VINJETT TEXT
ljuset och sömnen

Camping fixar sömnrytmen


Camping kan reparera en förskjuten dygnsrytm visar flera vetenskapliga studier. Bara några dagar i naturligt ljus återställer balansen.

Läs mer

Artikel från forskning.se, 21 juni 2017


Fler artiklar från forskning.se

Tema

Snart mer plast än fisk

Om några decennier kommer det att finnas mer plast än fisk i haven om nedskräpningen fortsätter i samma takt som…

Läs mer

27 Jun |Redaktionen forskning.se

Naturligt ljus fixar sömnrytmen

Några dagars camping kan reparera en förskjuten dygnsrytm visar flera vetenskapliga studier. Orsaken är att vi i grunden är grottmänniskor…

Läs mer

21 Jun |Redaktionen forskning.se

Hej, hur helig är handskakningen?

Handslag, famntag, klapp eller kyss. Hur hälsar du egentligen? En kyss anses ofta för intim medan det ses som oförskämt…

Läs mer

13 Jun |Redaktionen forskning.se

Torsken frodas i rekordvarmt hav

För några år sedan var den på gränsen till utfiskad, nu är beståndet större än någonsin. Tack vare den globala…

Läs mer

08 Jun |Redaktionen forskning.se

Forskningens osynliga hjältar

De är megakändisar i forskningslabben och har gjort mänskligheten enorma tjänster – men utanför forskarvärlden är de tämligen anonyma eller…

Läs mer

31 Maj |Redaktionen forskning.se

Konsten att glömma ett minne

Det är tack vare minnet som vi är de vi är och kan fungera i dagens samhälle. Men trots minnets…

Läs mer

18 Maj |Redaktionen forskning.se

Genklippta grönsaker på en vägg nära dig

I framtiden har vi kanske odlat kött på våra tallrikar ─ färs är lättare att odla än biff. Och på…

Läs mer

15 Maj |Redaktionen forskning.se

Egen tro den nya religionen

En majoritet av svenskarna anser att det finns en annan verklighet, befolkad av andeväsen. – Vi har gått från…

Läs mer

09 Maj |Redaktionen forskning.se

Förbud mot tiggeri gör mer skada än nytta

Den åttonde april firade miljontals romer spridda över hela världen sin gemensamma nationaldag. Men i Sverige skedde firandet i…

Läs mer

08 Maj |Redaktionen forskning.se

Faktaresistens – en fara för planeten

När åsikter baseras på grupptillhörighet och känslor – och vetenskapliga belägg avfärdas, då utmanas hela det demokratiska systemet. – Både den…

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se

Alger, insekter och matavfall på menyn

Framtidens mat måste bli klimatsmart. Inom livsmedelsforskningen finns goda exempel: Matavfall som blir nya livsmedel, svenskodlade alger som mals och…

Läs mer

21 Apr |Redaktionen forskning.se

Alger i maten gör kossor klimatsmarta

Kor som rapar metan är ett stort miljöproblem och bidrar till växthuseffekten. Men nu har forskare kommit fram till att…

Läs mer

20 Apr |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Svag statlig styrning ger ineffektiv arbetsmarknadspolitik

Svag styrning från staten gör den svenska arbetsmarknadspolitiken ineffektiv och försvårar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Värst är det för de personer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden, visar en rapport från Linnéuniversitetet.

Läs mer

29 Jun |Linnéuniversitetet | Samhälle & kultur

Läkemedel för sällsynta sjukdomar en svår balansgång

Psykologiska faktorer påverkar hur allmänheten ser på frågan om subventionering av läkemedel för sällsynta sjukdomar, visar en avhandling från Linköpings universitet.

Läs mer

29 Jun |Linköpings universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Långsiktig effekt av psoriasisbehandling med biologiska läkemedel

Psoriasisbehandlingar med biologiska läkemedel har en bra långsiktig effekt, visar en svensk studie som följt 583 personer i upp till tio år.

Läs mer

28 Jun |Umeå universitet | Hälsa & medicin

Vi cyklar mer men inte fortare

Cyklisterna har blivit fler, men trots det har medelhastigheten inte ökat. Hur fort vi cyklar påverkas av cykelvägens utformning, typ av cykel samt vilket ärende cyklisten är ute i, visar en studie som VTI har genomfört.

Läs mer

28 Jun |VTI | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Minskad risk för hjärnskador när infektioner hos nyfödda hejdas snabbt

Risken för hjärnskador hos nyfödda till följd av syrebrist eller dålig blodtillförsel till hjärnan minskar om man snabbt hejdar uppkomna infektioner med läkemedlet N-acetylcysteine eller NAC, känt som motgift vid förgiftning med paracetamol. Forskning vid Sahlgrenska akademin talar också för…

Läs mer

27 Jun |Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet | Hälsa & medicin

Snart mer plast än fisk

Om några decennier kommer det att finnas mer plast än fisk i haven om nedskräpningen fortsätter i samma takt som hittills. Det finns alltså goda skäl att stoppa plastskräpet, innan det hamnar i Östersjön. Om detta är de flesta eniga.…

Läs mer

27 Jun |Redaktionen forskning.se | Miljö

Genombrott i cellfabriken – masstillverkning av åldrande hjärnceller

Det saknas fortfarande viktiga pusselbitar för att vi ska kunna förstå vad som driver sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Ett avgörande hinder är att det inte går att undersöka en levande hjärncell hos någon som drabbats. forskare i Lund hittat…

Läs mer

27 Jun |Lunds universitet | Hälsa & medicin

Utlandsfödd och överutbildad – en hälsorisk

Att vara överutbildad och utlandsfödd kan leda till sämre hälsa. Arbetstagare födda utanför Västeuropa med en högre utbildning än vad deras jobb kräver är mer benägna att skatta sin hälsa som dålig. Detta jämfört med arbetstagare födda i Sverige med…

Läs mer

26 Jun |Stockholms universitet | Samhälle & kultur

Småskaliga kalhyggen riskerar hela regnskogen

Den pågående avskogningen i Amazonas utkanter kan få allvarliga följder även för den orörda regnskogen längre in i området. Inte bara klimatet påverkas negativt av avskogning. Faktum är att själva ekosystemets stabilitet i hela Amazonasregionen hotas på grund av den…

Läs mer

26 Jun |Lunds universitet | Miljö

Första bilderna av giftet bakom stelkramp

I Sverige är nästan alla vaccinerade mot sjukdomen, men i världen dör omkring 60 000 människor i stelkramp varje år. Nu har forskare vid Stockholms universitet tagit fram den första tredimensionella bilden av stelkrampsgiftet tetanustoxin. – Vi kan se den exakta…

Läs mer

26 Jun |Stockholms universitet | Hälsa & medicin

Världens största kanariefågel

Väldig få har sett den, men nu har forskare från bland annat Lunds universitet fastslagit att Stenknäcksiskan är världens största kanariefågel. Fågeln finns bara på ön São Tomé. Avskildheten på en ö kan göra att arter utvecklar så kallad gigantism,…

Läs mer

22 Jun |Lunds universitet | Miljö Natur & teknik

Naturligt ljus fixar sömnrytmen

Några dagars camping kan reparera en förskjuten dygnsrytm visar flera vetenskapliga studier. Orsaken är att vi i grunden är grottmänniskor och vårt biologiska system har utvecklats för att reagera på dagsljus. Det moderna livet med artificiellt ljus förändrar lätt den…

Läs mer

21 Jun |Redaktionen forskning.se | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Godkänt för rymdteleskop som jagar planeter

Det europeiska rymdorganet ESA:s kommitté för vetenskapsprogrammet har beslutat att godkänna rymdteleskopet PLATO. Teleskopets främsta uppgift är att söka efter jordlika planeter runt andra stjärnor än solen. Godkännandet betyder att projektet kan gå från ritning till att börja byggas.

Läs mer

21 Jun |Stockholms universitet | Natur & teknik

Vardagspsykiatri om patienten får bestämma

Allt fler söker hjälp på psykiatriska akutvårdsmottagningar – och en del patienter återkommer gång på gång. Men om patienternas behov i vardagen får styra så kan vården se annorlunda ut. Det visar Högskolan Kristianstad och Region Skåne med en ny vårdmodell…

Läs mer

21 Jun |Högskolan Kristianstad | Hälsa & medicin

Ett steg närmare fungerande fusionskraft

Fusionskraft skulle kunna förse oss med ren, ofarlig och koldioxidfri energi. Men att efterlikna solens energiprocess är väldigt svårt. Nu har två unga plasmafysiker på Chalmers tagit oss ett steg närmare en fungerande fusionsreaktor. Deras modell kan leda till bättre…

Läs mer

21 Jun |Chalmers tekniska högskola | Natur & teknik

Sinne för ordningsföljd skiljer människa från djur

Varje dag utför människor aktiviteter i en viss ordning som andra djur aldrig gör. Till exempel att räkna, tala eller spela spel. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur det är möjligt. Människan har mer utvecklad förmåga att känna…

Läs mer

21 Jun |Stockholms universitet | Natur & teknik Samhälle & kultur

Forskare ger tummen upp för partnerskap kring ensamkommande barn

I Göteborg finns Sveriges största IOP (idéburet-offentligt partnerskap), som är ett samarbete kring ensamkommande flyktingbarn. Forskare har nu följt verksamheten under ett års tid. – Vi tror att den här samarbetsformen kan vara framtiden för att möta svåra samhällsutmaningar, men det…

Läs mer

20 Jun |Chalmers tekniska högskola | Samhälle & kultur

Växtförökning en kunskap som riskerar att falla i glömska

Utvecklingen av storskalig odling har lett till att det blivit lättare och billigare att köpa in plantor än att föröka dem själv. Risken är att vi glömmer bort hur växter förökas, konstaterar Tina Westerlund vid Göteborgs universitet som undersökt hur…

Läs mer

20 Jun |Göteborgs universitet | Natur & teknik

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Svag statlig styrning ger ineffektiv arbetsmarknadspolitik

Svag styrning från staten gör den svenska arbetsmarknadspolitiken ineffektiv och försvårar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Värst är det för de personer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden, visar en rapport från Linnéuniversitetet.

Läs mer

29 Jun |Linnéuniversitetet

Läkemedel för sällsynta sjukdomar en svår balansgång

Psykologiska faktorer påverkar hur allmänheten ser på frågan om subventionering av läkemedel för sällsynta sjukdomar, visar en avhandling från Linköpings universitet.

Läs mer

29 Jun |Linköpings universitet

Vi cyklar mer men inte fortare

Cyklisterna har blivit fler, men trots det har medelhastigheten inte ökat. Hur fort vi cyklar påverkas av cykelvägens utformning, typ av cykel samt vilket ärende cyklisten är ute i, visar en studie som VTI har genomfört.

Läs mer

28 Jun |VTI

Utlandsfödd och överutbildad – en hälsorisk

Att vara överutbildad och utlandsfödd kan leda till sämre hälsa. Arbetstagare födda utanför Västeuropa med en högre utbildning än vad deras jobb kräver är mer benägna att skatta sin hälsa som dålig. Detta jämfört med arbetstagare födda i Sverige med…

Läs mer

26 Jun |Stockholms universitet

Naturligt ljus fixar sömnrytmen

Några dagars camping kan reparera en förskjuten dygnsrytm visar flera vetenskapliga studier. Orsaken är att vi i grunden är grottmänniskor och vårt biologiska system har utvecklats för att reagera på dagsljus. Det moderna livet med artificiellt ljus förändrar lätt den…

Läs mer

21 Jun |Redaktionen forskning.se

Sinne för ordningsföljd skiljer människa från djur

Varje dag utför människor aktiviteter i en viss ordning som andra djur aldrig gör. Till exempel att räkna, tala eller spela spel. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur det är möjligt. Människan har mer utvecklad förmåga att känna…

Läs mer

21 Jun |Stockholms universitet

Forskare ger tummen upp för partnerskap kring ensamkommande barn

I Göteborg finns Sveriges största IOP (idéburet-offentligt partnerskap), som är ett samarbete kring ensamkommande flyktingbarn. Forskare har nu följt verksamheten under ett års tid. – Vi tror att den här samarbetsformen kan vara framtiden för att möta svåra samhällsutmaningar, men det…

Läs mer

20 Jun |Chalmers tekniska högskola

Hållbarare transportindustri med livscykeltänk

Medvetenheten om hållbarhet ökar inom vägtransportindustrin, och en ny doktorsavhandling från Jönköping University handlar om hållbara affärsmodeller för branschen. – Jag ville undersöka hur leveranskedjan kan bli mer hållbar, sett ur en fordonstillverkares perspektiv, säger doktoranden Veronika Pereseina.

Läs mer

20 Jun |Jönköping University

Marknaden styr – skolans breda mål i skymundan

Begrepp som resultat och kvalitet kan vara problematiska i skoldebatten. Många centrala mål i läroplanen fångas inte upp av vanliga mätningar. De indikatorer som används innefattar inte breda mål som kritiskt tänkande och fostra demokratiska medborgare, visar forskning vid Umeå…

Läs mer

20 Jun |Umeå universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Läkemedel för sällsynta sjukdomar en svår balansgång

Psykologiska faktorer påverkar hur allmänheten ser på frågan om subventionering av läkemedel för sällsynta sjukdomar, visar en avhandling från Linköpings universitet.

Läs mer

29 Jun |Linköpings universitet

Långsiktig effekt av psoriasisbehandling med biologiska läkemedel

Psoriasisbehandlingar med biologiska läkemedel har en bra långsiktig effekt, visar en svensk studie som följt 583 personer i upp till tio år.

Läs mer

28 Jun |Umeå universitet

Vi cyklar mer men inte fortare

Cyklisterna har blivit fler, men trots det har medelhastigheten inte ökat. Hur fort vi cyklar påverkas av cykelvägens utformning, typ av cykel samt vilket ärende cyklisten är ute i, visar en studie som VTI har genomfört.

Läs mer

28 Jun |VTI

Minskad risk för hjärnskador när infektioner hos nyfödda hejdas snabbt

Risken för hjärnskador hos nyfödda till följd av syrebrist eller dålig blodtillförsel till hjärnan minskar om man snabbt hejdar uppkomna infektioner med läkemedlet N-acetylcysteine eller NAC, känt som motgift vid förgiftning med paracetamol. Forskning vid Sahlgrenska akademin talar också för…

Läs mer

27 Jun |Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Genombrott i cellfabriken – masstillverkning av åldrande hjärnceller

Det saknas fortfarande viktiga pusselbitar för att vi ska kunna förstå vad som driver sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Ett avgörande hinder är att det inte går att undersöka en levande hjärncell hos någon som drabbats. forskare i Lund hittat…

Läs mer

27 Jun |Lunds universitet

Första bilderna av giftet bakom stelkramp

I Sverige är nästan alla vaccinerade mot sjukdomen, men i världen dör omkring 60 000 människor i stelkramp varje år. Nu har forskare vid Stockholms universitet tagit fram den första tredimensionella bilden av stelkrampsgiftet tetanustoxin. – Vi kan se den exakta…

Läs mer

26 Jun |Stockholms universitet

Naturligt ljus fixar sömnrytmen

Några dagars camping kan reparera en förskjuten dygnsrytm visar flera vetenskapliga studier. Orsaken är att vi i grunden är grottmänniskor och vårt biologiska system har utvecklats för att reagera på dagsljus. Det moderna livet med artificiellt ljus förändrar lätt den…

Läs mer

21 Jun |Redaktionen forskning.se

Vardagspsykiatri om patienten får bestämma

Allt fler söker hjälp på psykiatriska akutvårdsmottagningar – och en del patienter återkommer gång på gång. Men om patienternas behov i vardagen får styra så kan vården se annorlunda ut. Det visar Högskolan Kristianstad och Region Skåne med en ny vårdmodell…

Läs mer

21 Jun |Högskolan Kristianstad

Diabetespatienter producerar insulin

Typ 1-diabetes – barn- och ungdomsdiabetes – har tidigare ansetts leda till att den egna insulinproduktionen upphör helt. Men det stämmer inte. Hälften av alla vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i mer än tio år producerar fortfarande insulin,…

Läs mer

20 Jun |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Världens största kanariefågel

Väldig få har sett den, men nu har forskare från bland annat Lunds universitet fastslagit att Stenknäcksiskan är världens största kanariefågel. Fågeln finns bara på ön São Tomé. Avskildheten på en ö kan göra att arter utvecklar så kallad gigantism,…

Läs mer

22 Jun |Lunds universitet

Godkänt för rymdteleskop som jagar planeter

Det europeiska rymdorganet ESA:s kommitté för vetenskapsprogrammet har beslutat att godkänna rymdteleskopet PLATO. Teleskopets främsta uppgift är att söka efter jordlika planeter runt andra stjärnor än solen. Godkännandet betyder att projektet kan gå från ritning till att börja byggas.

Läs mer

21 Jun |Stockholms universitet

Ett steg närmare fungerande fusionskraft

Fusionskraft skulle kunna förse oss med ren, ofarlig och koldioxidfri energi. Men att efterlikna solens energiprocess är väldigt svårt. Nu har två unga plasmafysiker på Chalmers tagit oss ett steg närmare en fungerande fusionsreaktor. Deras modell kan leda till bättre…

Läs mer

21 Jun |Chalmers tekniska högskola

Sinne för ordningsföljd skiljer människa från djur

Varje dag utför människor aktiviteter i en viss ordning som andra djur aldrig gör. Till exempel att räkna, tala eller spela spel. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur det är möjligt. Människan har mer utvecklad förmåga att känna…

Läs mer

21 Jun |Stockholms universitet

Växtförökning en kunskap som riskerar att falla i glömska

Utvecklingen av storskalig odling har lett till att det blivit lättare och billigare att köpa in plantor än att föröka dem själv. Risken är att vi glömmer bort hur växter förökas, konstaterar Tina Westerlund vid Göteborgs universitet som undersökt hur…

Läs mer

20 Jun |Göteborgs universitet

Bakterier från varma källor löser ämnesomsättningens gåta

Förbränning sker ofta hastigt, som en eld. Hur kan våra celler kontrollera förbränningen av näring så effektivt? Frågan har länge förbryllat forskare. Med hjälp av bakterier från varma källor har forskare från Stockholms universitet nu svaret.

Läs mer

19 Jun |Stockholms universitet

Smarta fordon lär sig människors riskbeteende

Den mänskliga faktorn ligger bakom 90 procent av alla trafikolyckor. Men om fordon kan lära sig identifiera fotgängares, cyklisters och andra förares riskbeteenden, kan det förebygga många olyckor, menar forskare på Mälardalens högskola som utvecklar system som kan simulera mänskligt…

Läs mer

19 Jun |Lunds universitet

Säkerhetsproblem stoppar mobila verktyg i vården

Mobila digitala verktyg kan göra vården tillgänglig för fler. Problemet är att skydda patienternas data och personliga integritet. – För att få säkra digitala vårdsystem måste säkerhetsfrågorna få ta stor plats redan från start i utvecklingsprocessen, säger Leonardo Iwaya, som…

Läs mer

16 Jun |Karlstads universitet

Silveratomer kan bli effektiva i framtida biosensorer

Forskare har lyckats sätta fingret på vad som händer då ljus absorberas av extremt små nanokomplex av silveratomer. Resultaten kan komma till nytta inom utvecklingen av biosensorer och avbildning.

Läs mer

13 Jun |Lunds universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Snart mer plast än fisk

Om några decennier kommer det att finnas mer plast än fisk i haven om nedskräpningen fortsätter i samma takt som hittills. Det finns alltså goda skäl att stoppa plastskräpet, innan det hamnar i Östersjön. Om detta är de flesta eniga.…

Läs mer

27 Jun |Redaktionen forskning.se

Småskaliga kalhyggen riskerar hela regnskogen

Den pågående avskogningen i Amazonas utkanter kan få allvarliga följder även för den orörda regnskogen längre in i området. Inte bara klimatet påverkas negativt av avskogning. Faktum är att själva ekosystemets stabilitet i hela Amazonasregionen hotas på grund av den…

Läs mer

26 Jun |Lunds universitet

Världens största kanariefågel

Väldig få har sett den, men nu har forskare från bland annat Lunds universitet fastslagit att Stenknäcksiskan är världens största kanariefågel. Fågeln finns bara på ön São Tomé. Avskildheten på en ö kan göra att arter utvecklar så kallad gigantism,…

Läs mer

22 Jun |Lunds universitet

Hållbarare transportindustri med livscykeltänk

Medvetenheten om hållbarhet ökar inom vägtransportindustrin, och en ny doktorsavhandling från Jönköping University handlar om hållbara affärsmodeller för branschen. – Jag ville undersöka hur leveranskedjan kan bli mer hållbar, sett ur en fordonstillverkares perspektiv, säger doktoranden Veronika Pereseina.

Läs mer

20 Jun |Jönköping University

Högsta temperaturerna i Stilla havet på 800 år

El Niño är ett regelbundet återkommande väderfenomen i tropiska Stilla havet som har stor påverkan på klimatet, både regionalt och globalt. Ny forskning visar att havstemperaturen i området under de senaste decennierna är de högsta på 800 år.

Läs mer

19 Jun |Göteborgs universitet

Tre sätt att minska mikroplastutsläpp från polyestertyger

När mikroplaster i havet kommer in i djur och växter följer farliga föroreningar med. Mikroplaster från polyestertyger står för stora utsläpp. Produktionen av polyestertyger måste ändras för att minimera utsläppen, visar en forskningsrapport från Mistra Future Fashion. Studien avvisar…

Läs mer

16 Jun |RISE Research Institutes of Sweden

Väderförhållanden vid snösmältning ger svar om klimatet

Betydelsen av vad som händer i sjön i samband med snösmältning och islossning har hittills underskattats. Tajmingen av olika temperaturdrivna processer under vårvintern har en stor effekt på sjöekosystems funktioner, och därmed vad som avsätts år för år på sjöbottnarna,…

Läs mer

14 Jun |Umeå universitet

Storvuxna arter och medelhavsfisk mest utrotningshotade

Stora fiskar som haj, rockor och stör löper stor risk att bli utrotade, visar en studie om livskraften i bestånden av mer än 1000 fiskarter i Europas havsområden.

Läs mer

09 Jun |SLU

Obemannad farkost letar fisk utanför Gotland

Varför ökar populationen av sillgrisslor i Östersjön och hur är det kopplat till de marina ekosystemen? För första gången testas nu en självgående, fem meter lång, obemannad ytfarkost för att undersöka förekomsten av fisk. Tekniken kan ha stor potential för…

Läs mer

09 Jun |SLU

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Marknaden styr – skolans breda mål i skymundan

Begrepp som resultat och kvalitet kan vara problematiska i skoldebatten. Många centrala mål i läroplanen fångas inte upp av vanliga mätningar. De indikatorer som används innefattar inte breda mål som kritiskt tänkande och fostra demokratiska medborgare, visar forskning vid Umeå…

Läs mer

20 Jun |Umeå universitet

Skolavslutning i kyrkan stark tradition bland svenska folket

Allmänheten vill inte förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Trots att frågan drivs på av myndigheter och politiker. Det visar en ny analys av SOM-institutets statistik gjord av Viktor Aldrin, forskare vid Högskolan i Borås.

Läs mer

09 Jun |Högskolan i Borås

Formativ bedömning positivt för elever men svårt för lärare

Formativ bedömning i matematikundervisningen påverkar elevernas lärande positivt. Men för lärarna är arbetssättet inte helt okomplicerat. Ska eleverna dessutom få möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver undervisningen om hur man lär sig att lära bli tydligare för eleverna, visar…

Läs mer

07 Jun |Umeå universitet

Ökad tudelning på svensk arbetsmarknad

Unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har mycket svårt att få arbete. I en ny IFAU-rapport beskrivs situationen på svensk arbetsmarknad, med ett särskilt fokus på dessa grupper.

Läs mer

02 Jun |IFAU

Förbättringspotentialen för formativ bedömning i skolan

I formativ bedömning ska informationen om vad eleverna kan, direktanvändas som stöd i lärandet. Lärare använder i viss mån formativ bedömning i klassrummet, men det finns också en stor utvecklingspotential. Med omfattande kompetensutveckling kan lärarna förbättra den formativa klassrumspraktiken…

Läs mer

02 Jun |Umeå universitet

Många barn berättar aldrig om mobbningen

Föräldrar och lärare beskrivs ofta ha en nyckelroll för att hjälpa barn som är utsatta för mobbning. Men forskning från Göteborgs universitet visar att mobbade barn har en betydligt sämre relation till både föräldrar och lärare – något som bidrar…

Läs mer

01 Jun |Göteborgs universitet

Viktigt att barnens bidrag räknas i förskolans naturvetenskap

För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att barnen kan bidra med sina idéer och erfarenheter till den kunskap som skapas, visar Sofie Areljung i sin avhandling vid Umeå universitet. Det är också viktigt att undervisningen bygger…

Läs mer

31 Maj |Umeå universitet

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

Undervisning om skrivstrategier och regelbundna reflektioner omkring det egna skrivandet underlättar för eleverna att möta de utmaningar som skrivande på ett främmande språk innebär.

Läs mer

29 Maj |Umeå universitet

Barn vid ”genusneutrala” förskolor har mindre stereotypa attityder

Barn på förskolor som tillämpar normmedveten pedagogik gör mindre könsstereotypa antaganden om andra barn. De är också mer intresserade att leka med nya barn av motsatt kön. Det visar resultat från forskare vid bland annat Uppsala universitet som nu publiceras…

Läs mer

29 Maj |Uppsala universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Tema Energi

Några viktiga faktorer för att minska klimatutsläppen är energieffektivisering och förnybara energikällor.

I tema Energi på forskning.se lyfter vi upp olika aspekter av energifrågan. Hur ser egentligen energiläget ut? Vilka behov har vi? Vilka lösningar finns?

Med hjälp av olika forskare spanar vi in alternativen till fossila bränslen, funderar över kärnkraftens framtid och undersöker kostnaderna med mera.

Sverige är ett av de länder som använder mest elektricitet, dels på grund av vårt nordliga läge, dels för att vi har billig el tack vare kärnkraft och en tidig utbyggnad av vattenkraft.

Men elbehovet väntas öka, i hela världen – även om det finns mycket att vinna på effektivare energianvändning. Var ska vi hämta den energin? Solen ger varje dag 15 000 gånger energi mer än vad hela mänskligheten förbrukar – kan vi lära oss att utnyttja den?

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på fliken "avprenumerera" högst upp i nyhetsbrevet.

Fyll i din epostadress för att få vårt nyhetsbrev

Här hittar du senaste nyhetsbrevet

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se. Du kan även följa våra forskningsnyheter via vår RSS.

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet