VINJETT TEXT
Tema Energi

Lagra energi på nya sätt


I takt med att förnybara energikällor byggs ut, behöver vi också kunna bunkra energin. El behövs även när det inte blåser eller solen skiner. Nedbrytningsbara alg- och pappersbatterier är några nya sätt att lagra el från en dag till en annan.

Läs mer

Artikel från forskning.se, 8 mars 2017


Fler artiklar från forskning.se

Tema

Männen tar makten hemma i köket

Matlagning har gått från renodlad kvinnosyssla till en aktivitet som även män sysselsätter sig med – var tredje måltid lagas…

Läs mer

17 Mar |Redaktionen forskning.se

Så räddas arvet från ökenstaden Timbuktu

Matematik, poesi, astrologi, filosofi och historiska essäer. I Ökenstaden Timbuktu finns intellektuella arv som visar Afrikas roll i vetenskapen långt…

Läs mer

16 Mar |Redaktionen forskning.se

Mer förnybar energi kräver ny lagring

Batterier för elbunkring i var mans hus. Det är en vision som inte är så avlägsen som man kunde tro.…

Läs mer

08 Mar |Redaktionen forskning.se

Vågenergi och fejkad fotosyntes – fossilfri teknik att räkna med

El från sol-, vind- och vattenkraft, geoenergi och biobränsle från olika sorters biomassa är redan väl kända och etablerade som…

Läs mer

01 Mar |Redaktionen forskning.se

Ren tur att just sapiens tålde eldens rök

Den moderna människan bär på en genetisk mutation som minskar vår känslighet för cancerframkallande ämnen i rök. Vår utdöda släktingarna…

Läs mer

22 Feb |Redaktionen forskning.se

Kyssens korta historia

Vad passar bättre på alla hjärtans dag än den sanna kärlekens kyss? En hel del om du frågar en stor…

Läs mer

14 Feb |Redaktionen forskning.se

Den samiska boomen

Sofia Jannok, Maxida Märak och tv-serien Midnattssol - Sápmi och den samiska kulturen är hetare än någonsin och mycket beror…

Läs mer

09 Feb |Redaktionen forskning.se

Samiska språken hotade

Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller…

Läs mer

09 Feb |Redaktionen forskning.se

Ensamkommande från Afghanistan klarar sig bäst

De ensamkommande barnen från Afghanistan får snabbare arbete än ensamkommande barn från andra länder. Det är en av slutsatserna i…

Läs mer

25 Jan |Redaktionen forskning.se

Ständig skräck och stress – så lever papperslösa barn i Sverige

Papperslösa barn som lever gömda lär sig att spela normala fast de hela tiden är rädda att bli upptäckta och…

Läs mer

25 Jan |Redaktionen forskning.se

Växelvist boende bäst för skilsmässobarnen

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna.…

Läs mer

12 Jan |Redaktionen forskning.se

Samma gamla könsnormer trots gemensam skolidrott

Nyligen gav Skolinspektionen grönt ljus för könsuppdelade idrottslektioner på en muslimsk friskola. Beslutet har satt fingret på en fråga som…

Läs mer

02 Jan |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Var beredda på att skånes kuster svämmar över

Våra sandstränder kommer att försvinna och risken för översvämningar längs kusten kommer att öka dramatiskt – om inget görs. Skåne ligger värst till men problemen kommer röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt…

Läs mer

28 Mar |Lunds universitet | Miljö Natur & teknik Samhälle & kultur

Så påverkas du av din middagsdejt

Utseendet på ditt middagssällskap påverkar om du vill lägga pengarna på hälsosamma eller ohälsosamma alternativ från menyn, men bara om du är kvinna. Ju mer attraktivt kvinnor finner sitt sällskap, desto mer troligt är det att de köper hälsosam mat.…

Läs mer

28 Mar |Karlstads universitet | Samhälle & kultur

"Duktiga" barn får sämre hjälp mot våld i familjen

Barn som berättar om våld i hemmet möts av olika reaktioner från vuxna som står dem nära. De kan få stöd och konkret hjälp med att hantera sin vardag, till exempel av mor- eller farföräldrar. Men de vuxna tar sällan…

Läs mer

28 Mar |Linköpings universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Säg det fort, flytande och felfritt

Färdiga fraser kan vara ett verktyg för eleverna att överbrygga sin brist på språkkunskaper, utveckla flytet i språket och leka med orden. Parvin Gheitasi har i en ny avhandling vid Umeå universitet undersökt hur fraser fungerar och används bland unga…

Läs mer

28 Mar |Umeå universitet | Samhälle & kultur Utbildning & skola

Cykelsimulator undersöker cyklistens rörelser

För att underlätta forskning om cykling, har Statens Väg- & Transportforskningsinstitut, VTI, startat ett projekt för att bygga en cykelsimulator. Simulatorn kommer att bli ensam i sitt slag med stor möjlighet att simulera rörelser hos cyklister.

Läs mer

28 Mar |VTI | Natur & teknik Samhälle & kultur

Klarare bild av genetiken bakom hjärntumörer

Forskare har nu identifierat ytterligare genetiska markörer kopplade till gliom, en aggressiv form av hjärntumör. En bättre genetisk bild av sjukdomen ökar förståelsen för vem som befinner sig i riskzonen. – För första gången har vi identifierat tydliga skillnader mellan genetiska…

Läs mer

27 Mar |Redaktionen forskning.se | Hälsa & medicin

Celler växer naturligare i spagetti-strukturer

Det gängse sättet att odla celler är att använda en platt laboratorieskål av glas. Men i en kropp växer ju cellerna inte på en platt yta, utan i tre dimensioner. Forskare vid Lunds universitet har därför utvecklat en porös ”spagetti”…

Läs mer

27 Mar |Lunds universitet | Hälsa & medicin Natur & teknik

Svår psoriasis drabbar främst män

Män drabbas oftare än kvinnor av svår psoriasis, visar en studie med 5438 svenska psoriasispatienter. – De här resultaten visar på behovet av ett genusperspektiv vid behandling av svår psoriasis och dess samsjuklighet, säger Marcus Schmitt-Egenolf, forskare vid Umeå universitet.

Läs mer

27 Mar |Umeå universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Dygnsrytm på molekylärnivå ökar förståelsen för åldrandet

Störningar i dygnsrytmen kan öka risken både för cancer och för att åldras för tidigt. Nu har forskare vid Göteborgs universitet påvisat en mekanism genom vilken ljuset kan påverka ett protein, peroxiredoxin, som visat sig viktigt för att de biologiska…

Läs mer

27 Mar |Göteborgs universitet | Hälsa & medicin Natur & teknik

Vad och vilka bryr vi oss om när vi vaccinerar oss?

Varför vaccinera sig? Innan familj och barn kommer in i livet verkar en bredare form av omsorg kunna spela roll i människors vaccinationsbeslut. När familjen är ett faktum ger samhällsomsorgen vika, och ett vaccinationsbeslutet grundar sig i omsorgen av familj…

Läs mer

27 Mar |Uppsala universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Tuppar är schysstare mot sina släktingar

Tuppar beter sig mindre aggressivt mot tuppar som de är släkt med jämfört med obesläktade konkurrenter i en parningssituation, enligt en studie från Linköpings universitet. Fyndet, som publiceras i tidskriften Behavioral Ecology, pekar på att tamhöns kan avgöra släktskap mellan…

Läs mer

24 Mar |Linköpings universitet | Natur & teknik

Därför förändras inte vården - trots alla förändringsförsök

Den traditionella styrningen av vården är inte i samklang med nyare mer managementinriktad styrning. – Sjukvårdens yrkesgrupper, särskilt läkarna, har andra utgångspunkter i förbättringsarbetet än chefer och verksamhetsutvecklare, säger Christian Gadolin, doktorand vid Högskolan i Skövde, som vill bidra med förståelse…

Läs mer

24 Mar |Högskolan i Skövde | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Nytt verktyg identifierar ursprungsceller i embryot

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg för att identifiera de allra tidigaste stamcellerna hos mänskliga embryon. Dessa ursprungsceller antas ha stor potential att ersätta skadad vävnad i kroppen men har fram till nu varit svåra att särskilja från…

Läs mer

23 Mar |Karolinska Institutet | Hälsa & medicin

Skolbarn utvecklar svenskan med musik

Svenska och musik i kombination kan förbättra elevernas språkutveckling. – En rik språkmiljö där flera språk används, inklusive estetiska uttrycksformer är gynnsam både för elever med svenska som första- och andraspråk, säger Katharina Dahlbäck, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Läs mer

23 Mar |Redaktionen forskning.se | Utbildning & skola

Kombinerad analys av antikroppar nytt verktyg vid ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism bildas antikroppar som påverkar inflammationen i lederna. Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt att förekomst av antikroppar mot ledproteinet kollagen II kan kopplas till en bättre prognos.

Läs mer

23 Mar |Uppsala universitet | Hälsa & medicin

3D-bioprintade mänskliga broskceller växer och frodas i möss

Forskare från Sahlgrenska akademin och Chalmers har lyckats få broskceller från en människa att leva och växa i en djurmodell, med hjälp av 3D-bioprinting. Resultaten hjälper till att föra utvecklingen närmare en möjlig framtid där det går att hjälpa patienter…

Läs mer

23 Mar |Chalmers tekniska högskola | Hälsa & medicin Natur & teknik

Genmodifiering ökade växters förmåga att ta upp kväve ur marken

Organiskt kväve kan bidra till växtens kväveförsörjning. – Genom att använda genetiskt modifierade modellväxter har vi lyckats visa att markens aminosyror fungerar som kvävekällor för växter, säger Torgny Näsholm professor i ekofysiologi vid SLU. Nästa steg är att försöka förbättra upptaget av…

Läs mer

22 Mar |SLU | Miljö Natur & teknik

Kronisk sjukdom påverkar hela familjen

De flesta av oss har säkert erfarenhet av en kronisk sjukdom, själv eller hos någon anhörig. Då blir det tydligt att sjukdomen inte bara påverkar den sjuke utan även övriga familjemedlemmarna.

Läs mer

22 Mar |Linnéuniversitetet | Hälsa & medicin

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Var beredda på att skånes kuster svämmar över

Våra sandstränder kommer att försvinna och risken för översvämningar längs kusten kommer att öka dramatiskt – om inget görs. Skåne ligger värst till men problemen kommer röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt…

Läs mer

28 Mar |Lunds universitet

Så påverkas du av din middagsdejt

Utseendet på ditt middagssällskap påverkar om du vill lägga pengarna på hälsosamma eller ohälsosamma alternativ från menyn, men bara om du är kvinna. Ju mer attraktivt kvinnor finner sitt sällskap, desto mer troligt är det att de köper hälsosam mat.…

Läs mer

28 Mar |Karlstads universitet

"Duktiga" barn får sämre hjälp mot våld i familjen

Barn som berättar om våld i hemmet möts av olika reaktioner från vuxna som står dem nära. De kan få stöd och konkret hjälp med att hantera sin vardag, till exempel av mor- eller farföräldrar. Men de vuxna tar sällan…

Läs mer

28 Mar |Linköpings universitet

Säg det fort, flytande och felfritt

Färdiga fraser kan vara ett verktyg för eleverna att överbrygga sin brist på språkkunskaper, utveckla flytet i språket och leka med orden. Parvin Gheitasi har i en ny avhandling vid Umeå universitet undersökt hur fraser fungerar och används bland unga…

Läs mer

28 Mar |Umeå universitet

Cykelsimulator undersöker cyklistens rörelser

För att underlätta forskning om cykling, har Statens Väg- & Transportforskningsinstitut, VTI, startat ett projekt för att bygga en cykelsimulator. Simulatorn kommer att bli ensam i sitt slag med stor möjlighet att simulera rörelser hos cyklister.

Läs mer

28 Mar |VTI

Svår psoriasis drabbar främst män

Män drabbas oftare än kvinnor av svår psoriasis, visar en studie med 5438 svenska psoriasispatienter. – De här resultaten visar på behovet av ett genusperspektiv vid behandling av svår psoriasis och dess samsjuklighet, säger Marcus Schmitt-Egenolf, forskare vid Umeå universitet.

Läs mer

27 Mar |Umeå universitet

Vad och vilka bryr vi oss om när vi vaccinerar oss?

Varför vaccinera sig? Innan familj och barn kommer in i livet verkar en bredare form av omsorg kunna spela roll i människors vaccinationsbeslut. När familjen är ett faktum ger samhällsomsorgen vika, och ett vaccinationsbeslutet grundar sig i omsorgen av familj…

Läs mer

27 Mar |Uppsala universitet

Därför förändras inte vården - trots alla förändringsförsök

Den traditionella styrningen av vården är inte i samklang med nyare mer managementinriktad styrning. – Sjukvårdens yrkesgrupper, särskilt läkarna, har andra utgångspunkter i förbättringsarbetet än chefer och verksamhetsutvecklare, säger Christian Gadolin, doktorand vid Högskolan i Skövde, som vill bidra med förståelse…

Läs mer

24 Mar |Högskolan i Skövde

Utvärderingar har inte förbättrat landsbygden inom EU

För att förbättra landsbygdens konkurrenskraft, miljö och livskvalitet i Europa införde EU landsbygdsprogram år 2000. Dessa har utvärderats regelbundet, men på grund av bristfälliga dataunderlag har utvärderingarna inte haft någon nämnvärd effekt. Det visar en ny rapport från AgriFood Economics…

Läs mer

22 Mar |SLU

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

"Duktiga" barn får sämre hjälp mot våld i familjen

Barn som berättar om våld i hemmet möts av olika reaktioner från vuxna som står dem nära. De kan få stöd och konkret hjälp med att hantera sin vardag, till exempel av mor- eller farföräldrar. Men de vuxna tar sällan…

Läs mer

28 Mar |Linköpings universitet

Klarare bild av genetiken bakom hjärntumörer

Forskare har nu identifierat ytterligare genetiska markörer kopplade till gliom, en aggressiv form av hjärntumör. En bättre genetisk bild av sjukdomen ökar förståelsen för vem som befinner sig i riskzonen. – För första gången har vi identifierat tydliga skillnader mellan genetiska…

Läs mer

27 Mar |Redaktionen forskning.se

Celler växer naturligare i spagetti-strukturer

Det gängse sättet att odla celler är att använda en platt laboratorieskål av glas. Men i en kropp växer ju cellerna inte på en platt yta, utan i tre dimensioner. Forskare vid Lunds universitet har därför utvecklat en porös ”spagetti”…

Läs mer

27 Mar |Lunds universitet

Svår psoriasis drabbar främst män

Män drabbas oftare än kvinnor av svår psoriasis, visar en studie med 5438 svenska psoriasispatienter. – De här resultaten visar på behovet av ett genusperspektiv vid behandling av svår psoriasis och dess samsjuklighet, säger Marcus Schmitt-Egenolf, forskare vid Umeå universitet.

Läs mer

27 Mar |Umeå universitet

Dygnsrytm på molekylärnivå ökar förståelsen för åldrandet

Störningar i dygnsrytmen kan öka risken både för cancer och för att åldras för tidigt. Nu har forskare vid Göteborgs universitet påvisat en mekanism genom vilken ljuset kan påverka ett protein, peroxiredoxin, som visat sig viktigt för att de biologiska…

Läs mer

27 Mar |Göteborgs universitet

Vad och vilka bryr vi oss om när vi vaccinerar oss?

Varför vaccinera sig? Innan familj och barn kommer in i livet verkar en bredare form av omsorg kunna spela roll i människors vaccinationsbeslut. När familjen är ett faktum ger samhällsomsorgen vika, och ett vaccinationsbeslutet grundar sig i omsorgen av familj…

Läs mer

27 Mar |Uppsala universitet

Därför förändras inte vården - trots alla förändringsförsök

Den traditionella styrningen av vården är inte i samklang med nyare mer managementinriktad styrning. – Sjukvårdens yrkesgrupper, särskilt läkarna, har andra utgångspunkter i förbättringsarbetet än chefer och verksamhetsutvecklare, säger Christian Gadolin, doktorand vid Högskolan i Skövde, som vill bidra med förståelse…

Läs mer

24 Mar |Högskolan i Skövde

Nytt verktyg identifierar ursprungsceller i embryot

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg för att identifiera de allra tidigaste stamcellerna hos mänskliga embryon. Dessa ursprungsceller antas ha stor potential att ersätta skadad vävnad i kroppen men har fram till nu varit svåra att särskilja från…

Läs mer

23 Mar |Karolinska Institutet

Kombinerad analys av antikroppar nytt verktyg vid ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism bildas antikroppar som påverkar inflammationen i lederna. Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt att förekomst av antikroppar mot ledproteinet kollagen II kan kopplas till en bättre prognos.

Läs mer

23 Mar |Uppsala universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Var beredda på att skånes kuster svämmar över

Våra sandstränder kommer att försvinna och risken för översvämningar längs kusten kommer att öka dramatiskt – om inget görs. Skåne ligger värst till men problemen kommer röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt…

Läs mer

28 Mar |Lunds universitet

Cykelsimulator undersöker cyklistens rörelser

För att underlätta forskning om cykling, har Statens Väg- & Transportforskningsinstitut, VTI, startat ett projekt för att bygga en cykelsimulator. Simulatorn kommer att bli ensam i sitt slag med stor möjlighet att simulera rörelser hos cyklister.

Läs mer

28 Mar |VTI

Celler växer naturligare i spagetti-strukturer

Det gängse sättet att odla celler är att använda en platt laboratorieskål av glas. Men i en kropp växer ju cellerna inte på en platt yta, utan i tre dimensioner. Forskare vid Lunds universitet har därför utvecklat en porös ”spagetti”…

Läs mer

27 Mar |Lunds universitet

Dygnsrytm på molekylärnivå ökar förståelsen för åldrandet

Störningar i dygnsrytmen kan öka risken både för cancer och för att åldras för tidigt. Nu har forskare vid Göteborgs universitet påvisat en mekanism genom vilken ljuset kan påverka ett protein, peroxiredoxin, som visat sig viktigt för att de biologiska…

Läs mer

27 Mar |Göteborgs universitet

Tuppar är schysstare mot sina släktingar

Tuppar beter sig mindre aggressivt mot tuppar som de är släkt med jämfört med obesläktade konkurrenter i en parningssituation, enligt en studie från Linköpings universitet. Fyndet, som publiceras i tidskriften Behavioral Ecology, pekar på att tamhöns kan avgöra släktskap mellan…

Läs mer

24 Mar |Linköpings universitet

3D-bioprintade mänskliga broskceller växer och frodas i möss

Forskare från Sahlgrenska akademin och Chalmers har lyckats få broskceller från en människa att leva och växa i en djurmodell, med hjälp av 3D-bioprinting. Resultaten hjälper till att föra utvecklingen närmare en möjlig framtid där det går att hjälpa patienter…

Läs mer

23 Mar |Chalmers tekniska högskola

Genmodifiering ökade växters förmåga att ta upp kväve ur marken

Organiskt kväve kan bidra till växtens kväveförsörjning. – Genom att använda genetiskt modifierade modellväxter har vi lyckats visa att markens aminosyror fungerar som kvävekällor för växter, säger Torgny Näsholm professor i ekofysiologi vid SLU. Nästa steg är att försöka förbättra upptaget av…

Läs mer

22 Mar |SLU

Organisk elektronik kan hämta kraft i väggurtaget

Med hjälp av en ny effektomvandlare kan tryckt organisk elektronik enkelt kopplas till väggurtaget. Omvandlaren är framtagen i ett forskningssamarbete mellan Linköpings och Umeå universitet.

Läs mer

22 Mar |Linköpings universitet

Folket gillar blandskog mot klimatrisker

Hellre varierad skog och aktivt skogsbruk än bekämpningsmedel. Det är allmänhetens inställning till skogsskötsel när klimatförändringarna orsakar stormskador och insektsangrepp, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Folkets syn påverkar skogspolitiken.

Läs mer

21 Mar |SLU

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Var beredda på att skånes kuster svämmar över

Våra sandstränder kommer att försvinna och risken för översvämningar längs kusten kommer att öka dramatiskt – om inget görs. Skåne ligger värst till men problemen kommer röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt…

Läs mer

28 Mar |Lunds universitet

Genmodifiering ökade växters förmåga att ta upp kväve ur marken

Organiskt kväve kan bidra till växtens kväveförsörjning. – Genom att använda genetiskt modifierade modellväxter har vi lyckats visa att markens aminosyror fungerar som kvävekällor för växter, säger Torgny Näsholm professor i ekofysiologi vid SLU. Nästa steg är att försöka förbättra upptaget av…

Läs mer

22 Mar |SLU

Folket gillar blandskog mot klimatrisker

Hellre varierad skog och aktivt skogsbruk än bekämpningsmedel. Det är allmänhetens inställning till skogsskötsel när klimatförändringarna orsakar stormskador och insektsangrepp, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Folkets syn påverkar skogspolitiken.

Läs mer

21 Mar |SLU

Svensk provtagare ska analysera damm på vägar i Norge och Finland

Att kunna provta vägdamm är viktigt i arbetet för att minska halterna av farliga partiklar i vår omgivningsluft. Provtagning har gjorts under många år av Statens Väg- & Transportforskningsinstitut, VTI. Nu är flera länder intresserade av just VTI:s utrustning.

Läs mer

21 Mar |VTI

Spindlar äter mer insekter än människor äter kött

Spindlar runt om i världen äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter och hoppstjärtar varje år. Det kan jämföras med de 400 miljoner ton kött och fisk som jordens befolkning äter på ett år. Spindlarna hjälper på så vis…

Läs mer

16 Mar |Lunds universitet

Optiskt fingeravtryck kan avslöja luftföroreningar

Utsläpp och föroreningar i vår miljö kan hittas med mer effektiva sensorer. Chalmersforskare har utvecklat avancerade och ultratunna nanosensorer som kan påvisa olika typer av gaser i luften. Den nya metoden banar väg för framtidens miljösensorer.

Läs mer

16 Mar |Chalmers tekniska högskola

Det går att äta både klimatsmart och nyttigt

Ät vegetariskt och säsongsbetonat. Då minskar du klimatinverkan, med mindre utsläpp av växthusgaser på vägen. En studie från Mälardalens högskola, baserad på enkätsvar från 5 000 kvinnor och män i olika åldrar, visar att det går att äta på ett sätt…

Läs mer

16 Mar |Mälardalens högskola

Moderna förpackningar kräva alternativa barriärer

Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial och senaste forskningsresultaten handlar om om…

Läs mer

15 Mar |Karlstads universitet

Dags att sluta leta enkla lösningar på miljöproblem

Det finns en tendens att förenkla miljöproblem och sträva efter att hitta den enda rätta lösningen. Örebroforskaren Benedict Singletons, som studerat valfångst på Färöarna menar att det snarare handlar om att hitta en balans – och att det är möjligt…

Läs mer

14 Mar |Örebro universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Säg det fort, flytande och felfritt

Färdiga fraser kan vara ett verktyg för eleverna att överbrygga sin brist på språkkunskaper, utveckla flytet i språket och leka med orden. Parvin Gheitasi har i en ny avhandling vid Umeå universitet undersökt hur fraser fungerar och används bland unga…

Läs mer

28 Mar |Umeå universitet

Skolbarn utvecklar svenskan med musik

Svenska och musik i kombination kan förbättra elevernas språkutveckling. – En rik språkmiljö där flera språk används, inklusive estetiska uttrycksformer är gynnsam både för elever med svenska som första- och andraspråk, säger Katharina Dahlbäck, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Läs mer

23 Mar |Redaktionen forskning.se

Lärarnas kollegiala lojalitet hindrade nolltolerans mot mobbning

Under tre terminer följde Hélène Jenvén förbättringsarbetet i en högstadieklass med målet att uppnå en nolltolerans mot kränkande behandling. Hon är förvånad över att kollegial lojalitet kan leda till att utsatta elever inte får den hjälp de har rätt till.

Läs mer

20 Mar |Örebro universitet

Barns vardagsliv starkt reglerat

Barn i Sverige och USA upplever sin vardag som tydligt reglerad och strukturerad. Men där de amerikanska barnen anger långa skoldagar och läxor som det jobbiga i vardagen pekar de svenska barnen istället på tjat och stress i samband med…

Läs mer

01 Mar |Göteborgs universitet

Hur viktigt känns provet? – avgörande för om eleven gör sitt bästa

Det är stor skillnad på hur elever anstränger sig på olika prov, beroende på hur viktiga de tycker att proven är. Det är något som kan ha betydelse för hur prov ska utformas och resultaten kan tolkas, visar forskning vid…

Läs mer

28 Feb |Umeå universitet

Slöjden är mer än att tälja en smörkniv

Många har en bild av slöjd som ett skolämne där man täljer en smörkniv eller syr en påse. Ämnet har debatterats i media som otidsenligt och onödigt. Men stämmer det verkligen? – Slöjdämnet är mer än att tälja en smörkniv, säger…

Läs mer

21 Feb |Umeå universitet

Det styr hur lärare sätter betyg i idrott och hälsa

Vad värderar lärare när de sätter betyg i idrott och hälsa och vilka möjligheter har olika elever att lyckas i ämnet? – Jag frågade erfarna kollegor hur de gjorde och fick till svar att det bara vet man, det ser man…

Läs mer

21 Feb |Högskolan i Gävle

Närvaro ger studenter bättre studieresultat

Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på alla föreläsningar och i praktiska övningar? Det undrade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst eftersom inte all undervisning är obligatorisk. Resultatet var tydligt; ju fler undervisningstillfällen man deltar i, desto större…

Läs mer

16 Feb |Högskolan Väst

Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan

Många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan. Skolan brister i att anpassa pedagogiken till barnens förutsättningar samtidigt som de har svårt att få kontakt med svenskspråkiga vänner. Det behövs förändring i synen på hur nyanlända tas emot av svensk skola,…

Läs mer

13 Feb |Stockholms universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Tema Energi

Några viktiga faktorer för att minska klimatutsläppen är energieffektivisering och förnybara energikällor.

I tema Energi på forskning.se lyfter vi upp olika aspekter av energifrågan. Hur ser egentligen energiläget ut? Vilka behov har vi? Vilka lösningar finns?

Med hjälp av olika forskare spanar vi in alternativen till fossila bränslen, funderar över kärnkraftens framtid och undersöker kostnaderna med mera.

Sverige är ett av de länder som använder mest elektricitet, dels på grund av vårt nordliga läge, dels för att vi har billig el tack vare kärnkraft och en tidig utbyggnad av vattenkraft.

Men elbehovet väntas öka, i hela världen – även om det finns mycket att vinna på effektivare energianvändning. Var ska vi hämta den energin? Solen ger varje dag 15 000 gånger energi mer än vad hela mänskligheten förbrukar – kan vi lära oss att utnyttja den?

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på fliken "avprenumerera" högst upp i nyhetsbrevet.

Fyll i din epostadress för att få vårt nyhetsbrev

Här hittar du senaste nyhetsbrevet

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se. Du kan även följa våra forskningsnyheter via vår RSS.

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet