Fjällämmel. Bild: Andreaze/Wikimedia commons*
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tillgången på smågnagare varierar stort i Sverige, visar en inventering. Störst chans att se en lämmel finns i Norrbottens fjällområden.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har undersökt tillgången på sork, möss och lämmel i landets olika delar. Den årliga nationella miljöövervakning görs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Uppgång för lämlar

Övervakningen av fjällämlar sker i tre svenska fjällområden: Vålådalen/Ljungdalen, Ammarnäs och Stora Sjöfallet.

Sommarens resultat från Stora Sjöfallet visar att antalet fjällämlar är de högsta där sedan år 2011.

– År 2011 var den senaste gången som vi hade ett riktigt lämmelår. Även om det är betydligt färre lämlar i Stora Sjöfallet nu än år 2011 är det antagligen här man har störst chans att se en fjällämmel. Vi påträffade också förvånansvärt många gråsidingar i Stora Sjöfallet, säger Frauke Ecke som är forskare vid SLU.

I Vålådalen/Ljungdalen och i Ammarnäs påträffades inga fjällämlar alls under sommarens fältinventering. Även sorkarna visade sig vara få och allt tyder på att populationerna just nu är på nedgång där. Likaså i Grimsö i Bergslagen och i Vindelnområdet är sorkpopulationerna mycket små.

Gnagare viktig föda för rovdjur

Sorkar och lämlar utgör basföda för till exempel rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur. Dålig tillgång på sork och lämlar missgynnar därför arter som lever på smågnagarna. För människan innebär dock låga sorktätheter, framför allt av skogssork, en lägre risk att insjukna i sorkfeber.

– I Vindelnområdet bedriver vi också miljöövervakning av pärlugglor. Där har vi sett att de mycket låga sorktätheterna i norr har resulterat i en låg häckningsframgång för områdets ugglor, säger Frauke Ecke.

Däremot verkar populationerna av sork- och skogsmöss i Skåne befinna sig i en uppgångsfas. Där visade fältinventeringen på förhållandevis många mindre och större skogsmöss och skogssorkar.

*Bild: Andreaze/Wikimedia commons. Licens CC BY-SA 3.0

Rapport:

Miljöövervakning av smågnagare, SLU.

Kontakt:

Frauke Ecke, universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU,
frauke.ecke@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera