TEMA: Hållbarhet
Tema Hållbarhet

Landsbygden i periferin

Landsbygden kan spela en betydande roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Både när det gäller matproduktion, utformningen av bostäder och infrastruktur. Men ett hinder är beskrivningen av landsbygden. Det menar två landsbygdsforskare när de diskuterar FN:s hållbarhetsmål nr elva.

Läs mer

Producerat av forskning.se
Publicerat den 20 november 2015

Fler artiklar från forskning.se

Tema

Sverige som destination - syriska flyktingar berättar varför

Möjligheten att få permanent uppehållstillstånd har varit det främsta skälet till att flyktingar valt att ta sig till Sverige. Tron…

Läs mer

26 Nov |Redaktionen forskning.se

Trygga människor är också målet

Mål elva fångar upp aspekter som trygghet, tillgång till arbete och vilka möjligheter människor har. I hållbarhetsbegreppet ingår nämligen inte…

Läs mer

20 Nov |Redaktionen forskning.se

Landsbygden i periferin

Landsbygden kan spela en betydande roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Både när det gäller matproduktion, utformningen av bostäder…

Läs mer

20 Nov |Redaktionen forskning.se

Hållbara städer blir skönare ställen

Den 30 november ska världens ledare träffas och diskutera de 17 nya hållbara utvecklingsmålen som ska gälla år 2015 -…

Läs mer

20 Nov |Redaktionen forskning.se

Kunskapen om muslimer är otillräcklig

Den senaste tidens terrordåd i Europa kan leda till en ökad skepsis mot muslimer i allmänhet. Risken är också påtaglig…

Läs mer

19 Nov |Redaktionen forskning.se

Snart kan robotspermier hjälpa till vid befruktningen

Robotspermier som levererar medicin, opererar och hjälper till med befruktning? Nej, det är inte handlingen i en ny sci-fi-rulle utan…

Läs mer

18 Nov |Redaktionen forskning.se

Möjligheterna i Östersjöns miljöproblem

Övergödningen miljögifterna och överfisket fortsätter drabba Östersjön. Vårt unika innanhav är hårt trängt av behoven från jordbruk, sjöfart och industri.…

Läs mer

14 Sep |Redaktionen forskning.se

Debatten om lärarbristen både sann och falsk

Bristen på lärare är stor – och ökar. Varje år examineras omkring 8000 nya lärare, men enligt Skolverket skulle dubbelt…

Läs mer

10 Sep |Redaktionen forskning.se

Vi ger mer när vi känner att det kan göra skillnad

Vår vilja att ge tycks vara större än någonsin. Företag, näringslivsprofiler och privata initiativ har samlat in miljonbelopp för att…

Läs mer

09 Sep |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Starkaste garnet av hampa och majs

Forskare i Borås har utvecklat en biologiskt nedbrytbar komposit som är lätt att tillverka och starkare än andra biokompositer. Biokompositen är baserad på hybridgarn tillverkad av majsstärkelse och hampa - och intressant som mer miljövänligt material för interiörer i…

Läs mer

01 Dec |Högskolan i Borås | Miljö Natur & teknik

Kameran som mäter växthusgaser

En kamera så avancerad att den kan fotografera och filma metanet i luften omkring oss. Kameran som forskare från Linköpings universitet har varit med och utveckla kan bli ett viktigt bidrag i arbetet med att mäta och spåra växthusgaser.

Läs mer

01 Dec |Linköpings universitet | Miljö

Dataprogram ger hopp om bättre bromsmediciner mot HIV

En svensk forskargrupp har skapat ett dataprogram som i nio fall av tio kan förutsäga om virusenzymet HIV-1 proteas kan klyva ett peptidsubstrat eller inte. Dataprogrammet bygger på data från biomedicinsk forskning från hela världen. Forskningsresultaten kan komma att…

Läs mer

30 Nov |Uppsala universitet | Hälsa & medicin

Grönska ger motvikt till allt varmare stadsklimat

Städerna står inför växande problem med värmeböljor och extremväder. Ett av de mest effektiva sätten att kyla ner klimatet i städerna är att öka växtligheten. Mer grönska kan ge ett bättre och mera hälsosamt klimat i staden även för städer…

Läs mer

30 Nov |Göteborgs universitet | Miljö Natur & teknik

​Framtiden för FN:s miljömål

Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling på jorden är sex direkt kopplade till klimatet. För att målen ska bli verklighet krävs insatser på alla nivåer – såväl vid klimatmötet i Paris just nu som i människors vardag. Forskningen har…

Läs mer

30 Nov |KTH - Kungliga Tekniska högskolan | Miljö Samhälle & kultur

Oklar lagstiftning försvårar samverkan i krissituationer

Oklarheter i lagstiftningen kan göra det svårt för myndigheter att samverka i en krissituation. Å ena sidan har lagstiftaren infört ett krishanteringssystem som utgår från att myndigheterna ska samverka med varandra. Å andra sidan finns inte förutsättningarna preciserade i regelverket.

Läs mer

30 Nov |Umeå universitet | Samhälle & kultur

​Hindren för en framgångsrik miljöpolitik

Varför kommer inte politiker till skott i klimatfrågorna? Vetenskapsförnekare och byråkrati sätter käppar i hjulet för en framsynt miljöpolitik, enligt forskare på KTH.

Läs mer

30 Nov |KTH - Kungliga Tekniska högskolan | Miljö Samhälle & kultur

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än man tidigare trott. Det svenska rymdinstrumentet SARA har uppmätt en stark och mycket varierande växelverkan mellan månen och solvinden. Solvinden är ett kontinuerligt flöde av plasma från solen, som påverkar planeterna i solsystemet…

Läs mer

30 Nov |Redaktionen forskning.se | Natur & teknik

Palliativ vård i hemmet kostar mindre

Palliativ hemsjukvård för svårt hjärtsjuka kostar mindre och upplevs bättre än traditionell primärvård och sjukvård. Det visar en studie på en patientgrupp som fick hemsjukvård med omfattande insatser av läkare och sjuksköterskor samt av sjukgymnast och arbetsterapeut i hemmet så…

Läs mer

27 Nov |Umeå universitet | Hälsa & medicin

Cykla för hälsans skull gynnar också klimatet

Klimatet är abstrakt för många och det är inte säkert att alla har klimatet som första mål för sitt agerande. Den som cyklar kanske gör det för nöjet och hälsan. Politiker bör inte hoppas på att medborgarna själva ska kunna…

Läs mer

27 Nov |Örebro universitet | Miljö Samhälle & kultur

Einstein hade fel – spöklik växelverkan finns

En europeisk forskargrupp har bevisat att det Albert Einstein avfärdade som spöklik avståndsverkan finns. Därmed har de bevisat att kvantmekanikens snärjda par faktiskt finns i naturen.

Läs mer

27 Nov |Linköpings universitet | Natur & teknik

Livsgnista livsviktigt för de riktigt gamla

För personer 85 plus har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och påverkar livslängden. Det visar forskning från Umeå som undersökt faktorer av betydelse för ett gott åldrande. Livsgnista hos äldre går att skatta med hjälp av en…

Läs mer

27 Nov |Umeå universitet | Hälsa & medicin

Snacka om (o)synlighet i familjeföretaget

Upplevelsen av att som person vara synlig eller osynlig – (o)synlighet – förekommer ofta i våra sociala relationer. I dagligt tal, och så även inom familjeföretagsforskningen, lägger man ofta in ett genusperspektiv och kvinnor får statuera exempel för upplevelser av…

Läs mer

26 Nov |Linnéuniversitetet | Samhälle & kultur

Sverige som destination - syriska flyktingar berättar varför

Möjligheten att få permanent uppehållstillstånd har varit det främsta skälet till att flyktingar valt att ta sig till Sverige. Tron på möjligheten att starta ett nytt liv. – Men det är svårt att säga vad som kommer att hända i och…

Läs mer

26 Nov |Redaktionen forskning.se | Samhälle & kultur

Räkna med den klimatsmarta skogen

Klimatpolitiken handlar mycket om att minska utsläppen till atmosfären. Men EU kan tjäna på att inkludera skogen i klimatarbetet. Fler billiga åtgärder, som kolinlagring i skog skulle ge maximal klimatnytta till lägst kostnad, menar Miriam Münnich Vass, forskare vid SLU.

Läs mer

26 Nov |SLU | Miljö

Tabu att diskutera rasism i skolan

Enligt den dominerande ideologin i samhället ska utseende och hudfärg inte spela någon roll i sociala relationer, vid utbyte eller vid ekonomiska transaktioner. Men i skolan sätter det synsättet stopp för diskussioner och kunskaper om skolelevers vardagserfarenheter av…

Läs mer

26 Nov |Göteborgs universitet | Utbildning & skola

​Klimatuppvärmningen kan gå snabbare än beräknat

Den globala uppvärmningen kan ske snabbare än man tidigare trott. Anledningen är att även de växhusgasutsläpp som är naturliga påverkas av en höjd temperatur. Utsläpp från förbränning av fossila bränslen leder till uppvärmning som i sin tur ger ökade naturliga…

Läs mer

26 Nov |Redaktionen forskning.se | Miljö

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

Att resa utomlands innebär risk för sjukdom och att du blir bärare av antibiotikaresistenta bakterier. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd hur man förebygger riskerna för sjukdomar så minskar inte risker att…

Läs mer

25 Nov |Umeå universitet | Hälsa & medicin

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

​Framtiden för FN:s miljömål

Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling på jorden är sex direkt kopplade till klimatet. För att målen ska bli verklighet krävs insatser på alla nivåer – såväl vid klimatmötet i Paris just nu som i människors vardag. Forskningen har…

Läs mer

30 Nov |KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Oklar lagstiftning försvårar samverkan i krissituationer

Oklarheter i lagstiftningen kan göra det svårt för myndigheter att samverka i en krissituation. Å ena sidan har lagstiftaren infört ett krishanteringssystem som utgår från att myndigheterna ska samverka med varandra. Å andra sidan finns inte förutsättningarna preciserade i regelverket.

Läs mer

30 Nov |Umeå universitet

​Hindren för en framgångsrik miljöpolitik

Varför kommer inte politiker till skott i klimatfrågorna? Vetenskapsförnekare och byråkrati sätter käppar i hjulet för en framsynt miljöpolitik, enligt forskare på KTH.

Läs mer

30 Nov |KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Cykla för hälsans skull gynnar också klimatet

Klimatet är abstrakt för många och det är inte säkert att alla har klimatet som första mål för sitt agerande. Den som cyklar kanske gör det för nöjet och hälsan. Politiker bör inte hoppas på att medborgarna själva ska kunna…

Läs mer

27 Nov |Örebro universitet

Snacka om (o)synlighet i familjeföretaget

Upplevelsen av att som person vara synlig eller osynlig – (o)synlighet – förekommer ofta i våra sociala relationer. I dagligt tal, och så även inom familjeföretagsforskningen, lägger man ofta in ett genusperspektiv och kvinnor får statuera exempel för upplevelser av…

Läs mer

26 Nov |Linnéuniversitetet

Sverige som destination - syriska flyktingar berättar varför

Möjligheten att få permanent uppehållstillstånd har varit det främsta skälet till att flyktingar valt att ta sig till Sverige. Tron på möjligheten att starta ett nytt liv. – Men det är svårt att säga vad som kommer att hända i och…

Läs mer

26 Nov |Redaktionen forskning.se

Kvinnobiografiskt lexikon ska rätta till i historien

Varför finns inga kvinnliga konstnärer, filosofer, vetenskapsmän, politiker eller författare i historien? En viktig orsak är att kvinnor utgör bara 5−10 procent av persongalleriet i personhistoriska uppslagsverk. Det ska forskare vid Göteborgs universitet göra något åt.

Läs mer

25 Nov |Göteborgs universitet

Måltider mycket mer än mat

Det serveras tre miljoner måltider varje dag i offentlig sektor, i skolor, i omsorgen och i vården. Måltiderna är ingen enkel utspisning utan en komplex verksamhet med allt fler krav på sig. Förutom kocken är många andra yrken inblandade.

Läs mer

24 Nov |Örebro universitet

Hermaphroditus speglar den romerska synen på sexualitet

Uppfattningen att tvåkönade individer är patologiskt avvikande har gjort att forskningen avfärdat att den mytologiska figuren Hermaphroditus kunnat uppfattas som erotiskt tilldragande. Men romarna hade en annan syn på sexualitet och nu visar en studie från Göteborgs universitet att Hermaphroditus…

Läs mer

24 Nov |Göteborgs universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Dataprogram ger hopp om bättre bromsmediciner mot HIV

En svensk forskargrupp har skapat ett dataprogram som i nio fall av tio kan förutsäga om virusenzymet HIV-1 proteas kan klyva ett peptidsubstrat eller inte. Dataprogrammet bygger på data från biomedicinsk forskning från hela världen. Forskningsresultaten kan komma att…

Läs mer

30 Nov |Uppsala universitet

Palliativ vård i hemmet kostar mindre

Palliativ hemsjukvård för svårt hjärtsjuka kostar mindre och upplevs bättre än traditionell primärvård och sjukvård. Det visar en studie på en patientgrupp som fick hemsjukvård med omfattande insatser av läkare och sjuksköterskor samt av sjukgymnast och arbetsterapeut i hemmet så…

Läs mer

27 Nov |Umeå universitet

Livsgnista livsviktigt för de riktigt gamla

För personer 85 plus har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och påverkar livslängden. Det visar forskning från Umeå som undersökt faktorer av betydelse för ett gott åldrande. Livsgnista hos äldre går att skatta med hjälp av en…

Läs mer

27 Nov |Umeå universitet

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

Att resa utomlands innebär risk för sjukdom och att du blir bärare av antibiotikaresistenta bakterier. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd hur man förebygger riskerna för sjukdomar så minskar inte risker att…

Läs mer

25 Nov |Umeå universitet

​​Samma barnmorska önskas hela graviditeten

Mer än varannan kvinna efterfrågar en större kontinuitet i mödravården, med möjlighet till samma barnmorska genom hela graviditeten och förlossningen. I Sverige är vårdmodeller som ger den kontinuiteten sällsynta.

Läs mer

25 Nov |Mittuniversitetet

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

Ultraljud som ofta används för att upptäcka och undersöka åderförkalkning, kan också användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke och som därför kan behöva en förebyggande operation. Ultraljud kan också bidra till att…

Läs mer

24 Nov |Umeå universitet

Motiverande samtal sår frön till sundare livsstil

Landstingen satsar på motiverande samtal (MI) för att få till en livsstilsförändring hos patienter, när det gäller till exempel tobaksanvändande, riskbruk med alkohol eller för lite fysisk aktivitet. Det handlar om att så frön, inte om att predika, säger Ann-Sofi…

Läs mer

24 Nov |Högskolan i Gävle

Maskars ämnesomsättning ledtråd i mysteriet fetma

För att förstå vilka molekylära mekanismer som kontrollerar kroppens absorbering av näringsämnen har forskare vid Umeå universitet studerat ämnesomsättningen hos rundmaskar. Rytmiska fenomen i maskens tarmar, där protoner släpps ut med 50 sekunders mellanrum, visar sig vara avgörande för tarmcellernas…

Läs mer

24 Nov |Umeå universitet

Skiftarbete ökar risken att dö efter en hjärtinfarkt

Skiftarbetande män löper 60 procent högre risk att avlida efter en hjärtinfarkt jämfört med de som arbetar dagtid, enligt forskning från Mittuniversitetet. Den finns  också flera kopplingar mellan skiftarbete och hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer

23 Nov |Mittuniversitetet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Starkaste garnet av hampa och majs

Forskare i Borås har utvecklat en biologiskt nedbrytbar komposit som är lätt att tillverka och starkare än andra biokompositer. Biokompositen är baserad på hybridgarn tillverkad av majsstärkelse och hampa - och intressant som mer miljövänligt material för interiörer i…

Läs mer

01 Dec |Högskolan i Borås

Grönska ger motvikt till allt varmare stadsklimat

Städerna står inför växande problem med värmeböljor och extremväder. Ett av de mest effektiva sätten att kyla ner klimatet i städerna är att öka växtligheten. Mer grönska kan ge ett bättre och mera hälsosamt klimat i staden även för städer…

Läs mer

30 Nov |Göteborgs universitet

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än man tidigare trott. Det svenska rymdinstrumentet SARA har uppmätt en stark och mycket varierande växelverkan mellan månen och solvinden. Solvinden är ett kontinuerligt flöde av plasma från solen, som påverkar planeterna i solsystemet…

Läs mer

30 Nov |Redaktionen forskning.se

Einstein hade fel – spöklik växelverkan finns

En europeisk forskargrupp har bevisat att det Albert Einstein avfärdade som spöklik avståndsverkan finns. Därmed har de bevisat att kvantmekanikens snärjda par faktiskt finns i naturen.

Läs mer

27 Nov |Linköpings universitet

Brist på lövträd hot mot hackspett

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad eftersom det finns för lite lövträd i reviren. Det finska skogsbruket skapar bättre förutsättningar för hackspetten, som spelar en avgörande roll för den biologiska mångfalden.

Läs mer

25 Nov |Örebro universitet

Bättre bilder med dator som målar

Föreställ dig datorer som kan förstå målningar eller måla abstrakta bilder på nästan samma sätt som människor. Bo Li har i sitt avhandlingsarbete utvecklat ett banbrytande koncept inom datorseende, interest curves, som baserar sig på kurvor och linjer och breddar…

Läs mer

23 Nov |Umeå universitet

Powerplantor med elektronik i bladen

Med halvledande polymerer kan såväl analoga som digitala elektroniska kretsar skapas inne i levande blommor, buskar och träd. Magnus Berggren, professor i organisk elektronik ser ett helt nytt forskningsfält.

Läs mer

23 Nov |Linköpings universitet

Saturnus ringar i fokus

Saturnus måne Enceladus har stora sprickor i sitt isskal. Från sprickorna sprutar ett konstant flöde av vattenånga från det hav som döljer sig under isytan. Dessa vattenplymer är också vad som anses vara den största källan till det material…

Läs mer

23 Nov |Uppsala universitet

Stoppceller i hjärnstammen får oss att stanna när vi går

”Stoppceller” i hjärnstammen hos möss är nödvändiga för djurens förmåga att stanna när de går. Det finns en signalväg i hjärnstammen specifikt ägnad åt att avbryta pågående gångrörelser –  aktivering stoppar rörelsen och inaktivering främjar rörelse. Forskare vid Karolinska institutet har identifierat en…

Läs mer

19 Nov |Karolinska Institutet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Starkaste garnet av hampa och majs

Forskare i Borås har utvecklat en biologiskt nedbrytbar komposit som är lätt att tillverka och starkare än andra biokompositer. Biokompositen är baserad på hybridgarn tillverkad av majsstärkelse och hampa - och intressant som mer miljövänligt material för interiörer i…

Läs mer

01 Dec |Högskolan i Borås

Kameran som mäter växthusgaser

En kamera så avancerad att den kan fotografera och filma metanet i luften omkring oss. Kameran som forskare från Linköpings universitet har varit med och utveckla kan bli ett viktigt bidrag i arbetet med att mäta och spåra växthusgaser.

Läs mer

01 Dec |Linköpings universitet

Grönska ger motvikt till allt varmare stadsklimat

Städerna står inför växande problem med värmeböljor och extremväder. Ett av de mest effektiva sätten att kyla ner klimatet i städerna är att öka växtligheten. Mer grönska kan ge ett bättre och mera hälsosamt klimat i staden även för städer…

Läs mer

30 Nov |Göteborgs universitet

​Framtiden för FN:s miljömål

Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling på jorden är sex direkt kopplade till klimatet. För att målen ska bli verklighet krävs insatser på alla nivåer – såväl vid klimatmötet i Paris just nu som i människors vardag. Forskningen har…

Läs mer

30 Nov |KTH - Kungliga Tekniska högskolan

​Hindren för en framgångsrik miljöpolitik

Varför kommer inte politiker till skott i klimatfrågorna? Vetenskapsförnekare och byråkrati sätter käppar i hjulet för en framsynt miljöpolitik, enligt forskare på KTH.

Läs mer

30 Nov |KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Cykla för hälsans skull gynnar också klimatet

Klimatet är abstrakt för många och det är inte säkert att alla har klimatet som första mål för sitt agerande. Den som cyklar kanske gör det för nöjet och hälsan. Politiker bör inte hoppas på att medborgarna själva ska kunna…

Läs mer

27 Nov |Örebro universitet

Räkna med den klimatsmarta skogen

Klimatpolitiken handlar mycket om att minska utsläppen till atmosfären. Men EU kan tjäna på att inkludera skogen i klimatarbetet. Fler billiga åtgärder, som kolinlagring i skog skulle ge maximal klimatnytta till lägst kostnad, menar Miriam Münnich Vass, forskare vid SLU.

Läs mer

26 Nov |SLU

​Klimatuppvärmningen kan gå snabbare än beräknat

Den globala uppvärmningen kan ske snabbare än man tidigare trott. Anledningen är att även de växhusgasutsläpp som är naturliga påverkas av en höjd temperatur. Utsläpp från förbränning av fossila bränslen leder till uppvärmning som i sin tur ger ökade naturliga…

Läs mer

26 Nov |Redaktionen forskning.se

Brist på lövträd hot mot hackspett

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad eftersom det finns för lite lövträd i reviren. Det finska skogsbruket skapar bättre förutsättningar för hackspetten, som spelar en avgörande roll för den biologiska mångfalden.

Läs mer

25 Nov |Örebro universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Tabu att diskutera rasism i skolan

Enligt den dominerande ideologin i samhället ska utseende och hudfärg inte spela någon roll i sociala relationer, vid utbyte eller vid ekonomiska transaktioner. Men i skolan sätter det synsättet stopp för diskussioner och kunskaper om skolelevers vardagserfarenheter av…

Läs mer

26 Nov |Göteborgs universitet

Vuxnas makt över barnens hörsel

Forskarna har följt döva elever som går i samma klass som hörande elever. Det visade sig att de döva eleverna hade vissa privilegier, samtidigt som de också var marginaliserade.

Läs mer

11 Nov |Örebro universitet

Pekplattor extra bra för flerspråkiga förskolebarn

Flerspråkiga förskolebarn är extra hjälpta av pekplattor. Med hjälp av dem kan de få höra böcker på sitt andra modersmål, använda pedagogiska appar och kommunicera med barn på andra förskolor via t ex Skype – en insats som är viktig…

Läs mer

09 Nov |Uppsala universitet

Ranking inte säkraste vägen till bästa utbildningen

Att som student titta på resultatet från en ranking behöver inte leda till att man hittar exempelvis landets bästa läkarprogram. I flera fall rankas utbildningar olika beroende på vilka som gjort rankingen. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Läs mer

05 Nov |Linköpings universitet

Svårt för rektorer att utveckla skolan

Rektorer förväntas utveckla skolan, men har problem att genomföra de förändringar de planerar. En anledning är att krav på snabba reformer sätter hinder för utvecklingsarbetet – det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet

Läs mer

04 Nov |Göteborgs universitet

Omgivningen avgörande för autistiska barns skolgång i Indien

Inkluderande utbildning för barn med funktionshinder är ett ledande begrepp i västvärldens skolor. Begreppet har via internationella deklarationer och organisationer blivit vanligt även i Syd, som till exempel Indien. Statistik visar dock att många barn med funktionshinder fortfarande står utan…

Läs mer

28 Okt |Göteborgs universitet

Kritiskt perspektiv får litet utrymme i läroböcker i svenska

Det kritiska perspektivet får litet utrymme i litteraturstudier vid gymnasiet, medan läsarrelationen får en allt större plats. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som kartlägger hur läromedel i svenska introducerar och motiverar till litteraturstudier.

Läs mer

27 Okt |Göteborgs universitet

Folkhögskolan tar över gymnasieskolans jobb

Grundskola och gymnasium brister vad gäller att ge elever med funktionsnedsättning tillräckligt stöd – och då får folkhögskolorna ta över. Detta trots att folkhögskolans lärare ofta saknar formella kunskaper i specialpedagogik. Det visar en rapport som fyra Linköpingsforskare står bakom.

Läs mer

26 Okt |Linköpings universitet

Att tänka och göra lek på fritids

Arbetslagets inställning till lek får konsekvenser för fritidshemmets verksamhet. Både yrkeskunnandet och praktiken gynnas av ett gemensamt språk för leken. Det visar en ny studie från Stockholms universitet där forskare tillsammans med fritidspedagoger har studerat hur man kan arbeta för…

Läs mer

23 Okt |Stockholms universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Välkommen till nya forskning.se

2015 satsade regeringen drygt 33 miljarder kronor på forskning och utveckling. Forskning som ökar förståelsen av vårt samhälle och vår natur. Forskning vars resultat kan förklara beteenden, leda till att konflikter löses och rädda liv. Vårt uppdrag är att göra all denna kunskap som forskning leder till tillgänglig för alla.

Men samhället förändras och därmed också informationskanalerna. För att möta den förändringen lanserar vi nu nya forskning.se. Vi kommer bland annat att bli ännu mer tillgängliga i kanaler där vi ser att kunskapen behövs som mest.

Idag sker allt mer av samhällsdebatten i sociala medier. Facebook gick från att vara ett mysrum för den närmaste bekantskapskretsen till att bli ett forum där vi får och delar med oss av nyheter, tar ställning och sprider våra åsikter.

Det är på många sätt en positiv utveckling som möjliggör för allt fler att delta i debatten och påverka samhället. Men det är också en utveckling som medför risker. När informationsflödet sker i en hisnande fart har vi fler än en gång sett hur källkritiken prioriterats bort och såväl privatpersoner som tunga nyhetsredaktioner sprider vidare information som senare visar sig vara felaktig. Dessutom kan medvetna osanningar lätt få vind i seglen och bidra till en ökad polarisering.

Det du läser hos oss är kunskap baserat på forskning och utan dolda agendor. Vi lyfter upp sakfrågorna och låter forskare – gärna flera utifrån olika perspektiv – besvara dem.

Reflektera, analysera, debattera. Vi finns där du är.

Elin Melin

Chefredaktör för forskning.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på fliken "avprenumerera" högst upp i nyhetsbrevet.

Fyll i din epostadress för att få vårt nyhetsbrev

Här hittar du senaste nyhetsbrevet

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se. Du kan även följa våra forskningsnyheter via vår RSS.


Vi finns där du är @forskningsnyhet

Vi finns där du är @forskningsnyhet