Ensam flicka i barnrum tittar ut genom fönster.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kaos, skuldkänslor och många frågor. Tillvaron för barn till föräldrar med alkohol- eller drogberoende kan vara mycket svår. För att underlätta känsliga samtal inom familjen har en ny metod tagits fram. I utvärderande studier ses positiva effekter.

Över 400 000 barn i Sverige lever i familjer där föräldrarna har beroendeproblematik. I sådana miljöer riskerar barnen sämre hälsa både under uppväxten och som vuxna. De kan också få sämre möjligheter i arbetslivet, enligt samstämmig forskning. 

För att hjälpa familjer, där en eller båda föräldrarna är beroende av alkohol eller droger, har en ny metod tagits fram av forskare. Programmet heter ”Jag och min familj”. Syftet är att förbättra kommunikationen inom familjen.

– Kommunikation inom familjen är viktigt eftersom förnekelse är en stor del i problematiken. Barnen har många frågor och tar på sig skuld, och föräldrarna oroar sig för sina barn och vet inte hur de ska prata med dem, säger forskaren Ann Lyrberg vid Högskolan i Gävle.

Träffas för att prata

Programmet består av åtta veckovisa träffar under ledning av två samtalsledare – en från socialtjänstens öppenvård för vuxna och en från öppenvård för barn- och familj.

– Det går ut på att avdramatisera. Problem och tillkortakommanden är inte så lätt att prata om, och det är modiga föräldrar och barn som kommer. Barnen säger att det var spänt och lite läskigt i början, men att de ville prata om hur föräldrarnas missbruk drabbar dem, och att det känns skönt efteråt, säger Ann Lyrberg.

Mindre kaos och droganvändning

Två studier har nu utvärderat metoden. Här framkom att både barn och vuxna har upplevt positiva effekter efter att programmet avslutats.

Barnen märker av mindre kaos hemma och bättre relationer inom familjen. Föräldrarna uppger själva att de har minskat sin konsumtion av alkohol och droger. Några barn berättar även att deras föräldrar slutat helt.

Forskarna hoppas nu att fler kommuner ska ta del av resultatet och använda metoden.

– Det har inte funnits någon annan metod inom socialtjänsterna där hela familjen är med under samtalsträffar, och där flera delar av socialtjänstens organisation är representerad. Barnen tyckte det var viktigt att flera utomstående fanns med i rummet och lyssnade, det gick inte att bortförklara problem på samma sätt eftersom fler var med och tog samtalen på allvar, säger Ulla Forinder som är professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

Mer om studierna

Totalt 40 familjer i olika delar av landet har använt metoden. I en uppföljande studie intervjuades 17 barn mellan 7 och 19 år. Intervjuerna genomfördes tre till tolv månader efter att programmet avslutats.

Vetenskapliga studier:

Me & my family: A programme for children and parents in families with parental substance use problems – an outcome study. Nordic Social Work Research.

Barns upplevelser av en intervention i familjer där vuxna har ett problematiskt bruk av alkohol och  droger, Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera