Sluttning med jord i skikt.
Bild: Mats Åström
Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln var först publicerad hos en samarbetspartner till forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sura sulfatjordar – som är vanliga i världen – spelar roll för att fånga in och lagra kol, visar en studie. Resultaten är en pusselbit för att förstå kolets globala kretslopp.

Sulfatjord, som har ett pH-värde lägre än 4, kan vara en viktig kolsänka. I en studie beskriver forskare vid Linnéuniversitetet varför.

Jordtypen finns i många låglänta kustslätter, bland annat längs Östersjön i Europa.

Till skillnad från andra jordar som mestadels lagrar kol och näringsämnen i de tunna toppskikten, lagrar sur sulfatjord dessa föreningar i tjocka underjordsskikt. De här skikten längre ner har också många makroporer, det vill säga stora porer, med järnmineraler.

Järnmineraler spelar roll

Jord är som en gigantisk lagringsenhet för organiskt kol samt näringsämnen som kväve och fosfor. Järnmineraler i marken kan reagera och fånga dessa grundämnen. Det påverkar hur mycket kol som lagras och hur näringsämnen används i markens ekosystem.

Detta är viktigt eftersom markens ekosystem hjälper till att kontrollera mängden växthusgaser i atmosfären, förklarar forskarna.

– Att förstå hur dessa järnmineraler påverkar kol och näringsfördelning och lagring i dessa underjordslager är avgörande av miljöskäl, säger Changxun Yu, forskare inom biologi och miljö vid Linnéuniversitet.

Kol från toppen fångas in

Forskarna fann att under de 70 år som jorden har bildats, hade mängden, sammansättningen och reaktiviteten hos det bundna kolet inte märkbart förändrats. Dessutom hade de järnhydroxider, som hade samlats på makroporernas yta, fångat in betydande mängder kol och fosfor från toppjordarna.

– Dessa fynd tyder på att, åtminstone på kort sikt, sura sulfatjordar fungerar som globala sänkor för kol och näringsämnen, säger Changxun Yu.

Vetenskaplig studie:

Storage and Distribution of Organic Carbon and Nutrients in Acidic Soils Developed on Sulfidic Sediments: The Roles of Reactive Iron and Macropores, Environmental Science & Technology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera