Artikel från Umeå universitet

Hypersexualitet, så kallat sexmissbruk, har samband med höga halter av hormonet oxytocin. Den goda nyheten är att det går att få ned halterna med hjälp av kognitiv beteendeterapi.

Detta enligt en studie av forskare vid Umeå universitet, Karolinska Institutet och universitetet i Nicosia på Cypern.

– Det är hoppfullt att vi kan se att nivåerna av oxytocin har betydelse, men faktiskt också går att påverka. Det förbättrar påtagligt möjligheterna till framgångsrik behandling av sexmissbruk som är något som skapar mycket lidande både för den drabbade och för omgivningen, säger Jussi Jokinen, professor i psykiatri vid Umeå Universitet.

Vad är sexmissbruk?

Hypersexuell störning är numera en diagnos bland impulskontrollstörningar i det internationella diagnossystemet ICD 11. Hypersexualitet kännetecknas av extrem upptagenhet om sex, förlust av kontroll eller av sexuella vanor som medför potentiella problem eller risker. Enligt den medicinska litteraturen drabbar hypersexualitet 3 – 6 procent av befolkningen, även om betydligt högre siffror också har rapporterats.

Läs mer: Preventell – Nationella hjälplinjen för oönskad sexualitet

Bland de hypersexuella männen i studien fullföljde 30 män ett program med kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp. Efter slutförd behandling kunde forskarna se en signifikant minskning av deras oxytocin-nivåer. Männen skattade även själva att deras hypersexualitet hade dämpats efter terapin.

Sexmissbruk påverkas av oxytocin

Studien ger evidens för en direkt koppling mellan hypersexualitet och oxytocinnivåer. Tidigare studier har visat att oxytocin har samband med parbildning, fortplantning och aggressivitet hos både män och kvinnor. I djurstudier har oxytocin visat sig kopplat till parningsbeteende hos sorkar och vissa primater, vilket gör fyndet intressant ur ett evolutionärt perspektiv. Oxytocin studeras även flitigt i samband med olika beroendetillstånd.

– En möjlig tolkning är att oxytocinnivåerna är förhöjda för att dämpa ett överaktivt stressystem hos personerna. Därför blir det intressant att gå vidare och studera om behandling med ett läkemedel som används mot alkoholism också påverkar oxytocinnivåerna och kan ha effekt mot sexmissbruk, säger Jussi Jokinen.

Läkemedlet Naltrexon som annars främst används vid behandling av alkoholism, påverkar belöningssystemet i hjärnan har tidigare i en mindre pilotstudie visat positiv effekt vid behandling av hypersexualitet och det ska nu analyseras i en större studie.

Mer oxytocin ger värre problem med sexmissbruk

I studien har halterna av oxytocin i blodet analyserats hos 64 män som sökte vård för hypersexualitet vid den specialiserade kliniken Anova vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Nivåerna jämfördes med en hälften så stor åldersmatchad kontrollgrupp.

Det gick då att se att männen med hypersexualitet hade nästan dubbelt så höga nivåer av oxytocin jämfört med männen i kontrollgruppen. Det fanns också ett samband mellan graden av självskattat hypersexuellt beteende och nivån av oxytocin hos de här männen. Resultaten ligger i linje med tidigare upptäckter av samma forskargrupp som handlar om påverkan på gener som reglerar oxytocin i hjärnan hos patienter med hypersexuell störning.

Vetenskaplig artikel:

High Plasma Oxytocin Levels in Men With Hypersexual Disorder, John Flanagan,  Andreas Chatzittofis, Adrian Desai E. Boström, Jonas Hallberg, Katarina Görts Öberg, Stefan Arver, Jussi Jokinen, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism .

Kontakt:

Jussi Jokinen, professor, överläkare, institutionen för klinisk vetenskap/psykiatri, Umeå universitet, jussi.jokinen@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera