Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den biologiska mångfalden gynnas när ålgräsängar får en ny chans. Djurlivet återvänder snabbt till den nya miljön, visar en studie.

Ålgräsängar är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom gräset fungerar som bostad eller barnkammare åt till exempel ung torsk, krabbor och räkor. Men i södra Bohuslän har ålgräsängarna minskat kraftigt de senaste årtiondena. På många platser har de helt försvunnit.

Forskare vid Göteborgs universitet har därför under tolv års tid arbetat med att återställa ålgräsängar.

Ålgräsängar

Ålgräsängar har flera funktioner som gör det angeläget att skydda dem. Förutom den viktiga rollen i det kustnära ekosystemet binder även ålgräsrötterna sediment. Detta bidrar till att motverka erosion och uppgrumling.

I en ny studie har forskarna utvärderat hur snabbt återplanterat ålgräs befolkas av olika ryggradslösa djur. Studien har skett under två år i en havsvik vid Gåsö strax väster om Skaftö i Bohuslän och resultatet är mycket positivt. Forskarna räknade förekomsten av djur som lever på botten, men också djur som gräver ner sig i sedimenten.

– Återflytten har gått väldigt fort. Efter den första växtsäsongen på tre månader hade uppemot 80 procent av de ryggradslösa djuren återvänt till den nyplanterade ålgräsängen, säger marinbiologen Eduardo Infantes vid Göteborgs universitet.

Före och efter plantering.
Det räcker med två växtsäsonger för att återställa den biologiska mångfalden i en ålgräsäng. Till vänster ses nyplanterat ålgräs. Till höger ses gräset efter två säsonger. Bild: Eduardo Infantes

Storleken på ängen mindre viktig

Forskarna planterade under sommaren 2019 ålgräset i fyra testrutor med olika storlek på havsbottnen. Det var också olika avstånd mellan plantorna. Men enligt forskarnas observationer under hösten 2020 har storlek spelat mindre roll för återhämtningen av den biologiska mångfalden.

Trots att ålgräset inte har hunnit växa sig lika tätt som i en gammal ålgräsäng är den biologiska mångfalden lika stor efter bara två växtsäsonger som i ett område med bevarat ålgräs i samma vik. Även fläckvisa planteringar inbäddade i en större plantering visade goda resultat.

– Det är goda nyheter inför framtida restaureringar och nyplanteringar av ålgräsängar. Vi kan göra nyplanteringarna mindre och glesare och det sparar pengar, eftersom det här är en dyr metod för att återställa den biologiska mångfalden på havsbottnen, säger Eduardo Infantes.

Vetenskaplig studie:

Rapid faunal colonization and recovery of biodiversity and functional diversity following eelgrass restoration, Restoration Ecology.

Kontakt:

Eduardo Infantes, marinbiolog på institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet, eduardo.infantes@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera