1. Sjö med algblomning
  21 november 2023

  Våtmarker effektiva mot övergödning av sjöar och hav

  Anlagda våtmarker kan bidra till att skydda både människor och natur från konsekvenser av övergödning. Det visar forskning.

 2. Myr med vatten
  20 oktober 2023

  Så har våtmarker utvecklats – från istid till nu

  Genom tusentals år har våtmarker längs Norrlands kust blivit viktiga miljöer för att lagra kol. Men hur har myrarnas värld vuxit fram? En avhandling har undersökt ett långsamt recept med många ingredienser.

 3. Gråhäger står i våtmark och spanar.
  19 september 2023

  Därför går återställningen av våtmarker långsamt

  Återställ våtmarkerna! Slagorden handlar inte så mycket om att förmå politikerna att göra något som de inte vill, utan om att det går för långsamt. Men vilka hinder finns det för en snabb återställning av våtmarkerna?

 4. And med en kull ungar
  28 april 2023

  Nischade våtmarker kan gynna fler arter

  Fåglar och groddjur trivs tillsammans, men fåglar och fiskar har en mer komplicerad relation. För att ta hänsyn till alla arter kan separata våtmarker vara lösningen, menar forskare.

 5. Spade i marken vid våtmarksområde
  10 februari 2023

  Stora förluster av viktiga våtmarker i Sverige

  Minst en femtedel av jordens våtmarker har försvunnit, visar en studie. Sverige och Finland sticker ut genom stora förluster av torvmarker, som omvandlats till jord- eller skogsbruk.

 6. Skelett av Bockstenmannen med hår bevarat.
  11 januari 2023

  Människor begravdes i våtmarker under tusentals år

  Många mötte en våldsam död och lämnades i myrar och våtmarker. Det här sättet att begrava människor har en mycket lång tradition. Det visar en stor arkeologisk studie av våtmarksskelett och mosslik.

 7. Mätinstrument vid våtmarksområde
  24 augusti 2022

  Klimatförändringar slår extra hårt mot våtmarker under sensommaren

  Nordiska våtmarkers upptag av kol har haft en kylande effekt på klimatet. Men en studie visar att denna viktiga funktion kan påverkas radikalt i takt med ökande temperaturer under sensommaren.

 8. urtida landskap med träd och mark som brinner
  1 juli 2022

  Brinnande våtmarker bidrog till massutdöende

  Våtmarker är viktiga kolsänkor för att minska effekterna av vår tids klimatförändring. Under jordens värsta massutdöende för 252 miljoner år sedan, kan uttorkade våtmarker som förstörts av skogsbränder ha utlöst ekosystemens kollaps. 

 9. Dalkarlskärret i Hammarskog, Uppland.
  26 april 2021

  Bättre för fåglar att skapa flera små våtmarker än en stor

  Våtmarker är viktiga för fågellivet, det vet man. Men har våtmarkens utformning någon betydelse för antalet arter, hur många häckande par det finns och antalet ungar? Det har forskare vid SLU undersökt.

 10. 12 maj 2020

  Rubbad vattenbalans när våtmarkerna påverkas av ett varmare klimat

  I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en internationell studie där forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltagit. Den nya upptäckten ger oss viktig...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera