Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tumlare är skygga och forskare vill veta mer om hur de lever, men också vilka hot de möter. För att öka kunskapen uppmanas nu allmänheten att rapportera in döda tumlare.

Tumlaren är en av de minsta tandvalarna i världen. Den lever ett undanskymt liv och förekommer i norra Atlanten, norra Stilla havet och i Svarta havet.

Idag är tumlare ganska vanligt förekommande på den svenska västkusten. I Östersjön bedöms däremot arten som akut hotad eftersom bara cirka 500 individer finns kvar.

– Tumlarens största hot är bland annat skadliga miljögifter som de får i sig via födan samt drunkning i fiskeredskap. Många miljögifter kan påverka tumlarens hälsotillstånd och reproduktion negativt, säger Linnea Cervin som är marinbiolog på Naturhistoriska riksmuseet.

Döda tumlare kan ge svar

Ibland fastnar tumlare i fiskeredskap och drunknar. De kan också dö på grund av  sjukdom. För att få bättre kunskap om de små valarna och deras hälsa samlar Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges veterinärmedicinska anstalt in döda tumlare för obduktion och provtagning.

I samband med Tumlarens dag den 21 maj uppmanas nu även allmänheten att rapportera in fynd av döda tumlare.

– Tumlare är svårstuderade. Det är svårt att ens få syn på en i det vilda, men tack vare döda tumlare som vi tar in för obduktion har vi lärt oss mycket om denna lilla val, säger Aleksija Neimanis, som är viltpatolog på Sveriges veterinärmedicinska anstalt.

Ger en bättre bild av hur tumlare lever

Dödsorsak, hälsostatus, livsvillkor, reproduktion och miljögifter undersöks för att ge en bättre bild av hur tumlare lever och vilka hot de står inför. Även andra valdjur tas om hand. I år har till exempel en sadeldelfin och en vitnosdelfin kommit in efter rapporter från allmänheten.

Läs mer: Vad berättar en död val?

Obduktion tumlare
Obduktioner ger viktiga svar om livsvillkor för den fridlysta arten. Bild: Rodrigo F. Stoehrel/ SVA

Så rapporterar du ett fynd

Allmänheten uppmanas att rapportera in fynd av döda tumlare och andra valar på marinadaggdjur.nrm.se

Så fort fyndet har rapporterats in fattas ett beslut om tumlaren ska tas in för obduktion och provtagning. Även de djur som inte tas in ger värdefull information. Alla rapporter om döda tumlare sammanställs och rapporteras internationellt.

Övervakningsdata om tumlare används av Havs- och vattenmyndigheten för att bedöma tillståndet i havsmiljön, följa upp effekter av mänsklig påverkan och identifiera behov av åtgärder.

Mer fakta om tumlare

Tumlaren är den enda valarten som lever i svenska vatten året om. Den blir drygt 1,5 meter lång.

Tumlare lever ensamma eller i små grupper om mamma med kalv. Tumlaren blir könsmogen vid tre års ålder och kan föda en kalv per år. Få tumlare blir över tolv år, den äldsta tumlaren man känner till var drygt 20 år gammal.

Tumlaren äter framför allt småfisk och bläckfisk. Tänderna är många, små och spadformade.

Fram till 1960-talet var tumlaren vanlig i Östersjön och kunde även ses i Stockholms skärgård. Populationen i Östersjön är nu utrotningshotad och är sedan 1973 fridlyst i svenska vatten.

Kontakt:

Linnea Cervin, marinbiolog vid Naturhistoriska riksmuseet, linnea.cervin@nrm.se

Aleksija Neimanis, Statens veterinärmedicinska anstalt, aleksija.neimane@sva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera