Forskning.se - Den nationella forskningsportalen
 • Partier på drift


  2014-08-22
  Politiska partier ska vara kanaler för medborgarnas inflytande, men i takt med att medlemsantalet minskar så blir det svårare för politikerna att veta vad deras väljare vill. För att makten ska vara legitim krävs att politiken är förankrad i folkviljan.

 • Det blåser inte från höger, det är vänstern som har mojnat
  2014-07-24
  Rasismen i Sverige har inte ökat. Däremot så lyckas främlingsfientliga partier idag bättre med att mobilisera sina väljare. Utrymmet och förutsättningarna till detta skapas paradoxalt nog genom den motsatta trenden, nämligen att svenskarna blir allt mer öppna o...

 • Konflikten i Mellanöstern kan utnyttjas för att legitimera judehat
  2014-08-08
  Israel-Palestinakonflikten utgör en viktig kontext för antisemitiska yttringar och när våldet trappas upp triggas ett judehat i Sverige. Även om kritiken mot Israel i huvudsak inte präglas av sådana tankespår, så tycks det vara svårt att erkänna antisemitism som ett av dagens samhällsproblem. I debatten cirkulerar en rad osanningar och komplexa förhållanden, vilka behöver belysas och diskuteras.

Mest lästa teman

Arkiv

Nyheter

  1. Nyupptäckt mekanism för sänkta blodfetter
   26 augUmeå universitet
  2. Kvinnor i utdragen förlossning underbehandlas
   26 augMittuniversitetet
  3. Många sjuksköterskestudenter oförberedda på att möta döende
   26 augGöteborgs universitet
  4. Mer än var tredje inbokad operation bokas om
   25 augGöteborgs universitet
  5. Kartläggning av arvsmassan ritar om biets evolutionära historia
   25 augUppsala universitet
  1. Syre fanns i tidig atmosfär på Mars
   25 augNaturhistoriska riksmuseet
  2. Landsbygd eller stad - en ödesfråga för kineser
   25 augGöteborgs universitet
  3. Egenskaperna som får dig att öppna plånboken
   22 augLunds universitet
  4. Genetik och livsstil påverkar i hög grad biomarkörer för inflammation och cancer
   22 augUppsala universitet
  5. Så processar hjärnan yttre intryck
   22 augKarolinska Institutet
  1. Vägräckens lutning viktig för trafiksäkerheten
   22 augTrafikverket
  2. Fortsätta arbeta efter pensioneringen?
   22 augHögskolan i Jönköping
  3. Ett protein som påverkar diabetesutveckling hos möss är funnet
   21 augGöteborgs universitet
  4. Kvicksilvrets ursprung styr dess biotillgänglighet
   20 augUmeå universitet
  5. Bli spelintelligent i sport med hjälp av matematik
   20 augGöteborgs universitet
Besök oss på Facebook
BESÖK VÅRA SIDOR PÅ
FACEBOOK OCH TWITTER
Om forskning.se
Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman.

Läs mer om forskning.se

Våra ägare
Kontakt
Västra järnvägsgatan 3,
Box 1035, 101 38 Stockholm
Telefon: 08-546 44 000 |  Fax 08-546 44 192
E-post: red@forskning.se

Redaktionen är verksam i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm. Kontakta redaktionen

Forskning.se använder cookies. Läs mer om dessa här.