Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln var först publicerad hos en samarbetspartner till forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Blomningen av växtplankton startar allt tidigare, visar en studie från Stockholm universitet. Samtidigt har säsongen för djurplankton inte förändrats. Det finns därför en risk att den känsliga balansen i Östersjöns ekosystem rubbas.

Ansamlingar av växtplankton eller mikroskopiska organismer på vattnet uppstår vid olika tidpunkter på året när förhållanden av temperatur, ljus- och näringstillgång är som bäst.

Det har tidigare varit svårt att mäta hur dessa algblomningar har förändrats i takt med klimatförändringarna, men i en ny studie kan forskare vid Stockholms universitet visa att vårblomningen i Östersjön numera inträffar tidigare på året.

Övervakningsdata från 15 år

Med hjälp av 15 års övervakningsdata av många olika arter växtplankton och djurplankton kunde forskarna analysera hur tidpunkten och storleken på blomningarna har sett ut över tid. Om de olika arterna i en algblomning inte förändras samtidigt kan den känsliga balansen i ekosystemet rubbas.

Forskargruppen har tidigare visat att växtplankton är huvudföda för djurplankton, som i sin tur har en nyckelroll för ett stort fiskebestånd.

Men till skillnad från växtplankton verkar många djurplanktonarter drivas av ljus, eller en inre biologisk klocka, som inte påverkas av klimatförändringarna. Deras säsong har varit konstant över tid.

Otakt med djurplankton

Forskarna ser att det finns en koppling mellan tidigare vårblomning och minskade antal hoppkräftor, som är viktig fiskföda.

– Det här beror på att vårblomningen startar en vecka tidigare idag jämfört med tio år sedan och att blomningen är som mest i april, när vattentemperaturen är under fem grader. Hoppkräftor kan inte växa till och reproducera sig i den kalla temperaturen och dyker upp senare när vårblomningen redan är över, säger forskaren Kinlan Jan i en artikel på Stockholms universitets webbplats.

Bred bild av förändringar behövs

Studien fann också höstblomningar i norra Östersjön som forskarna inte tidigare sett. Blomningarna drar sig även högre upp norrut.

I tidigare studier av marina system har man ofta tittat på vad som händer en art efter en vårblomning. Den aktuella studien visar att hänsyn behöver tas till flera säsonger och arter för att få hela bilden av hur klimatet påverkar ekosystemet, menar forskarna.

– Den exceptionellt höga kvaliteten av den svenska havsmiljöövervakningen har gjort det möjligt att studera förändringar av vår-, sommar- och höstsäsonger hos flera arter i marina system. Det ger oss värdefulla insikter hur klimatförändringar påverkar när dessa viktiga biologiska händelser äger rum, säger Monika Winder som är professor i marin ekologi och ledare för forskningsprojektet.

Vetenskaplig studie:

Plankton blooms over the annual cycle shape trophic interactions under climate change är publicerad i den vetenskapliga tidskriften, Limnology and Ocenography Letters.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera