Elefanthona med unge
Elefanter kan hjälpa till att hålla temperaturökningen under den kritiska tröskeln 1,5 grader. Bild: Wolfgang Hasselmann/Unsplash
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om stora däggdjur skyddas finns dubbla vinster. Den biologiska mångfalden ökar och de vilda djuren kan bli viktiga hjälpredor för att begränsa den globala temperaturökningen.

Vilda djur har en enorm påverkan på ekosystemen och spelar en viktig roll i kolets kretslopp på land, i sötvatten och i haven.

Djuren bidrar på många sätt. Via sin avföring sprider de näring och frön som hjälper  kollagrande växter att växa och bre ut sig. De binder också kol i sina kroppar, och deras betande begränsar skogsbränder.

Genom att skydda och stärka populationer av djurarter med särskild positiv påverkan på kolcykeln kan naturens egen förmåga att fånga och lagra koldioxid förbättras. Det här  spelar en avgörande roll för att begränsa klimatförändringarna, visar en ny internationell studie.

Djuren bidrar till kolsänkor

Studien beskriver hur återställande av sådana populationer skulle kunna ge ekosystemens kolsänkor en ”superskjuts”, och bidra till att hålla den globala temperaturökningen under den kritiska tröskeln på 1,5 grader.

– Våra resultat visar möjligheter till win-win-situationer, där återställande av biologisk mångfald, särskilt stora däggdjur, kan vara en effektiv klimatåtgärd. Ekosystem med dessa vilda däggdjur lagrar mer kol än utan dem. Men vi har inte mycket tid eftersom vi snabbt förlorar vilda djur i många delar av världen, säger Joris Cromsigt, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och en av författarna till studien.

Forskarna menar att vilda djur och deras samspel med miljön är den centrala länken mellan biologisk mångfald och klimat. Att återställa populationer är därför en av de bästa naturbaserade klimatlösningarna som finns tillgänglig.

Gråvargar är en av de vilda djurarterna som kan hjälpa till att fånga in koldioxid.

Effektiva för att nå klimatmål

Studien presenterar data som visar att skydd eller återställande av populationer av nio vilda djurarter – havsfiskar, valar, hajar, gråvargar, gnuer, havsuttrar, myskoxar, afrikanska skogselefanter och amerikanska bison – tillsammans skulle kunna underlätta ytterligare fångst av 6,41 miljarder ton koldioxid per år.

Det är mer än 95 procent av den mängd som, enligt FN:s klimatpanel, behöver avlägsnas från atmosfären årligen för att uppnå det globala målet att ta bort 500 miljarder ton från atmosfären till år 2100. Om detta mål uppnås skulle den globala uppvärmningen hållas under tröskelvärdet 1,5 grader.

Valar lever länge och kan bidra till minskning av koldioxid i atmosfären under lång tid. Bild: Abigail Lynn/Unsplash

De nio vilda djurarter som nämns i studien har en genomsnittlig livslängd på mellan 20 och 200 år. Att fokusera på skydd och återställande av sådana långlivade arter skulle vara fördelaktigt eftersom det skulle säkerställa betydande minskning av koldioxid i atmosfären fram till slutet av århundradet, menar forskarna.

Studie:

Trophic rewilding can expand natural climate solutions, Nature climate change.

Kontakt:

Joris Cromsigt, universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, joris.cromsigt@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera