1. Sjö med grönska på två sidor, stenar i vattnet. Sommartid.
  16 oktober 2023

  Årstiden styr vilka kemikalier som hittas i vattendrag

  Det förekommer tydliga säsongsvariationer vad gäller miljöföroreningar i vattendrag och sjöar. UV-filter från solkrämer hittas främst under sommaren, till exempel.

 2. 13 oktober 2023

  Kallare klimat och syrerika hav gynnade urtida ekosystem

  Förändringar i syresättning och klimat hade stor betydelse för marina miljöer och ekosystem under en viktig fas i livets utveckling. Det visar en studie.

 3. Vy över Malmö, hav i bakgrunden.
  10 oktober 2023

  Stadsbarn som bor nära grönska tycks må bättre

  Stadsboende barn som har grönska i närheten av sitt boende uppger ett högre välmående än andra. Och småkryp i staden tycks föredra inhemska träd. Det är några av fynden i ny forskning om städer och ekosystem.

 4. 27 september 2023

  Svampar städar bland skadlig plast i naturen

  Pyttesmå plastpartiklar i naturen skadar organismer som lever i marken. Men svampar tycks ha en förmåga att städa i sin omgivning och mildra plastens påverkan, visar en studie.

 5. Långskägg med droppar på grenar av gran
  1 september 2023

  Skäggig och glittrande lav minskar i Skuleskogen

  Den fridlysta hänglaven långskägg kan vara hotad på sikt – även i skyddade områden. I Skuleskogens nationalpark har världens längsta lav minskat med över 40 procent under tre decennier, visar en studie.

 6. 24 augusti 2023

  Djupare gödsel kan gynna både klimat och skörd

  Gödsel djupare ner i marken kan vara ett sätt att minska skadliga utsläpp från jordbruket. Det tycks också öka skördarna och göra grödorna bättre rustade mot torka, enligt en avhandling.

 7. 17 augusti 2023

  Nordliga vattendrag släpper ut oväntat mycket metan

  Forskare har sett överraskande höga utsläppsnivåer av växthusgasen metan från floder och bäckar i norr – trots låga temperaturer. En förklaring kan vara kopplingen till torvmarker och våtmarker.

 8. 9 augusti 2023

  Lämlar på frammarsch i fjällen

  Tillgången på smågnagare varierar stort i Sverige, visar en inventering. Störst chans att se en lämmel finns i Norrbottens fjällområden.

 9. Gul blomma med berg i bakgrunden
  7 augusti 2023

  Klimatförändringar ger vilda variationer i Arktis

  Mönstret för naturens tidtabell har förändrats drastiskt under 15 år i den högarktiska delen av Grönland. Trenden med allt tidigare vårar har nu ersatts av en stor variation år från år. Det här kan få allvarliga konsekvenser...

 10. Ostron i havsvik
  29 juni 2023

  Invasiva ostron har tagit över i Bohuslän

  Stillahavsostronet är här för att stanna. Det konstaterar forskare som sett att den invasiva arten snabbt tagit över i de grunda havsvikarna på västkusten.

 11. Daggmask i jord
  27 juni 2023

  Daggmaskar och svampar viktiga för hållbart jordbruk

  Daggmaskar kan bidra till ett minskat behov av kemikalier inom jordbruket. En avhandling visar att de gynnas av ärtväxter, minskad plöjning och naturbetesmarker.

 12. 7 juni 2023

  Naturliga skogsbränder ger älgar en bred meny

  Bränder kan skapa gott om mat för älgar, men de föredrar skogsområden som brunnit av naturliga orsaker. Det visar en undersökning på drygt tio år gamla brandfält.

 13. Växtlighet, jord och rötter
  25 maj 2023

  Svampar och bakterier bäst på att binda kol

  De är visserligen små, men gör en stor insats för att bromsa klimatförändringar. Mikroorganismer är nyckelspelare för att lagra kol i marken, visar en studie.

 14. 17 maj 2023

  Valspaning kan ge svar om tumlarnas liv

  Tumlare är skygga och forskare vill veta mer om hur de lever, men också vilka hot de möter. För att öka kunskapen uppmanas nu allmänheten att rapportera in döda tumlare.

 15. 17 maj 2023

  Nya ålgräsängar får djuren att flytta tillbaka

  Den biologiska mångfalden gynnas när ålgräsängar får en ny chans. Djurlivet återvänder snabbt till den nya miljön, visar en studie.

 16. Vatten som flödar nedåt ur rör, moln och blå himmel bakom.
  16 maj 2023

  Nytt svampliknande material suger upp läkemedelsrester ur vatten

  Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat ett material som kan fånga in och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten. Det handlar om ett poröst material som har nano-små kanaler och beter sig som ett slags svamp.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera