Triangelformade markering på en väg. I bakgrunden syns ett fordon.
Bild: Hejdlösa bilder/VTI
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Dubbdäck och mycket trafik sliter på vägmarkeringar och orsakar utsläpp av mikroplaster, enligt en studie från VTI. Hur mycket som släpps ut är oklart, men forskare bedömer att det rör sig om stora mängder.

Mikroplaster är små fragment av plast- och gummi som kan komma ut i naturen. Det enskilt största utsläppet kommer från slitage av däck. Andra källor är båtbottenfärger, granulat från konstgräsplaner och målning av byggnader.

Nu visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, att även slitage av vägmarkeringar ger upphov till stora mängder mikroplast.

Enligt försiktiga beräkningar kan det röra sig om 40–570 ton mikroplast från vägmarkeringar varje år. Det kan till exempel jämföras med 200–700 ton från båtbottenfärger.

Få kommuner vet med säkerhet

Beräkningen utgår från enkätsvar från Sveriges kommuner, försäljningsstatistik, uppskattad slitageandel, vägnätets längd och beräkningar i tidigare studier.

En majoritet av Sveriges kommuner har svarat på enkäten. Det tycks alltså finnas ett stort intresse och engagemang för frågan, menar forskarna.

– Samtidigt är kunskapen tyvärr närmast obefintlig. Nästan ingen vet hur mycket material till vägmarkeringar som man köper in eller av vilken kvalitet. Dessutom har få kommuner en budget specifikt för vägmarkeringar, säger Ida Järlskog, forskare på VTI.

– Det gör att vår uppskattning blir osäker. Men oavsett om det är 40 eller 570 ton så handlar det om betydande utsläpp, fortsätter hon.

Dubbdäck och stora trafikflöden

Slitaget av vägmarkeringar påverkas framför allt av vinterväghållningen, användningen av dubbdäck och stora trafikflöden.

Mest slitage kommer från markeringar där fordon passerar över, till exempel mittlinjer vid omkörningar, övergångsställen och stopplinjer. Ett övergångsställe slits så mycket att det normalt behöver underhållas varje år.

Enligt forskarna kan slitaget, och mängden frigjorda mikroplaster, minskas genom bättre underhåll, material av högre kvalitet samt försiktigare plogning och sopning.

Mer om mikroplaster och utsläpp

Mikroplaster är en samlande beteckning för små plast- och gummifragment upp till fem millimeter stora. De kan tillverkas som mikroplast, till exempel för skrubbmaterial, eller bildas vid slitage eller nedbrytning av plast. Hur mikroplaster påverkar hälsan är till stor del okänt.

Mängden utsläpp från vägmarkeringar uppskattas till 40-570 ton mikroplast om året. Det kan jämföras med 200-700 ton från båtbottenfärger, 100-300 ton för målning av byggnader och 500 ton från konstgräsplaner.

Rapport:

Microplastic emissions from wear of road markings: overview and assessment for Swedish conditions, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera