VINJETT TEXT
Lyckosam mutation

Homo sapiens tålighet för rök


En lyckosam mutation gjorde människan tålig för rök och har hjälpt oss att leva nära elden och dra fördel av den. Rök som var akut giftig för en neandertalare klarar homo sapiens bra. Ny forskning visar att rök från eldstäderna kan ha varit en bidragande orsak till neandertalarnas undergång.

Läs mer

Artikel från forskning.se, 23 februari 2017


Fler artiklar från forskning.se

Tema

Fejkad fotosyntes och nya vågens fossilfria energiteknik

El från sol-, vind- och vattenkraft, geoenergi och biobränsle från olika sorters biomassa är redan väl kända och etablerade som…

Läs mer

01 Mar |Redaktionen forskning.se

Ren tur att just sapiens tålde eldens rök

Den moderna människan bär på en genetisk mutation som minskar vår känslighet för cancerframkallande ämnen i rök. Vår utdöda släktingarna…

Läs mer

22 Feb |Redaktionen forskning.se

Kyssens korta historia

Vad passar bättre på alla hjärtans dag än den sanna kärlekens kyss? En hel del om du frågar en stor…

Läs mer

14 Feb |Redaktionen forskning.se

Den samiska boomen

Sofia Jannok, Maxida Märak och tv-serien Midnattssol - Sápmi och den samiska kulturen är hetare än någonsin och mycket beror…

Läs mer

09 Feb |Redaktionen forskning.se

Samiska språken hotade

Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller…

Läs mer

09 Feb |Redaktionen forskning.se

Ensamkommande från Afghanistan klarar sig bäst

De ensamkommande barnen från Afghanistan får snabbare arbete än ensamkommande barn från andra länder. Det är en av slutsatserna i…

Läs mer

25 Jan |Redaktionen forskning.se

Ständig skräck och stress – så lever papperslösa barn i Sverige

Papperslösa barn som lever gömda lär sig att spela normala fast de hela tiden är rädda att bli upptäckta och…

Läs mer

25 Jan |Redaktionen forskning.se

Växelvist boende bäst för skilsmässobarnen

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna.…

Läs mer

12 Jan |Redaktionen forskning.se

Samma gamla könsnormer trots gemensam skolidrott

Nyligen gav Skolinspektionen grönt ljus för könsuppdelade idrottslektioner på en muslimsk friskola. Beslutet har satt fingret på en fråga som…

Läs mer

02 Jan |Redaktionen forskning.se

B-vitaminbrist bakom massdöd bland djur

I över tio år har en forskargrupp vid Stockholms universitet undersökt om brist på B-vitaminet tiamin är orsak till att…

Läs mer

29 Dec |Redaktionen forskning.se

Tur och retur med resistenta bakterier i bagaget

Varje år flyger omkring 13 miljoner personer utomlands från svenska flygplatser. Många kommer tillbaka med resistenta tarmbakterier. Bakterierna kan till…

Läs mer

21 Dec |Redaktionen forskning.se

Kärnfamiljen på frammarsch

Fler gifter sig, färre skiljer sig och det föds fler barn. Åtminstone hos högutbildade grupper. En oväntad trend som delvis…

Läs mer

21 Dec |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
«
»

Följ oss på facebook så missar du inget.


Följ oss på facebook så missar du inget.

FORSKNINGSNYHETER

 1. ALLA ÄMNEN
 2. Samhälle & Kultur
 3. Hälsa & medicin
 4. Natur & teknik
 5. Miljö
 6. Utbildning & skola

Fejkad fotosyntes och nya vågens fossilfria energiteknik

El från sol-, vind- och vattenkraft, geoenergi och biobränsle från olika sorters biomassa är redan väl kända och etablerade som förnybar energi. Men nya uppstickare, som artificiell fotosyntes och vågkraft, förväntas snart ge fossilenergin ytterligare konkurrens.

Läs mer

01 Mar |Redaktionen forskning.se | Miljö Natur & teknik

Timo Räisänen gör vaggvisa för sömnlösa studenter

Karlstads universitet frågade sina studenter om de ibland har sömnsvårigheter och fler än hälften svarade ja. Annika Norell Clarke är doktor i psykologi och forskar på just sömn, hon menar att bland annat vanorna spelar stor roll.

Läs mer

01 Mar |Karlstads universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Barns vardagsliv starkt reglerat

Barn i Sverige och USA upplever sin vardag som tydligt reglerad och strukturerad. Men där de amerikanska barnen anger långa skoldagar och läxor som det jobbiga i vardagen pekar de svenska barnen istället på tjat och stress i samband med…

Läs mer

01 Mar |Göteborgs universitet | Samhälle & kultur Utbildning & skola

Oro för sjukdom ökar skaderisken för idrottare

Elitidrottares oro över sjukdomssymtom är kopplat till risken att skada sig under tävling. Oron bör tas på allvar, enligt en studie som gjorts vid världsmästerskapen i friidrott år 2015. Hur symtomen av skador växer fram över tid och typen av…

Läs mer

01 Mar |Linköpings universitet | Hälsa & medicin Samhälle & kultur

Inte användes inte i fornsvenskans infinitivfraser

I nutida svenska kan man lova att inte bråka, men i fornsvenskan kunde man bara lova att bråka. Satsadverbial som inte och hjälpverb som ha förekommer i stort sett inte alls i fornsvenska infinitivfraser. Det är först på 1600- och…

Läs mer

28 Feb |Uppsala universitet | Samhälle & kultur

Hur viktigt känns provet? – avgörande för om eleven gör sitt bästa

Det är stor skillnad på hur elever anstränger sig på olika prov, beroende på hur viktiga de tycker att proven är. Det är något som kan ha betydelse för hur prov ska utformas och resultaten kan tolkas, visar forskning vid…

Läs mer

28 Feb |Umeå universitet | Utbildning & skola

Grodor får unikt färgseende i nattens mörker

Grodor och paddor har ett mörkerseende som tycks vara överlägset alla andra djur. De har förmåga att se i färg även när det är så mörkt att människan inte klarar av att se något alls, visar en ny studie…

Läs mer

28 Feb |Lunds universitet | Natur & teknik

Försurningen ökar i Norra ishavet

Decenniers globala klimatuppvärmning har försurat havsvattnet och påverkat ekosystemet i den västra delen av Norra ishavet. Det visar en internationell grupp forskare i en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

Läs mer

28 Feb |Göteborgs universitet | Miljö Natur & teknik

Rosen som går att ladda upp

En superkapacitans, ett energilager, har för första gången i världen formats i en växt, i det här fallet inne i en ros. Rosen kan laddas upp och ur hundratals gånger. Genombrottet är ett resultat av forskningen vid Laboratoriet för organisk…

Läs mer

28 Feb |Linköpings universitet | Natur & teknik

Douglasgranen alternativ när det blir för varmt för vanlig gran

Vad händer med den svenska skogen när klimatet förändras? Risken finns att vår inhemska gran, som dominerar i södra Sverige, inte kommer att trivas lika bra som nu. Cecilia Malmqvist vid Linnéuniversitetet har forskat om douglasgranen, ett alternativ till den…

Läs mer

28 Feb |Linnéuniversitetet | Miljö

Smartare routrar kan minska fördröjningar på internet

Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet – onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar eller kanske till och med bryts. Forskare vid Karlstads universitet har bland annat tittat på det som kallas ”Bufferbloat” och…

Läs mer

28 Feb |Karlstads universitet | Natur & teknik

Generna – nätverkare av rang

När en egenskap regleras av många gener är det vanligt att dessa samverkar i stora nätverk. Genom att ta hänsyn till detta kan man ta fram bättre förutsägelser av hur en individs genuppsättning påverkar egenskapen. Risken för att få en…

Läs mer

27 Feb |Uppsala universitet | Hälsa & medicin Natur & teknik

Triple helix och miljöproblemen

Triple helix är en tankemodell som handlar om samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter. I en avhandling vid Linnéuniversitetet undersöker miljövetaren Joacim Rosenlund hur konceptet kan tillämpas på framtidens miljöutmaningar.

Läs mer

27 Feb |Linköpings universitet | Miljö Samhälle & kultur

På jakt efter förhistoriska kvinnors arbete

Rensa fisk, sätta upp snaror, tillverka verktyg, mjölka, driva ren, garva skinn och mala säd krävde omfattande arbetsinsatser. Forskning i arkeologi har lagt grunden till en ny modell som kan användas när arkeologer närmar sig ett nytt boplatsmaterial, för att…

Läs mer

27 Feb |Göteborgs universitet | Samhälle & kultur

Gräs och bark renar avfall från farliga metaller

Det finns enkla och billiga sätt att återvinna farliga metaller ur avfall och därmed minska den negativa påverkan som de annars kan ha på miljön. Grässorten rödven och barkkompost är två exempel. Det visar Viktor Sjöberg i sin doktorsavhandling.

Läs mer

27 Feb |Örebro universitet | Miljö Natur & teknik

Svara i mobilen? balansgång i trafiken för en distriktssköterska

Distriktssköterskorna spenderar mycket tid i trafiken, på väg till nästa äldreboende eller till nästa hem, och telefonen ringer ofta. En stor del av arbetstiden består av råd och stöd per telefon utanför kontoret. – Kommunerna som arbetsgivare behöver se till…

Läs mer

27 Feb |Högskolan i Borås | Samhälle & kultur

Forskare finner historiskt klimat på sjöbotten

För att förstå vår nutid behöver vi även förstå vår historia, i vårt fall historiskt klimat. Statistikanalys av varviga sjösediment är en mycket bra informationskälla för att ge en bild av historisk klimatvariation på norra halvklotet, visar en avhandling vid…

Läs mer

23 Feb |Umeå universitet | Miljö Natur & teknik

Skarvar påverkar både fisk och fiske

De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, till exempel där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas…

Läs mer

23 Feb |SLU | Miljö Samhälle & kultur

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Timo Räisänen gör vaggvisa för sömnlösa studenter

Karlstads universitet frågade sina studenter om de ibland har sömnsvårigheter och fler än hälften svarade ja. Annika Norell Clarke är doktor i psykologi och forskar på just sömn, hon menar att bland annat vanorna spelar stor roll.

Läs mer

01 Mar |Karlstads universitet

Barns vardagsliv starkt reglerat

Barn i Sverige och USA upplever sin vardag som tydligt reglerad och strukturerad. Men där de amerikanska barnen anger långa skoldagar och läxor som det jobbiga i vardagen pekar de svenska barnen istället på tjat och stress i samband med…

Läs mer

01 Mar |Göteborgs universitet

Oro för sjukdom ökar skaderisken för idrottare

Elitidrottares oro över sjukdomssymtom är kopplat till risken att skada sig under tävling. Oron bör tas på allvar, enligt en studie som gjorts vid världsmästerskapen i friidrott år 2015. Hur symtomen av skador växer fram över tid och typen av…

Läs mer

01 Mar |Linköpings universitet

Inte användes inte i fornsvenskans infinitivfraser

I nutida svenska kan man lova att inte bråka, men i fornsvenskan kunde man bara lova att bråka. Satsadverbial som inte och hjälpverb som ha förekommer i stort sett inte alls i fornsvenska infinitivfraser. Det är först på 1600- och…

Läs mer

28 Feb |Uppsala universitet

Triple helix och miljöproblemen

Triple helix är en tankemodell som handlar om samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter. I en avhandling vid Linnéuniversitetet undersöker miljövetaren Joacim Rosenlund hur konceptet kan tillämpas på framtidens miljöutmaningar.

Läs mer

27 Feb |Linköpings universitet

På jakt efter förhistoriska kvinnors arbete

Rensa fisk, sätta upp snaror, tillverka verktyg, mjölka, driva ren, garva skinn och mala säd krävde omfattande arbetsinsatser. Forskning i arkeologi har lagt grunden till en ny modell som kan användas när arkeologer närmar sig ett nytt boplatsmaterial, för att…

Läs mer

27 Feb |Göteborgs universitet

Svara i mobilen? balansgång i trafiken för en distriktssköterska

Distriktssköterskorna spenderar mycket tid i trafiken, på väg till nästa äldreboende eller till nästa hem, och telefonen ringer ofta. En stor del av arbetstiden består av råd och stöd per telefon utanför kontoret. – Kommunerna som arbetsgivare behöver se till…

Läs mer

27 Feb |Högskolan i Borås

Skarvar påverkar både fisk och fiske

De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, till exempel där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas…

Läs mer

23 Feb |SLU

Katter får höga kemikaliehalter via dammet hemma

En studie från Stockholms universitet har nu slagit fast det man tidigare misstänkte, nämligen att de höga halter av bromerande flamskyddsmedel som har uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem.

Läs mer

23 Feb |Stockholms universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Timo Räisänen gör vaggvisa för sömnlösa studenter

Karlstads universitet frågade sina studenter om de ibland har sömnsvårigheter och fler än hälften svarade ja. Annika Norell Clarke är doktor i psykologi och forskar på just sömn, hon menar att bland annat vanorna spelar stor roll.

Läs mer

01 Mar |Karlstads universitet

Oro för sjukdom ökar skaderisken för idrottare

Elitidrottares oro över sjukdomssymtom är kopplat till risken att skada sig under tävling. Oron bör tas på allvar, enligt en studie som gjorts vid världsmästerskapen i friidrott år 2015. Hur symtomen av skador växer fram över tid och typen av…

Läs mer

01 Mar |Linköpings universitet

Generna – nätverkare av rang

När en egenskap regleras av många gener är det vanligt att dessa samverkar i stora nätverk. Genom att ta hänsyn till detta kan man ta fram bättre förutsägelser av hur en individs genuppsättning påverkar egenskapen. Risken för att få en…

Läs mer

27 Feb |Uppsala universitet

Så kan blodet föryngras

Våra blodstamceller bildar omkring tusen miljarder nya blodkroppar varje dag. Men när vi åldras förändras blodstamcellernas förmåga att producera blod, det leder till att äldre personer lättare drabbas av anemi, försämrat immunförsvar och har större risk för vissa typer av…

Läs mer

23 Feb |Lunds universitet

Föräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Unga som drabbas av hjärnskador behöver ofta omfattande rehabilitering. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att föräldrarna och ungdomarna själva kan bidra till att förstå vilken sorts rehabilitering som behövs genom att utforska hur tal och språk fungerar i…

Läs mer

23 Feb |Göteborgs universitet

För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni

Schizofreni kan kopplas till mammans vikt under graviditeten. För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barnet senare i livet, visar en registerstudie med över en halv miljon deltagare, som genomförts vid Karolinska…

Läs mer

23 Feb |Karolinska Institutet

Ny teknik avslöjar hur ett protein stabiliserar cellens yta

Celler kan anpassa sin yta vid behov, med små inbuktningar. Nu har forskare upptäckt hur det går till när cellytan stabiliseras av ett särskilt protein.

Läs mer

22 Feb |Umeå universitet

Tid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

Det lönar sig att arbeta aktivt med att förbättra mat- och måltidsomhändertagandet av de äldre. Dietist-ledd handledning för personal på äldreboenden resulterade i en bättre måltidssituation, bland annat avseende dukning, servering, ljudnivå och social interaktion. Det visar en ny avhandling…

Läs mer

22 Feb |Uppsala universitet

Intensifierad strålbehandling gav inte bättre resultat – men mer akuta biverkningar

Intensifiering av strålbehandlingen med kortare förkortad behandlingsperiod ger inte bättre behandlingsresultat men däremot ökade akuta biverkningar. Svåra sväljningsbesvär är en biverkan som ofta förbises av patienten och där gällande behandlingsrekommendationer medför hög risk för många patienter. Detta enligt en avhandling…

Läs mer

21 Feb |Umeå universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Fejkad fotosyntes och nya vågens fossilfria energiteknik

El från sol-, vind- och vattenkraft, geoenergi och biobränsle från olika sorters biomassa är redan väl kända och etablerade som förnybar energi. Men nya uppstickare, som artificiell fotosyntes och vågkraft, förväntas snart ge fossilenergin ytterligare konkurrens.

Läs mer

01 Mar |Redaktionen forskning.se

Grodor får unikt färgseende i nattens mörker

Grodor och paddor har ett mörkerseende som tycks vara överlägset alla andra djur. De har förmåga att se i färg även när det är så mörkt att människan inte klarar av att se något alls, visar en ny studie…

Läs mer

28 Feb |Lunds universitet

Försurningen ökar i Norra ishavet

Decenniers globala klimatuppvärmning har försurat havsvattnet och påverkat ekosystemet i den västra delen av Norra ishavet. Det visar en internationell grupp forskare i en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

Läs mer

28 Feb |Göteborgs universitet

Rosen som går att ladda upp

En superkapacitans, ett energilager, har för första gången i världen formats i en växt, i det här fallet inne i en ros. Rosen kan laddas upp och ur hundratals gånger. Genombrottet är ett resultat av forskningen vid Laboratoriet för organisk…

Läs mer

28 Feb |Linköpings universitet

Smartare routrar kan minska fördröjningar på internet

Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet – onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar eller kanske till och med bryts. Forskare vid Karlstads universitet har bland annat tittat på det som kallas ”Bufferbloat” och…

Läs mer

28 Feb |Karlstads universitet

Generna – nätverkare av rang

När en egenskap regleras av många gener är det vanligt att dessa samverkar i stora nätverk. Genom att ta hänsyn till detta kan man ta fram bättre förutsägelser av hur en individs genuppsättning påverkar egenskapen. Risken för att få en…

Läs mer

27 Feb |Uppsala universitet

Gräs och bark renar avfall från farliga metaller

Det finns enkla och billiga sätt att återvinna farliga metaller ur avfall och därmed minska den negativa påverkan som de annars kan ha på miljön. Grässorten rödven och barkkompost är två exempel. Det visar Viktor Sjöberg i sin doktorsavhandling.

Läs mer

27 Feb |Örebro universitet

Forskare finner historiskt klimat på sjöbotten

För att förstå vår nutid behöver vi även förstå vår historia, i vårt fall historiskt klimat. Statistikanalys av varviga sjösediment är en mycket bra informationskälla för att ge en bild av historisk klimatvariation på norra halvklotet, visar en avhandling vid…

Läs mer

23 Feb |Umeå universitet

Föräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Unga som drabbas av hjärnskador behöver ofta omfattande rehabilitering. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att föräldrarna och ungdomarna själva kan bidra till att förstå vilken sorts rehabilitering som behövs genom att utforska hur tal och språk fungerar i…

Läs mer

23 Feb |Göteborgs universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Fejkad fotosyntes och nya vågens fossilfria energiteknik

El från sol-, vind- och vattenkraft, geoenergi och biobränsle från olika sorters biomassa är redan väl kända och etablerade som förnybar energi. Men nya uppstickare, som artificiell fotosyntes och vågkraft, förväntas snart ge fossilenergin ytterligare konkurrens.

Läs mer

01 Mar |Redaktionen forskning.se

Försurningen ökar i Norra ishavet

Decenniers globala klimatuppvärmning har försurat havsvattnet och påverkat ekosystemet i den västra delen av Norra ishavet. Det visar en internationell grupp forskare i en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

Läs mer

28 Feb |Göteborgs universitet

Douglasgranen alternativ när det blir för varmt för vanlig gran

Vad händer med den svenska skogen när klimatet förändras? Risken finns att vår inhemska gran, som dominerar i södra Sverige, inte kommer att trivas lika bra som nu. Cecilia Malmqvist vid Linnéuniversitetet har forskat om douglasgranen, ett alternativ till den…

Läs mer

28 Feb |Linnéuniversitetet

Triple helix och miljöproblemen

Triple helix är en tankemodell som handlar om samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter. I en avhandling vid Linnéuniversitetet undersöker miljövetaren Joacim Rosenlund hur konceptet kan tillämpas på framtidens miljöutmaningar.

Läs mer

27 Feb |Linköpings universitet

Gräs och bark renar avfall från farliga metaller

Det finns enkla och billiga sätt att återvinna farliga metaller ur avfall och därmed minska den negativa påverkan som de annars kan ha på miljön. Grässorten rödven och barkkompost är två exempel. Det visar Viktor Sjöberg i sin doktorsavhandling.

Läs mer

27 Feb |Örebro universitet

Forskare finner historiskt klimat på sjöbotten

För att förstå vår nutid behöver vi även förstå vår historia, i vårt fall historiskt klimat. Statistikanalys av varviga sjösediment är en mycket bra informationskälla för att ge en bild av historisk klimatvariation på norra halvklotet, visar en avhandling vid…

Läs mer

23 Feb |Umeå universitet

Skarvar påverkar både fisk och fiske

De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, till exempel där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas…

Läs mer

23 Feb |SLU

Katter får höga kemikaliehalter via dammet hemma

En studie från Stockholms universitet har nu slagit fast det man tidigare misstänkte, nämligen att de höga halter av bromerande flamskyddsmedel som har uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem.

Läs mer

23 Feb |Stockholms universitet

Hushållen tjänar för lite på aktiv elkonsumtion

I takt med att andelen förnybar el ökar finns förhoppningen att allt fler konsumenter ska vara aktiva och anpassa sin förbrukning efter tillgängligheten på el. Men trots ny teknologi är det få hushåll som är flexibla i sin elkonsumtion. Det visar…

Läs mer

22 Feb |Umeå universitet

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Barns vardagsliv starkt reglerat

Barn i Sverige och USA upplever sin vardag som tydligt reglerad och strukturerad. Men där de amerikanska barnen anger långa skoldagar och läxor som det jobbiga i vardagen pekar de svenska barnen istället på tjat och stress i samband med…

Läs mer

01 Mar |Göteborgs universitet

Hur viktigt känns provet? – avgörande för om eleven gör sitt bästa

Det är stor skillnad på hur elever anstränger sig på olika prov, beroende på hur viktiga de tycker att proven är. Det är något som kan ha betydelse för hur prov ska utformas och resultaten kan tolkas, visar forskning vid…

Läs mer

28 Feb |Umeå universitet

Slöjden är mer än att tälja en smörkniv

Många har en bild av slöjd som ett skolämne där man täljer en smörkniv eller syr en påse. Ämnet har debatterats i media som otidsenligt och onödigt. Men stämmer det verkligen? – Slöjdämnet är mer än att tälja en smörkniv, säger…

Läs mer

21 Feb |Umeå universitet

Det styr hur lärare sätter betyg i idrott och hälsa

Vad värderar lärare när de sätter betyg i idrott och hälsa och vilka möjligheter har olika elever att lyckas i ämnet? – Jag frågade erfarna kollegor hur de gjorde och fick till svar att det bara vet man, det ser man…

Läs mer

21 Feb |Högskolan i Gävle

Närvaro ger studenter bättre studieresultat

Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på alla föreläsningar och i praktiska övningar? Det undrade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst eftersom inte all undervisning är obligatorisk. Resultatet var tydligt; ju fler undervisningstillfällen man deltar i, desto större…

Läs mer

16 Feb |Högskolan Väst

Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan

Många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan. Skolan brister i att anpassa pedagogiken till barnens förutsättningar samtidigt som de har svårt att få kontakt med svenskspråkiga vänner. Det behövs förändring i synen på hur nyanlända tas emot av svensk skola,…

Läs mer

13 Feb |Stockholms universitet

Skolmatsalen som laborationssal

Schemalägg skollunchen och använd matsalen som laborationssal. – Om vi låter barnen vara med kan vi väcka engagemang för mat, miljö och klimat och sätta komplexa frågor som klimatkris och biologisk mångfald i sitt sammanhang, menar Johanna Björklund, forskare i miljövetenskap.

Läs mer

10 Feb |Örebro universitet

Integrerad IKT kan ge fler tillgång till universitetsutbildning

Genom att integrera informations- och kommunikationsteknik, IKT, med undervisning på campus, kan studenter med tids- och rumshinder delta samtidigt som tillgången breddas till högre utbildning utanför universitetsorterna. Det menar Anders Norberg i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer

09 Feb |Umeå universitet

Samiska språken hotade

Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig sitt modersmål. Nu pågår diverse språkprojekt för att ta tillbaka samiskan och öka språkets status,…

Läs mer

09 Feb |Redaktionen forskning.se

 • 1
 • 2
 • 3
«
»

Tema Energi

Några viktiga faktorer för att minska klimatutsläppen är energieffektivisering och förnybara energikällor.

I tema Energi på forskning.se lyfter vi upp olika aspekter av energifrågan. Hur ser egentligen energiläget ut? Vilka behov har vi? Vilka lösningar finns?

Med hjälp av olika forskare spanar vi in alternativen till fossila bränslen, funderar över kärnkraftens framtid och undersöker kostnaderna med mera.

Sverige är ett av de länder som använder mest elektricitet, dels på grund av vårt nordliga läge, dels för att vi har billig el tack vare kärnkraft och en tidig utbyggnad av vattenkraft.

Men elbehovet väntas öka, i hela världen – även om det finns mycket att vinna på effektivare energianvändning. Var ska vi hämta den energin? Solen ger varje dag 15 000 gånger energi mer än vad hela mänskligheten förbrukar – kan vi lära oss att utnyttja den?

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på forskningsnyheter från forskning.se

Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i veckan. För att få vårt nästa utskick fyll i din epostadress.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på fliken "avprenumerera" högst upp i nyhetsbrevet.

Fyll i din epostadress för att få vårt nyhetsbrev

Här hittar du senaste nyhetsbrevet

Om du har frågor kontakta: red@forskning.se. Du kan även följa våra forskningsnyheter via vår RSS.

Vi finns där du är @forskningsnyhet


Vi finns där du är @forskningsnyhet