Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Genom att mäta snabba förändringar i hjärnans aktivitet, sådant som tidigare setts som “brus”, kan man förutspå om en psykiatrisk behandling kommer att lyckas eller inte. Hjärnans variabilitet är den starkaste och mest pålitliga indikatorn för behandlingsresultatet.

Inom psykiatrin är det en svår uppgift att bedöma om en patient kommer att förbättras av en behandling. Fluktuationer i hjärnans aktivitet, från sekund till sekund, kan på ett tillförlitligt sätt förutsäga om patienter med social ångest kommer förbättras av kognitiv beteendeterapi (KBT). Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och Max Planck Institute for Human Development i Tyskland.

Fluktuationer i hjärnans aktivitet har historiskt sett betraktats som en markör för oönskat ”brus” i hjärnan. Men denna föränderlighet eller variabilitet, från sekund till sekund, i hjärnans signaler har visat sig vara tecken på individuella skillnader och effektivitet i nervcellernas funktion.

Forskare har länge velat hitta användbara metoder för att kunna förutsäga framgång i psykiatrisk behandling, men det har visat sig vara en svår utmaning.

Pålitlig prognos med hjälp av hjärnsignaler

För att kunna göra detta utformade forskargruppen en unik studie; 45 patienter med social ångest fick sina hjärnor skannade med fMRI under passiv vila och när de tittade på andra personers ansikten (en uppgift som är relevant för patienter med social ångest). Hjärnavbildningen genomfördes två gånger med 11 veckors mellanrum.

Efter skanningen fick patienterna KBT via internet under nio veckor. Den variabilitet som uppmättes när försökspersonerna tittade på andras ansikten var den starkaste och mest pålitliga indikatorn för behandlingsresultatet, trots att uppgiften tog mindre än tre minuter att genomföra.

– Variabilitet i hjärnsignaler ses ofta som ett brus som bör minimeras före vidare analys. Vi visar att den här variabiliteten kan vara ett tillförlitligt mått för att förutsäga framgång i psykiatrisk behandling, särskilt om man analyserar hjärnans variabilitet från sekund till sekund. Vi måste ompröva våra vanliga mätmetoder inom fMRI för att maximera den kliniska nyttan med hjärnavbildning, säger Kristoffer Månsson, psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Möjligt förutspå specifik behandling

I nästa fas kommer forskarna att samla in mer data och undersöka om det går att förutsäga vilken specifik behandling en patient bör genomgå, genom att mäta hjärnans variabilitet.

– För att mätningen ska vara kliniskt användbar behöver den inte bara tala om hur mycket en patient kommer att förbättras av en viss behandling, utan den måste också förutsäga vilken behandling som är bäst lämpad för patienten. Att fastställa det är vårt långsiktiga mål, säger Douglas Garrett , forskningsledare för Lifespan Neural Dynamics Group vid Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry and Ageing Research i Berlin.

Vetenskaplig publikation:

Moment-to-moment brain signal variability reliably predicts psychiatric treatment outcome, Kristoffer N. T. Månsson, Leonhard Waschke, Amirhossain Manzouri, Tomas Furmark, Håkan Fischer, Douglas D. Garrett. Biological Psychiatry

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera