Kvinna med smärta framför dator
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

KBT-behandling på distans kan mildra symtom som smärta vid fibromyalgi. Nu visar en studie att olika former av terapi via nätet ger samma effekt.

I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi. Det är ett långvarigt smärttillstånd med spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen.

Det finns idag ingen botande behandling av fibromyalgi och befintliga läkemedel har ofta inte tillräckligt bra effekt.

Behandling genom kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig ha viss effekt. Men det har varit oklart vilken form av KBT som ger bäst resultat.

Två olika former av KBT

En ny studie har nu jämfört två olika former av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för att se hur väl de bidrar till att minska symtom vid fibromyalgi.

Den ena formen är så kallad exponeringsbaserad KBT. Den innebär att deltagaren systematiskt och upprepat närmar sig situationer eller aktiviteter som tidigare undvikits på grund av att de kopplas till smärta, psykiskt obehag eller symtom som trötthet och kognitiva besvär.

Den andra är traditionell KBT där deltagaren får arbeta med olika strategier under behandlingen. Det kan röra sig om avslappning, aktivitetsplanering, fysisk träning, hantera negativa tankar och förbättra sömnen.

Likvärdiga resultat

I studien lottades drygt 270 personer med fibromyalgi till de olika behandlingarna, som gavs via internet. Alla hade regelbunden kontakt med en egen behandlare.

Studien visade att traditionell KBT i stort sett var likvärdig med den nyare behandlingsformen exponeringsbaserad KBT. Det förvånade forskarna.

– Resultatet var överraskande eftersom vår hypotes, baserad på tidigare forskning, var att den nya exponeringsbaserade formen skulle vara mer effektiv. Vår studie visar att den traditionella formen kan ge ett lika bra resultat och bidrar därmed till diskussionen i fältet, säger Maria Hedman-Lagerlöf, psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Båda behandlingarna minskade symtom

Deltagarna fick besvara frågor om sitt mående och sina besvär före, under och efter behandlingen. Efter den tio veckor långa behandlingen uppgav 60 procent av patienterna som fått exponeringsbaserad KBT att de hade blivit hjälpta av sin behandling. Bland patienterna som fick traditionell KBT uppgav 59 procent att behandlingen hjälpte.

– Att bägge behandlingar var associerade med en markant minskning av deltagarnas symtom och funktionspåverkan, och att effekterna höll i sig i tolv månader efter avslutad behandling, indikerar att internet som behandlingsformat kan vara av stor klinisk nytta för personer med fibromyalgi, säger Maria Hedman-Lagerlöf och fortsätter:

– Det är goda nyheter eftersom det möjliggör att fler kan få tillgång till behandling.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Vetenskaplig studie:

Effect of exposure-based versus traditional cognitive behavior therapy for fibromyalgia: A two-site single-blind randomized controlled trial, Pain.

Kontakt:

Maria Hedman-Lagerlöf, legitimerad psykolog och forskare
Centrum för psykiatriforskning på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, maria.hedman-lagerlof@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera