Barn leker med siffror på ett golv.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Föräldrar vill att barnen i förskolan förbereds på livets matematik. Förskolans pedagoger vill göra barnen redo för skolans ekvationer. Forskning visar att bättre samarbete mellan hem och förskola behövs.

Dorota Lembrér vid Malmö universitet forskar om föräldrasynen på matematikundervisningen i förskolan. Hon ser att samarbetet mellan förskola och barnens föräldrar skulle kunna utvecklas och bli bättre.

Övningar i hemmet

Även om läroplanen betonar samarbete mellan förskola och hemmet, finns inget uttalat krav på att förskolans matematik ska tas med hem. Förskolans pedagoger brukar dock fråga föräldrarna om vilka matematikövningar som görs hemma.

Föräldrarna svarar ofta att de gör många olika matematiska aktiviteter med barnen. Det här behöver förskolan bli bättre på att ta tillvara, menar Dorota Lembrér. Hon lyfter fram att givande och tagande behövs för att samarbetet mellan hem och förskola inte ska bli för ensidigt när barnen lär sig matematik.

– Där finns mycket potential. Nu är det för mycket envägskommunikation. Det behöver inte vara negativt men om komplexiteten ska uppfyllas borde det gå åt andra hållet också, säger Dorota Lembrér som är lektor i matematikens didaktik vid Malmö universitet.

– Kan man berika förskoleverksamheten med vad som händer hemma blir matematiska aktiviteter mer än att räkna. Den komplexiteten behöver synliggöras, fortsätter hon.

Föräldrar är ofta bra pedagoger

Hennes forskning visar att pedagogerna vet vad de ska arbeta med. Det finns också ett etablerat samarbete mellan förskolan och hemmet. Detta kan dock fördjupas om pedagogerna ges verktyg för att lyfta föräldrarnas syn på matematik. Det krävs mer än att fråga föräldrarna. De måste även ses som kunniga i matematik, menar Dorota Lembrér.

– I en av mina delstudier ser jag exempel där barn och föräldrar har samlat stenar hemma. Men hur gör förskolan för att ta in det som ett värde? Samarbetet ska fungera åt båda håll. Föräldrar är duktiga pedagoger som kan sina barn, oavsett av vad de gör på jobbet.

Barnen förbereds inför skolgång

Föräldrar vill ofta att barnens befintliga kunskaper tas till vara och utvecklas på ett sätt som de har nytta av i sin vardag, till exempel hur många burkar barnet måste panta för att kunna köpa en leksak.

– Föräldrar tänker inte så mycket på att barnen behöver kunna ekvationer i femman. Det var överraskande för mig. Vet inte förskolan om det blir inte samarbetet vad det hade kunnat vara.

Enligt Dorota Lembrér är det inte bara svårt för förskola och föräldrar att se sin gemensamma roll och barnens behov. För forskare är det nästan omöjligt att komma in i hemmet och studera samspelet mellan barn och vuxna.

– Det är viktigt att synliggöra och få fram föräldrarnas syn på matematik och som forskare måste man vara ödmjuk. Att förstå komplexiteten i att matematiken kan göras på olika sätt är avgörande för förskolepedagoger, förskolledare och förskolärarstudenter, säger Dorota Lembrér.

Vetenskapliga studier:

“There is mathematics in there too”: Parents’ and teachers’ discussions about mathematics for young children, Malmö universitet.

Methodological Choices in Research on Early Mathematics Education: Elicitation of Parents’ Views

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera