1. 16 maj 2023

  Bakterier och svampar kan bromsa global uppvärmning

  Mikroorganismers förmåga att anpassa sig till varmare temperaturer kan sakta ner klimatförändringarna genom att lagra kol i jorden. Det visar en ny studie.

 2. And med en kull ungar
  28 april 2023

  Nischade våtmarker kan gynna fler arter

  Fåglar och groddjur trivs tillsammans, men fåglar och fiskar har en mer komplicerad relation. För att ta hänsyn till alla arter kan separata våtmarker vara lösningen, menar forskare.

 3. Algblomning med grönt vatten vid strandkant
  27 april 2023

  Algblomning viktig för Östersjöns fiskar

  Cyanobakterier i Östersjön har dåligt rykte, men nu nyanseras bilden. De är nämligen huvudföda för djurplankton som är viktiga för fiskebeståndet.

 4. Två forskare ombord ett fartyg med en vattenprovtagare.
  20 april 2023

  Miljögifter har hittats på 8 000 meters djup

  Farliga kemikalier som PCB har förbjudits men finns kvar i naturen. Nu har forskare hittat miljögiftet i bottenprover på 8 000 meters djup i Stilla havet.

 5. Kantareller i skog
  14 april 2023

  Jorden kryllar av anonyma svampar

  En ny bild målas nu av svampriket – och det vimlar av hundratusentals obestämda arter. De namnlösa svampdoldisarna har hamnat i vetenskaplig skugga, men det vill forskare ändra på.

 6. Elefanthona med unge
  29 mars 2023

  Elefanter och andra vilda djur kan ge klimatmålen en skjuts

  Om stora däggdjur skyddas finns dubbla vinster. Den biologiska mångfalden ökar och de vilda djuren kan bli viktiga hjälpredor för att begränsa den globala temperaturökningen.

 7. Lövsprickning från björk
  27 mars 2023

  Vitsippor och skira löv – dags för spaning efter vårtecken

  Snö och kyla kommer inom kort att lämna plats för våren – med sprittande aktivitet i naturen. Du kan hjälpa forskarna att hålla koll på de första vårtecknen.

 8. 20 mars 2023

  Djur med extrem kroppsstorlek mer hotade

  Däggdjur som blivit mindre eller större än sina släktingar löper större risk för utrotning. Det visar en stor studie av arter som lever på isolerade öar.

 9. Idyllisk väg på landsbygden med växter i vägkanten
  17 mars 2023

  Många arter trivs i vägkanter – men ängsmark lockar fler

  Kraftledningsgator och vägrenar uppskattas av många pollinerare och växter. Men mer specialiserade arter gynnas av traditionella ängar och betesmarker, visar en studie.

 10. 16 mars 2023

  Hopp om fler älgar och visenter i Europa – men hinder finns

  Visenter och älgar har fört en tynande tillvaro i Centraleuropa men de skulle kunna göra comeback, visar en studie. Men ett myller av motorvägar och stängsel kan ställa till bekymmer för de vandrande bjässarna – och är de välkomna...

 11. Plastprodukter och fiskar
  20 februari 2023

  Nanoplaster skadar inte fiskarnas viktiga föda

  Nanoplaster behöver inte vara skadliga för alla havslevande organismer. Djurplankton tycks klara sig bra, visar forskning vid Lunds universitet.

 12. Spade i marken vid våtmarksområde
  10 februari 2023

  Stora förluster av viktiga våtmarker i Sverige

  Minst en femtedel av jordens våtmarker har försvunnit, visar en studie. Sverige och Finland sticker ut genom stora förluster av torvmarker, som omvandlats till jord- eller skogsbruk.

 13. Talgoxe i träd
  6 februari 2023

  Svenska träd får stadsfåglar att kvittra och bygga bo

  Främmande träd är vanliga i urbana miljöer, men om småfåglar ska trivas och häcka i städerna står svensk ek, bok och björk på önskelistan. Det visar en studie under lång tid.

 14. Läderbagge kryper på träd
  3 februari 2023

  Skalbaggar ställer krav på mikroklimatet i sin bostad

  Mikroklimatet är viktigt för insekter som lever i död ved – och temperaturen ska gärna vara lite högre och stabil. Det visar två studier som undersökt de rödlistade skalbaggarna raggbock och läderbagge.

 15. 1 februari 2023

  Fåglar och klimat avgörande för trollsländornas storlek

  Trollsländor är större på nordliga breddgrader och mindre i tropikerna. Variationen i insekternas kroppsstorlek kan förklaras med temperaturer och förekomst av rovdjur, visar en studie.

 16. Stenmur i landskap
  27 januari 2023

  Viktiga kulturvärden i skymundan när nya miljöer planeras

  När beslut ska fattas om användningen av mark blir ofta landskapets kulturvärden styvmoderligt behandlade. Det visar en studie som undersökt arbetet med miljöplanering i tre kommuner vid Vänern.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera