Skelett av Bockstenmannen med hår bevarat.
Den kända Bockstensmannen tros ha dött på 1300-talet och begravdes i en myr i Halland. Bild: Peter Lindberg/Wikimedia Commons/CC BY 2.0
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många mötte en våldsam död och lämnades i myrar och våtmarker. Det här sättet att begrava människor har en mycket lång tradition. Det visar en stor arkeologisk studie av våtmarksskelett och mosslik.

Runt om i Europa har människor hittats i myrar och våtmarker. Flera fynd av mosslik är kända för att vara extremt välbevarade, som Bockstensmannen. Han hittades i en myr och levde under medeltiden.

– Men de allra flesta fynd av mänskliga lämningar i våtmarksområden i Sverige är bevarade som skelett, säger Sophie Bergerbrant som är arkeolog knuten till Göteborgs universitet.

Lång tradition

I en studie har arkeologer från flera länder analyserat över 1000 individer, varav 260 från Skandinavien. 40 har hittats i Sverige.

– Vi kan konstatera att det handlar om ett mycket större tidsspann än man tidigare trott. När vi nu analyserat detta i ett långtidsperspektiv ser vi att man har lämnat människor i myrar och våtmarksområden under sex perioder, den senaste perioden sträcker sig in på 1700-talet. Vi ser ett nytt mönster som vi inte känt till tidigare.

Sophie Bergerbrant tar ”Dannikekvinnan” som exempel på att detta begravningssätt även pågått i Sverige långt in på 1700-talet.

– Hon begravdes i en våtmark någon gång sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal.

Mosse med ett kors som markerar fyndplats
Kvarlevorna efter Bockstensmannen hittades 1936 i Bockstens mosse i Varbergs kommun. Bild: Sebbe/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Begravningssätt började i Skandinavien

I studien undersöktes alla typer av mänskliga kvarlevor som hittats i våtmarker runt om i Europa. Arkeologerna konstaterar att det rör sig om en lång tradition med djupa rötter.

Fenomenet att begrava människor på det här sättet började i södra Skandinavien under mesolitikum, runt 8000 år före Kristus, och spred sig sedan över norra Europa.

– Vi visar att tidigare arkeologiska undersökningar som enbart fokuserat på de välbevarade mossliken, inte har gett hela bilden. Alla kategorier av mänskliga lämningar har värdefull information. Och när vi nu analyserat dessa framträder en ny bild.

Mer om mosslik och våtmarksskelett

Lämningarna som analyserats i studien kan delas in i tre kategorier:

  • Mumifierade mosslik, där skinn, mjuk vävnad och hår har bevarats
  • Våtmarksskelett där bara benen har bevarats
  • Delar av kvarlevor, antingen från mumier eller skelett

Hur väl en individ har bevarats beror på miljön i våtmarken. I vissa våtmarker bevaras mjuk mänsklig vävnad bättre medan det i andra är ben och skelett som bevaras.

Många kan ha dött i olyckor

Studien slår även fast att många mött en våldsam död. I de fall där dödsorsaken kunnat fastställas tycks det handla om grovt våld och att människorna sedan lämnats i våtmarken med avsikt. Våldet har tidigare tolkats som att det har handlat om människor som offrats, kriminella som avrättas eller människor som helt enkelt fallit offer för våld på annat sätt.

Men studien pekar på att ett anmärkningsvärt stort antal har dött genom olyckshändelse eller i vissa fall genom självmord, detta baseras på historiska källor.

Massgravar och kultplatser

Vissa våtmarker är också mer populära än andra. På en del platser har man hittat flera deponerade människor. I vissa fall rör det sig om en engångshändelse som en massgrav efter en strid.

Andra våtmarker har använts gång på gång och här har även föremål begravts vilket arkeologerna tolkar som rituella offergåvor. Det handlar om allt från ben från djur, till vapen och smycken av brons. Dessa platser har tolkats som kultplatser, som måste ha haft en central plats i religionen eller i det lokala samhället. Ett svenskt exempel på detta är Skedemosse på Öland.

Vetenskaplig studie:

Bogs, bones and bodies: the deposition of human remains in northern European mires (9000 BC-Ad 1900), Antiquity.

Kontakt:

Sophie Bergerbrant, arkeolog, sophie.bergerbrant@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera