Fundersam man med mobil i handen.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När personer med psykisk ohälsa fick påverka sin egen behandling minskade problem med ångest. Det visar en avhandling som undersökt betydelsen av patientinflytande vid internetbaserad terapi.

Internetbaserad behandling vid till exempel ångest har införts brett inom primärvården. Det är idag ett alternativ till samtalsterapi där patienten träffar en psykolog på plats.

En avhandling vid Göteborgs universitet visar nu att det är positivt att låta patienten vara med och planera stora delar av behandlingen.

Bland patienter som själva fick påverka sin behandlingsplan, till exempel längd och innehåll, sågs större förbättringar i ångestsymtom vid behandlingens slut.

− Resultaten talar för en skräddarsydd och personcentrerad vård. Det visar att patienters deltagande och inflytande över sin behandling är centrala faktorer för att främja hälsa och välbefinnande, säger psykologen Linnea Nissling som skrivit avhandlingen.

Delaktighet minskade ångest

I en studie blev 55 vuxna patienter inom primärvården i Västra Götalandsregionen slumpmässigt indelade i två olika behandlingsgrupper.

Hälften av deltagarna, som led av problem med ångest, fick en standardiserad version av internetbaserad terapi. Den andra gruppen fick möjlighet att välja och skräddarsy sin behandling.

Resultatet visar att ångestnivåerna minskade bland patienterna som fick inflytande över sin terapi. De uppgav också en ökad känsla av kontroll.

− Vi kan bara spekulera i varför patientinflytande ledde till lägre ångestnivåer. Men det kan vara så att en ökad kontroll leder till ökad motivation genom terapin, vilket skulle kunna förklara de positiva resultaten av den, säger Linnea Nissling.

Visar behov av mer inflytande

I en annan studie undersöktes ett internetbaserat behandlingsprogram som fokuserar på att stärka patienternas egna värderingar och låta dem bli vägledande i behandlingen. Studiedeltagarna var drygt 50 ungdomar som led av ångest. Även denna behandling gav positiva effekter.

Enligt Linnea Nissling visar de båda studierna att det finns ett behov av att förstärka patienters inflytande i deras egen vård.

− Det behövs fler försök som bekräftar våra resultat men baserat på våra studier skulle jag råda vårdpersonal som arbetar med internetbaserad terapi att inkludera patienterna i planeringen. Det kan ge påtagliga förbättringar i deras välmående och behandlingsresultat, säger Linnea Nissling.

Avhandling:

Enhancing the Patient’s Role: Exploring patient influence in acceptance-based cognitive behavior therapy delivered via internet, Göteborgs universitet.

Mer om behandlingen

Internetbaserade psykologiska behandlingsprogram, som utvärderades i avhandlingen, är en typ av självshjälpsmanual med information och evidensbaserade uppgifter som patienten ombeds göra och med jämna mellanrum rapportera.

Uppgifterna kan handla om att analysera sitt beteende i en viss situation, öva upp förmågan att vara medvetet närvarande i stunden eller i små steg medvetet utsätta sig för det som skapar ångest.

I primärvården ges behandlingsprogrammet ofta tillsammans med ett behandlarstöd från en psykolog eller psykoterapeut, som regelbundet följer upp och ger feedback på patientens arbete.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera