kan leda skolan vilse

Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte, som undersökt skolans internationella kunskapsmätningar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

10 Jan |Umeå universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Rätt behandling av prostatacancer ger bäst biverkning

Långtidsbiverkningar vid behandling av prostatacancer är generellt sett vanligare efter strålbehandling än efter operation av prostatacancer. Å andra sidan är risken för försämrad erektionsförmåga större efter operation. Dessutom medför operation större risk för besvärande urinläckage medan strålbehandling leder till högre…

Läs mer

16 Jan |Umeå universitet

Specialdesignade antikroppar kan ge hjärnan immunterapi

Immunterapi är en effektiv behandling mot flera svåra sjukdomar. Men för att behandla sjukdomar i hjärnan måste antikropparna först ta sig förbi den hindrande blod-hjärnbarriären. I en ny studie beskriver en forskargrupp vid Uppsala universitet en ny design av antikroppar…

Läs mer

16 Jan |Uppsala universitet

Cellens natriumhiss har både klister och smörjolja

Vissa lipider (fetter) klistrar ihop salttranportörer i våra cellmembran medan andra hjälper till att smörja deras rörelser. Forskare från universiteten i Stockholm och Oxford har undersökt hur och varför. Svaren kan leda till nya behandlingar mot vissa typer av cancer…

Läs mer

12 Jan |Stockholms universitet

Så kan Parkinsonsjuka få koll med mobilen

Smarta telefoner och andra digitala verktyg har potential att ge högre livskvalitet för personer med kroniska sjukdomar som Parkinsons. Möjligheten att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att kontrollera sin sjukdom ska nu undersökas vid Örebro universitet.

Läs mer

12 Jan |Örebro universitet

Bättre trivsel i familjehem än gruppboende

Boende vid familjehem är mer nöjda med sitt boende än de som bor i andra typer av boenden, till exempel gruppboenden. Det visar Mikael Rask, docent i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, i en ny rapport om familjehem.

Läs mer

12 Jan |Linnéuniversitetet

Dosering av nikotinsyra viktig vid diabetes

Nikotinsyra är ett fettreglerande läkemedel som kan ha stor betydelse för patienter med diabetes typ 2. En ny avhandling från SLU visar att doseringen är avgörande. Kontinuerlig tillförsel gör att insulinets reglerande effekt försvinner. Om nikotinsyra istället tas när man…

Läs mer

12 Jan |SLU

Blodcancer kan bromsas genom att hämma proteinet EZH2

Cancerformen multipelt myelom är idag obotlig. Forskare från Uppsala universitet har upptäckt hur proteinet EZH2 medverkar i uppkomsten av blodsjukdomen, vilket därmed kan vara en ny strategi för att behandla den.

Läs mer

12 Jan |Uppsala universitet

Psykisk ohälsa hos barn upptäcks med ökat samarbete

Det är bra att systematisera informationsutbytet mellan föräldrar, förskola och barnavårdscentral om man vill öka fokus på små barn med psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i tidskriften PLOS One.

Läs mer

12 Jan |Uppsala universitet

Växelvist boende bäst för skilsmässobarnen

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna. Och de mår betydligt bättre än de barn som bara ibland träffar en av föräldrarna. Den oro som har funnits…

Läs mer

12 Jan |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Nya miljövänliga material med trä- och växtfibrer

Cellulosa skulle kunna ersätta miljöfarlig plast, om vi kan förstå hur fibrerna löses upp. Träd och växter innehåller cellulosa, vilket gör det till världens vanligaste naturligt förekommande polymera material. Det är ett miljömässigt hållbart material, som skulle kunna användas på oändligt många…

Läs mer

13 Jan |Göteborgs universitet

Jordlevande organismer bidrar till växters artrikedom

Frågan hur många växtarter kan samexistera så framgångsrikt trots att de konkurrerar om samma utrymme och resurser (solljus, näring, vatten) har länge förbryllat ekologer. Forskare från Australien, Panama och Sverige, däribland Paul Kardol och David Wardle vid Institutionen för skogens…

Läs mer

13 Jan |SLU

Så kan Parkinsonsjuka få koll med mobilen

Smarta telefoner och andra digitala verktyg har potential att ge högre livskvalitet för personer med kroniska sjukdomar som Parkinsons. Möjligheten att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att kontrollera sin sjukdom ska nu undersökas vid Örebro universitet.

Läs mer

12 Jan |Örebro universitet

Mikrobiella förfäder visar hur komplexa celler bildades

För flera miljarder år sedan utvecklades komplexa celltyper – som bygger upp växter, svampar, djur och människor – från enklare mikrobiella förfäder. Ett internationellt forskarteam, lett av Thijs Ettema vid Uppsala universitet, har upptäckt en ny grupp mikroorganismer som ger…

Läs mer

12 Jan |Uppsala universitet

Förnybar el räcker till hela Norden

De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen på utbyggnad av enbart förnybar energi men det kräver rätt mix av energikällor och anpassning av både lagringsmöjligheter och distribution. Den slutsatsen kan dras av en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats…

Läs mer

11 Jan |Uppsala universitet

Så påverkas huden av lösningsmedel

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en metod som gör det möjligt att se hur enskilda molekyler i hudkrämer, läkemedelssalvor och rengöringsprodukter påverkar och växelverkar med hudens egna molekyler.

Läs mer

10 Jan |Lunds universitet

De spinner konstgjord spindeltråd

Att kunna tillverka konstgjord spindeltråd har länge varit en dröm för många forskare. Försöken har fram krävt starka lösningsmedel och resulterat i trådar med begränsad användbarhet. Nu har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet uppfunnit en metod för att…

Läs mer

10 Jan |SLU

Geoenergi mer än bergvärme - forskningsplan klar

Bergvärmepumpar har gjort många villaägare bekanta med geoenergins fördelar, men geoenergi kan användas till mycket mer än att värma bostäder. Hittills har en långsiktig innovations- och forskningsplan saknats. Nu, efter nästan ett års arbete, är den klar i form av…

Läs mer

10 Jan |SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Gömda frön avslöjar Kanarieöarnas förhistoria

Har du prövat nationalrätten gofio under semestern på Kanarieöarna? I så fall har du ätit samma mat som urinvånarna åt för nästan 2 000 år sedan. De lokala bönderna har nämligen odlat samma slags spannmål i mer än tusen år.…

Läs mer

09 Jan |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Jordlevande organismer bidrar till växters artrikedom

Frågan hur många växtarter kan samexistera så framgångsrikt trots att de konkurrerar om samma utrymme och resurser (solljus, näring, vatten) har länge förbryllat ekologer. Forskare från Australien, Panama och Sverige, däribland Paul Kardol och David Wardle vid Institutionen för skogens…

Läs mer

13 Jan |SLU

Vargens återkomst ökar klyftan mellan stad och land

I takt med att den svenska vargstammen har vuxit och fler har kommit i kontakt med varg, har också motståndet mot varg ökat. Vargpolitiken har även skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd. Det visar Max Eriksson i en ny avhandling…

Läs mer

12 Jan |Umeå universitet

Förnybar el räcker till hela Norden

De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen på utbyggnad av enbart förnybar energi men det kräver rätt mix av energikällor och anpassning av både lagringsmöjligheter och distribution. Den slutsatsen kan dras av en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats…

Läs mer

11 Jan |Uppsala universitet

Vi väljer hållbar mat utifrån våra föreställningar

Hur görs vardagslivet hållbart? Vilka möjligheter och utmaningar möter den som vill minska sin miljöpåverkan? I en ny avhandling undersöker etnologen Matilda Marshall, Umeå universitet, hur människor med intresse för miljö och mat omsätter föreställningar om hållbarhet i sin matkonsumtion.

Läs mer

10 Jan |Umeå universitet

Geoenergi mer än bergvärme - forskningsplan klar

Bergvärmepumpar har gjort många villaägare bekanta med geoenergins fördelar, men geoenergi kan användas till mycket mer än att värma bostäder. Hittills har en långsiktig innovations- och forskningsplan saknats. Nu, efter nästan ett års arbete, är den klar i form av…

Läs mer

10 Jan |SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Olika synsätt i nord och syd hinder för klimatöverenskommelser

Norra halvklotets dominans inom klimatforskningen och bristen på klimatforskare i syd kan utgöra ett hinder för utveckling och tillämpning av globala överenskommelser och nationella åtgärder.

Läs mer

04 Jan |SLU

Så kan partikelhalterna i tunnlar minskas

En ny VTI-studie visar att äldre tågtyper orsakar mer utsläpp av partiklar i järnvägstunnlar än nyare tåg. I vägtunnlar går det att minska de grova partiklarna genom dammbindning, förbättrade beläggningar och minskad dubbdäcksanvändning.

Läs mer

03 Jan |VTI

Fjordfisk räddas med reglering rotad i lokalbefolkningen

Hur ska överfiske förhindras och hur ska utfiskade fiskbestånd kunna återskapas? En ekosystemansats där alla som berörs av fiskförvaltningen får påverka utformningen kan vara framtidens modell. Här är västkustprojektet 8-fjordar pionjärer i Europa, visar en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer

02 Jan |SLU

Skräp ska bli gas ombord på rymdfärjan till Mars

Vad gör man med allt skräp under en resa i rymden? På kortare färder samlas avfallet upp i en container som bränns vid återinträdet i jordens atmosfär. Men för den planerade resan till Mars krävs nytt tänk. Svenska miljökemisten Stina…

Läs mer

30 Dec |Umeå universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Många missbrukande unga klandrar sig själva

Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem lägger ofta skulden på sig själv om varför det går dåligt i skolan, visar nya rön. Det är problematiskt då det tar bort ansvaret från skolan, menar Mats Anderberg, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och…

Läs mer

16 Jan |Linnéuniversitetet

Psykisk ohälsa hos barn upptäcks med ökat samarbete

Det är bra att systematisera informationsutbytet mellan föräldrar, förskola och barnavårdscentral om man vill öka fokus på små barn med psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i tidskriften PLOS One.

Läs mer

12 Jan |Uppsala universitet

Statistisk förenkling kan leda skolan vilse

Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte, som undersökt skolans internationella kunskapsmätningar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

10 Jan |Umeå universitet

Stor otydlighet i samverkan kring elever med funktionsnedsättning

En ny rapport om samverkansmötena kring elever med funktionsnedsättning visar att det sällan handlar om riktig samverkan. Den samverkan som finns mellan specialpedagoger, vårdnadshavare och skolor präglas av en otydlighet när det gäller bland annat uppdrag, syfte, språkbruk och styrning.…

Läs mer

09 Jan |Högskolan i Borås

Olika syn på vad en religionslärare ska kunna

Arbetet som lärare i religionskunskap är komplicerat. Religionsundervisningen är mångfacetterad, inte minst mot bakgrund av alla de aspekter av religion som debatteras idag, även i media. Dessutom finns det inom lärarutbildningen olika åsikter om vad som är viktiga kunskaper för en…

Läs mer

04 Jan |Göteborgs universitet

Samma gamla könsnormer trots gemensam skolidrott

Nyligen gav Skolinspektionen grönt ljus för könsuppdelade idrottslektioner på en muslimsk friskola. Beslutet har satt fingret på en fråga som går bortom religion. Håkan Larsson, professor i idrott vid GIH, menar att ytterst lite görs för att motverka traditionella könsmönster…

Läs mer

02 Jan |Redaktionen forskning.se

Kött på faten ger status på hemkunskapen

Kött ger inte bara näring utan används också för att bygga relationer och markera status i klassen. Det visar Ingela Bohm i en ny avhandling vid Umeå universitet där hon har studerat hur elever och lärare pratar om mat i…

Läs mer

13 Dec |Umeå universitet

Hjälp barn med problematiska beteenden tidigt

Små barn som både har problematiska personlighetsdrag och samtidigt olika sorters beteendeproblem löper ökad risk för att få bekymmer senare i livet. Det framgår av Louise Frogners avhandling. Hon efterlyser en bredare syn på vilka faktorer som utgör en ökad risk,…

Läs mer

13 Dec |Örebro universitet

Multiplikation mer än bara addition

Flera olika metoder behövs för att förstå multiplikation bättre. Den upprepade additionen är djupt rotad hos elever idag. När de får hjälp att se samband i matematiken, kan kunskap kopplas ihop och användas mer effektivt. Det visar Kerstin Larsson i…

Läs mer

13 Dec |Stockholms universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Tema Energi

Några viktiga faktorer för att minska klimatutsläppen är energieffektivisering och förnybara energikällor.

I tema Energi på forskning.se lyfter vi upp olika aspekter av energifrågan. Hur ser egentligen energiläget ut? Vilka behov har vi? Vilka lösningar finns?

Med hjälp av olika forskare spanar vi in alternativen till fossila bränslen, funderar över kärnkraftens framtid och undersöker kostnaderna med mera.

Sverige är ett av de länder som använder mest elektricitet, dels på grund av vårt nordliga läge, dels för att vi har billig el tack vare kärnkraft och en tidig utbyggnad av vattenkraft.

Men elbehovet väntas öka, i hela världen – även om det finns mycket att vinna på effektivare energianvändning. Var ska vi hämta den energin? Solen ger varje dag 15 000 gånger energi mer än vad hela mänskligheten förbrukar – kan vi lära oss att utnyttja den?

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på fliken "avprenumerera" högst upp i nyhetsbrevet.

Fyll i din epostadress för att få vårt nyhetsbrev

Här hittar du senaste nyhetsbrevet

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se. Du kan även följa våra forskningsnyheter via vår RSS.

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet