VINJETT TEXT
Framtidens mat

Genskurna grönsaker och labbodlat kött


I framtiden har vi kanske odlat kött på våra tallrikar, färs är lättare att odla än biff. Och på husväggarna kultiverar vi tåliga och nyttiga grönsaker som optimerats med genkniven CRISPR. Växtodling i skyskrapor och kött utan djurhållning låter fortfarande som science fiction, men kan bli självklarheter i framtiden.

Läs mer

Artikel från forskning.se, 17 maj 2017


Fler artiklar från forskning.se

Tema

Konsten att glömma ett minne

Det är tack vare minnet som vi är de vi är och kan fungera i dagens samhälle. Men trots minnets…

Läs mer

18 Maj |Redaktionen forskning.se

Genklippta grönsaker på en vägg nära dig

I framtiden har vi kanske odlat kött på våra tallrikar ─ färs är lättare att odla än biff. Och på…

Läs mer

15 Maj |Redaktionen forskning.se

Egen tro den nya religionen

En majoritet av svenskarna anser att det finns en annan verklighet, befolkad av andeväsen. – Vi har gått från…

Läs mer

09 Maj |Redaktionen forskning.se

Förbud mot tiggeri gör mer skada än nytta

Den åttonde april firade miljontals romer spridda över hela världen sin gemensamma nationaldag. Men i Sverige skedde firandet i…

Läs mer

08 Maj |Redaktionen forskning.se

Faktaresistens – en fara för planeten

När åsikter baseras på grupptillhörighet och känslor – och vetenskapliga belägg avfärdas, då utmanas hela det demokratiska systemet. – Både den…

Läs mer

27 Apr |Redaktionen forskning.se

Alger, insekter och matavfall på menyn

Framtidens mat måste bli klimatsmart. Inom livsmedelsforskningen finns goda exempel: Matavfall som blir nya livsmedel, svenskodlade alger som mals och…

Läs mer

21 Apr |Redaktionen forskning.se

Alger i maten gör kossor klimatsmarta

Kor som rapar metan är ett stort miljöproblem och bidrar till växthuseffekten. Men nu har forskare kommit fram till att…

Läs mer

20 Apr |Redaktionen forskning.se

Svenskarna tror – men inte på Gud

Svenskarnas förhållande till religion är kluvet och vi är kanske inte så sekulariserade som vi tror. Å ena sidan…

Läs mer

12 Apr |Redaktionen forskning.se

Välja mat efter generna – ny trend i jakten på perfekt kost

Frukt, grönsaker och fullkorn är bra mat för de flesta människor. I framtiden kan vi dock få reda på vilken…

Läs mer

05 Apr |Redaktionen forskning.se

Digitalisering säkrar skriftskatten i Mali

Malis manuskript räddades undan sina fiender och tar nu steget in i den digitala världen. Från att ha varit förbehållna…

Läs mer

29 Mar |Redaktionen forskning.se

Männen tar makten hemma i köket

Matlagning har gått från renodlad kvinnosyssla till en aktivitet som även män sysselsätter sig med – var tredje måltid lagas…

Läs mer

17 Mar |Redaktionen forskning.se

Så räddas arvet från ökenstaden Timbuktu

Matematik, poesi, astrologi, filosofi och historiska essäer. I Ökenstaden Timbuktu finns intellektuella arv som visar Afrikas roll i vetenskapen långt…

Läs mer

16 Mar |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Nya bekämpningsmedel dödar sjukdomsspridande myggor

Upptäckten att det finns skillnader i enzymet acetylkolinesteras (AChE) hos människor och myggor gör det möjligt att skapa selektiva myggmedel som dödar myggen utan att vara farliga för människor och andra djur. På sikt kan det leda till att…

Läs mer

24 Maj |Umeå universitet | Hälsa & medicin Natur & teknik

Politisk kompromiss när individ ställs mot stat i informationssamhället

De flesta partier kompromissar i frågor som rör medborgarnas fri- och rättigheter och skydd av personlig integritet när de ställs mot till statens makt och samhällets intressen. Undantaget är Miljöpartiet och Vänsterpartiet, visar en avhandling i statsvetenskap.

Läs mer

24 Maj |Linnéuniversitetet | Samhälle & kultur

Möjligt mäta långlivade miljögifter

En ny analysteknik gör det möjligt att identifiera och mäta miljögifter som varit svåra att spåra med traditionella metoder. Nicole Riddell har i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet visat att så kallad superkritisk vätskekromatografi är mycket användbar för…

Läs mer

24 Maj |Örebro universitet | Miljö Natur & teknik

Mer kunskap kring magtarmsjukdomar ökar livskvalitén

Hur vanligt är mikroskopisk kolit och vilka är det som drabbas? Det är några av de frågor som fått ett svar tack vare forskning vid Region Örebro län. Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för tarmsjukdomar. Forskaren Anna Wickbom belyser också…

Läs mer

24 Maj |Örebro universitet | Hälsa & medicin

Ersättning för platina möjlighet för bränslecellsbilar

Trots att det har funnits bränslecellsbilar i cirka femtio år har utvecklingen inte lett till något kommersiellt genombrott. Katalysatorerna i dagens bränsleceller kräver nämligen stora mängder av platina, som är en av världens dyraste metaller. Nu kan forskare på…

Läs mer

24 Maj |Chalmers tekniska högskola | Miljö Natur & teknik

Nya bättre metoder för att detektera molekyler i gasfas

Optiska frekvenskammar är den optimala ljuskällan för molekylär absorptionsspektroskopi. De möjliggör snabb och samtidig detektering av flera olika molekyler i gasfas vid mycket låga koncentrationer, vilket behövs för många tillämpningar inom forskning och industri. Amir Khodabakhsh, vid Umeå universitet, visar…

Läs mer

23 Maj |Umeå universitet | X (okategoriserat)

Socialt stöd viktigare för mammor

För mammor som känner att de inte har kontroll över delar av livet och kämpar med relationen till sina tonårsbarn kan ett socialt stöd göra stor skillnad. Men detsamma verkar inte gälla för pappor i samma situation. Det visar en…

Läs mer

23 Maj |Örebro universitet | Samhälle & kultur

Stående plattor ger effektivare solceller

Solceller får en högre verkningsgrad tack vare att materialet självorganiserar sig på högkant. Det är forskare från Lunds universitet som har skapat en ny konstruktion av det lovande solcellsmaterialet perovskit.

Läs mer

23 Maj |Lunds universitet | Natur & teknik

Nyfödda renkalvar lätt byte för björnar

Björnar som härjar i kalvningslandet är ett problem för rennäringen. I vissa områden blir en tredjedel av de nyfödda renarna björnföda, visar forskning från SLU.

Läs mer

23 Maj |SLU | Miljö Natur & teknik

Läs årsredovisningar för framgångsrik aktieportfölj

De som läser företagens årsredovisningar tar mindre finansiella risker och får högre avkastning på sina pengar än de som bara hämtar sin information från massmedierna. Det visar Oscar Stålnacke i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

23 Maj |Umeå universitet | Samhälle & kultur

Svartmunnad smörbult snart bland musslorna i Mälaren

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor.

Läs mer

23 Maj |SLU | Miljö Natur & teknik

Barn med bly i närmiljön klarar skolan sämre

Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

Läs mer

23 Maj |IFAU | Hälsa & medicin Miljö Utbildning & skola

Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet

Stora mängder av antidepressiva preparat hamnar, via avloppsystem och reningsverk, i olika vattendrag. Forskare vid Södertörns högskola har undersökt hur fiskar påverkas av utsläppen. En av slutsatserna är att fiskar kan bli mindre stresskänsliga – vilket leder till mer riskfyllt…

Läs mer

23 Maj |Södertörns högskola | Hälsa & medicin Miljö

Bättre körkortsutbildning till folket

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet.

Läs mer

23 Maj |VTI | Samhälle & kultur

Hästen som terapeut

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre självkänsla och självbild. Det visar en ny avhandling inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Läs mer

22 Maj |Linnéuniversitetet | Hälsa & medicin

Räkna med att värmerelaterad ohälsa ökar

Förväntade klimatförändringar under det kommande århundradet kommer att höja såväl medeltemperaturerna som antalet dagar med ovanligt höga temperaturer, vilket kommer att öka den värmerelaterade ohälsan i Sverige och Europa.

Läs mer

22 Maj |Umeå universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Stormen Gudrun fällde s-regeringen 2006

Att Socialdemokraterna förlorade riksdagsvalet 2006 berodde till stor del på socialdemokratiska regeringens krishantering av stormen Gudrun 2005. Till viss del bidrog även regeringens hanterande av tsunamikatastrofen 2004. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Läs mer

22 Maj |Uppsala universitet | Samhälle & kultur

Mer mikroplast i vatten omkring Stockholm än förväntat

Nivåer av mikroplast i vatten nära Stockholm är lika höga som de som rapporteras nära stadsområden i Kalifornien, USA, visar en ny studie i Marine Pollution Bulletin. Förpackningsmaterial och tampar är sannolika källor till mikroplast i vatten runt Stockholm, men…

Läs mer

22 Maj |Stockholms universitet | Miljö

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Politisk kompromiss när individ ställs mot stat i informationssamhället

De flesta partier kompromissar i frågor som rör medborgarnas fri- och rättigheter och skydd av personlig integritet när de ställs mot till statens makt och samhällets intressen. Undantaget är Miljöpartiet och Vänsterpartiet, visar en avhandling i statsvetenskap.

Läs mer

24 Maj |Linnéuniversitetet

Socialt stöd viktigare för mammor

För mammor som känner att de inte har kontroll över delar av livet och kämpar med relationen till sina tonårsbarn kan ett socialt stöd göra stor skillnad. Men detsamma verkar inte gälla för pappor i samma situation. Det visar en…

Läs mer

23 Maj |Örebro universitet

Läs årsredovisningar för framgångsrik aktieportfölj

De som läser företagens årsredovisningar tar mindre finansiella risker och får högre avkastning på sina pengar än de som bara hämtar sin information från massmedierna. Det visar Oscar Stålnacke i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

23 Maj |Umeå universitet

Bättre körkortsutbildning till folket

En VTI-studie visar att det behövs förändringar av förarutbildningen i Sverige. Forskarna föreslår bland annat nya pedagogiska metoder, fler obligatoriska moment i utbildningen, förstärkt tillsyn av trafikskolor och en översyn av förarprovet.

Läs mer

23 Maj |VTI

Räkna med att värmerelaterad ohälsa ökar

Förväntade klimatförändringar under det kommande århundradet kommer att höja såväl medeltemperaturerna som antalet dagar med ovanligt höga temperaturer, vilket kommer att öka den värmerelaterade ohälsan i Sverige och Europa.

Läs mer

22 Maj |Umeå universitet

Stormen Gudrun fällde s-regeringen 2006

Att Socialdemokraterna förlorade riksdagsvalet 2006 berodde till stor del på socialdemokratiska regeringens krishantering av stormen Gudrun 2005. Till viss del bidrog även regeringens hanterande av tsunamikatastrofen 2004. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Läs mer

22 Maj |Uppsala universitet

En svensk stil?

Varför har den gustavianska stilen blivit så framträdande i den svenska självbilden? En ny avhandling från Uppsala universitet visar på hur forskare parallellt med museer, kommersiella företag och monarkin, har bidragit till att den gustavianska stilen har bevarats och förmedlats…

Läs mer

22 Maj |Redaktionen forskning.se

Fortfarande svårt prata öppet om hiv

Med hjälp av effektiva mediciner kan personer med hiv leva ett långt liv. Men många med hiv utsätts ofta för diskriminering då omgivningen har en föråldrad bild av hiv eller saknar kunskap om vad hiv innebär.

Läs mer

22 Maj |Linköpings universitet

Konsten att glömma ett minne

Det är tack vare minnet som vi är de vi är och kan fungera i dagens samhälle. Men trots minnets betydelse finns det händelser som vi helst bara vill glömma. Nu visar forskning att det faktiskt är möjligt att medvetet…

Läs mer

18 Maj |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Nya bekämpningsmedel dödar sjukdomsspridande myggor

Upptäckten att det finns skillnader i enzymet acetylkolinesteras (AChE) hos människor och myggor gör det möjligt att skapa selektiva myggmedel som dödar myggen utan att vara farliga för människor och andra djur. På sikt kan det leda till att…

Läs mer

24 Maj |Umeå universitet

Mer kunskap kring magtarmsjukdomar ökar livskvalitén

Hur vanligt är mikroskopisk kolit och vilka är det som drabbas? Det är några av de frågor som fått ett svar tack vare forskning vid Region Örebro län. Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för tarmsjukdomar. Forskaren Anna Wickbom belyser också…

Läs mer

24 Maj |Örebro universitet

Barn med bly i närmiljön klarar skolan sämre

Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

Läs mer

23 Maj |IFAU

Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet

Stora mängder av antidepressiva preparat hamnar, via avloppsystem och reningsverk, i olika vattendrag. Forskare vid Södertörns högskola har undersökt hur fiskar påverkas av utsläppen. En av slutsatserna är att fiskar kan bli mindre stresskänsliga – vilket leder till mer riskfyllt…

Läs mer

23 Maj |Södertörns högskola

Hästen som terapeut

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre självkänsla och självbild. Det visar en ny avhandling inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Läs mer

22 Maj |Linnéuniversitetet

Räkna med att värmerelaterad ohälsa ökar

Förväntade klimatförändringar under det kommande århundradet kommer att höja såväl medeltemperaturerna som antalet dagar med ovanligt höga temperaturer, vilket kommer att öka den värmerelaterade ohälsan i Sverige och Europa.

Läs mer

22 Maj |Umeå universitet

Fortfarande svårt prata öppet om hiv

Med hjälp av effektiva mediciner kan personer med hiv leva ett långt liv. Men många med hiv utsätts ofta för diskriminering då omgivningen har en föråldrad bild av hiv eller saknar kunskap om vad hiv innebär.

Läs mer

22 Maj |Linköpings universitet

Fördelarna med torra blodprover

En droppe blod på ett filterpapper, låt torka och lagra i millimeterstora cirklar för framtida diagnostik – betydligt enklare än dagens resurskrävande metod med nedfrysta blodprover i plaströr. – Det här betyder att man själv enkelt kan sticka sig i fingret…

Läs mer

22 Maj |Akademiska sjukhuset - Uppsala universitet

Konsten att glömma ett minne

Det är tack vare minnet som vi är de vi är och kan fungera i dagens samhälle. Men trots minnets betydelse finns det händelser som vi helst bara vill glömma. Nu visar forskning att det faktiskt är möjligt att medvetet…

Läs mer

18 Maj |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Nya bekämpningsmedel dödar sjukdomsspridande myggor

Upptäckten att det finns skillnader i enzymet acetylkolinesteras (AChE) hos människor och myggor gör det möjligt att skapa selektiva myggmedel som dödar myggen utan att vara farliga för människor och andra djur. På sikt kan det leda till att…

Läs mer

24 Maj |Umeå universitet

Möjligt mäta långlivade miljögifter

En ny analysteknik gör det möjligt att identifiera och mäta miljögifter som varit svåra att spåra med traditionella metoder. Nicole Riddell har i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet visat att så kallad superkritisk vätskekromatografi är mycket användbar för…

Läs mer

24 Maj |Örebro universitet

Ersättning för platina möjlighet för bränslecellsbilar

Trots att det har funnits bränslecellsbilar i cirka femtio år har utvecklingen inte lett till något kommersiellt genombrott. Katalysatorerna i dagens bränsleceller kräver nämligen stora mängder av platina, som är en av världens dyraste metaller. Nu kan forskare på…

Läs mer

24 Maj |Chalmers tekniska högskola

Stående plattor ger effektivare solceller

Solceller får en högre verkningsgrad tack vare att materialet självorganiserar sig på högkant. Det är forskare från Lunds universitet som har skapat en ny konstruktion av det lovande solcellsmaterialet perovskit.

Läs mer

23 Maj |Lunds universitet

Nyfödda renkalvar lätt byte för björnar

Björnar som härjar i kalvningslandet är ett problem för rennäringen. I vissa områden blir en tredjedel av de nyfödda renarna björnföda, visar forskning från SLU.

Läs mer

23 Maj |SLU

Svartmunnad smörbult snart bland musslorna i Mälaren

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor.

Läs mer

23 Maj |SLU

Fördelarna med torra blodprover

En droppe blod på ett filterpapper, låt torka och lagra i millimeterstora cirklar för framtida diagnostik – betydligt enklare än dagens resurskrävande metod med nedfrysta blodprover i plaströr. – Det här betyder att man själv enkelt kan sticka sig i fingret…

Läs mer

22 Maj |Akademiska sjukhuset - Uppsala universitet

Möjligt lagra energi med tunnaste materialet hittills

Genom att delvis förstöra den perfekta ytan på grafen på kiselkarbid har forskare vid Linköpings universitet ökat materialets kapacitet att lagra elektriska laddningar. Fynden, som publiceras i tidskriften Electrochimica Acta, bidrar till ökad kunskap om hur det ultratunna materialet skulle…

Läs mer

19 Maj |Redaktionen forskning.se

Livet som larv farligare vid ekvatorn

En larv löper åtta gånger större risk att bli uppäten vid ekvatorn än norr om polcirkeln. Det kan forskare konstatera efter att ha placerat ut tusentals fjärilslarver gjorda av modellera på 31 platser i världen.

Läs mer

18 Maj |SLU

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Möjligt mäta långlivade miljögifter

En ny analysteknik gör det möjligt att identifiera och mäta miljögifter som varit svåra att spåra med traditionella metoder. Nicole Riddell har i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet visat att så kallad superkritisk vätskekromatografi är mycket användbar för…

Läs mer

24 Maj |Örebro universitet

Ersättning för platina möjlighet för bränslecellsbilar

Trots att det har funnits bränslecellsbilar i cirka femtio år har utvecklingen inte lett till något kommersiellt genombrott. Katalysatorerna i dagens bränsleceller kräver nämligen stora mängder av platina, som är en av världens dyraste metaller. Nu kan forskare på…

Läs mer

24 Maj |Chalmers tekniska högskola

Nyfödda renkalvar lätt byte för björnar

Björnar som härjar i kalvningslandet är ett problem för rennäringen. I vissa områden blir en tredjedel av de nyfödda renarna björnföda, visar forskning från SLU.

Läs mer

23 Maj |SLU

Svartmunnad smörbult snart bland musslorna i Mälaren

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i svenska vatten. Snart kommer den invasiva fiskarten troligen också att etablera sig i Mälaren, vilket bland annat får konsekvenser för fiskens huvudföda: musslor och snäckor.

Läs mer

23 Maj |SLU

Barn med bly i närmiljön klarar skolan sämre

Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

Läs mer

23 Maj |IFAU

Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet

Stora mängder av antidepressiva preparat hamnar, via avloppsystem och reningsverk, i olika vattendrag. Forskare vid Södertörns högskola har undersökt hur fiskar påverkas av utsläppen. En av slutsatserna är att fiskar kan bli mindre stresskänsliga – vilket leder till mer riskfyllt…

Läs mer

23 Maj |Södertörns högskola

Mer mikroplast i vatten omkring Stockholm än förväntat

Nivåer av mikroplast i vatten nära Stockholm är lika höga som de som rapporteras nära stadsområden i Kalifornien, USA, visar en ny studie i Marine Pollution Bulletin. Förpackningsmaterial och tampar är sannolika källor till mikroplast i vatten runt Stockholm, men…

Läs mer

22 Maj |Stockholms universitet

Senare avverkning gynnar livet i skogen

Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter, visar forskning utförd inom Future Forests. Detta skulle kunna vara ett bra verktyg för naturvård i skogslandskapet enligt…

Läs mer

22 Maj |Skogforsk

Giftfri odling kan försämra pollineringen

Kemiska bekämpningsmedel kan påverka pollinatörer negativt – bin som exponeras för till exempel neonikotinoider får högre dödlighet och sämre lokalsinne. Nu visar forskning från SLU att det också finns risker med att odla insektspollinerade grödor utan kemisk bekämpning. Skadeinsekterna gynnas…

Läs mer

18 Maj |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Barn med bly i närmiljön klarar skolan sämre

Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

Läs mer

23 Maj |IFAU

Det krävs mer än magkänsla för rättssäkra betyg i idrott

Tidigare forskning har i stor utsträckning slagit fast hur bedömning och feedback i ämnet idrott och hälsa borde vara. Björn Tolgfors har istället undersökt vad som faktiskt händer i undervisningen och hur bedömningen påverkas av samspelet mellan lärare och elever.

Läs mer

17 Maj |Örebro universitet

Så går det i skolan när mamma är analfabet

Barn med föräldrar utan skolbakgrund – hur klarar de sig i skolan? Forskaren Susanne har följt sex barn i åldrar mellan fyra och nio år vars mammor inte kan läsa eller skriva. Hennes studie visar att barnen inte skiljer sig…

Läs mer

12 Maj |Karlstads universitet

Plus och minus i lärarjobbet

Allt är inte bara elände i skolans värld – det finns också mycket som skapar meningsfullt och välbefinnande i lärarnas arbete. Sådana hälsobringande faktorer bör lyftas fram mer, menar folkhälsopedagogen Marie Nilsson som disputerar på ämnet välmående i lärarnas vardag.

Läs mer

10 Maj |Lunds universitet

Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare

Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd skolan.

Läs mer

28 Apr |Stockholms universitet

Bild- och medieundervisning med demokratisk potential

Bild- och medieundervisning kan göra att elever får lättare att uttrycka sina åsikter samtidigt som deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper blir synliga. I elevernas bildskapande kommer en mångfald perspektiv fram, vilket även kan nyansera stereotypa uppfattningar. Det visar en avhandling…

Läs mer

26 Apr |Göteborgs universitet

Entreprenörskap som en (o)naturlig del undervisningen

Det finns ett motstånd bland många lärare mot begreppet entreprenöriellt lärande. Olika skolor har dessutom starkt skiftande möjligheter att få in entreprenörskap i undervisningen. – Det är svårt att finna en samsyn kring vad begreppet entreprenöriellt lärande innebär, och det tar…

Läs mer

20 Apr |Umeå universitet

Elever lär sig matte bättre när de själva konstruerar metoder

Elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en färdig metod att följa. Det visar Jan Olsson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

19 Apr |Umeå universitet

Ungdomar förväntar sig en miljökollaps

Ungdomar har en svart syn på framtiden. De tror att vi är på väg mot en miljökollaps snarare än mot en hållbar värld, enligt en avhandling från Uppsala universitet. Samtidigt vill de hitta omedelbara åtgärder.

Läs mer

19 Apr |Uppsala universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Tema Energi

Några viktiga faktorer för att minska klimatutsläppen är energieffektivisering och förnybara energikällor.

I tema Energi på forskning.se lyfter vi upp olika aspekter av energifrågan. Hur ser egentligen energiläget ut? Vilka behov har vi? Vilka lösningar finns?

Med hjälp av olika forskare spanar vi in alternativen till fossila bränslen, funderar över kärnkraftens framtid och undersöker kostnaderna med mera.

Sverige är ett av de länder som använder mest elektricitet, dels på grund av vårt nordliga läge, dels för att vi har billig el tack vare kärnkraft och en tidig utbyggnad av vattenkraft.

Men elbehovet väntas öka, i hela världen – även om det finns mycket att vinna på effektivare energianvändning. Var ska vi hämta den energin? Solen ger varje dag 15 000 gånger energi mer än vad hela mänskligheten förbrukar – kan vi lära oss att utnyttja den?

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på fliken "avprenumerera" högst upp i nyhetsbrevet.

Fyll i din epostadress för att få vårt nyhetsbrev

Här hittar du senaste nyhetsbrevet

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se. Du kan även följa våra forskningsnyheter via vår RSS.

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet