Hällekisbrottet i Västergötland visar mellanordoviciska kalkstenslager som har provtagits och analyserats i studien.
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Förändringar i syresättning och klimat hade stor betydelse för marina miljöer och ekosystem under en viktig fas i livets utveckling. Det visar en studie.

Forskare har länge funderat på om det fanns ett storskaligt samband mellan biologisk mångfald och tillgång på syre under livets allra tidigaste utveckling. Men att uppskatta mängden syre så långt tillbaka i tiden är svårt.

Nu har dock ett forskarlag, som leds från Lunds universitet, lyckats få fram pusselbitar kring sambandet.

Forskarna har studerat syreförhållandena i havet som täckte vår kontinent, Baltica, under tidsperioden ordovicium.

Prover från kalksten gav svar

Genom att samla in kalkstensprover från Sverige, Estland och västra Ryssland har de gjort avancerade analyser av ämnena jod och kalcium. På så sätt har forskarna kunnat kartlägga hur syreförhållandena varierade under 20 miljoner år, mellan 477 och 457 miljoner år före vår tideräkning.

– Resultaten visar anmärkningsvärda samband mellan syresättning, klimat- och miljöförändringar samt marin biodiversitet. Kallare klimat och havsströmmar gynnade syresättningen, vilket i sin tur främjade djurlivet. Förändringarna lade grunden för moderna marina ekosystem och livsmiljöer, säger geologiforskaren Anders Lindskog vid Lunds universitet.

Mer om ordovicium

Ordovicium började vid den geologiska perioden kambriums slut för 485 miljoner år sedan. Den slutade när perioden silur tog vid 444 miljoner år före nutid.

Under ordovicium fortsatte en utveckling av livsformer som uppstod under kambrium. Till exempel fanns trilobiter, mossdjur, armfotingar och tagghudingar. Källa: Wikimedia

Oro för sämre syreförhållanden

Den nya studien bidrar med omfattande information om syreförhållanden och dess påverkan på samtida djurliv. Enligt forskarna är studien intressant eftersom de har observerat sambanden mellan klimat, miljö och organismer långt tillbaka i tiden, där inte mänsklig aktivitet har påverkat. Detta kan ge forskarna viktig information om vad vi kan förvänta oss i framtiden.

– Det finns en oro för att den pågående klimatuppvärmningen har långsiktigt negativ inverkan på livsförhållanden i marina miljöer, bland annat genom försämrade syreförhållanden. Våra resultat tyder på att den oron är befogad, säger Anders Lindskog.

Pusselbit till livets tidiga historia

Studien lägger en viktig pusselbit i berättelsen om livets historia och utveckling. Genom att förstå hur livet ”beter sig” i förhållande till klimat och miljö genom både tid och rum får forskarna fler referenser för att kunna göra säkrare framtidsprognoser.

– Vi gick in i den här studien med en idé om att det kan tänkas finnas en viss samstämmighet mellan syreförhållanden och biodiversitet, men blev överraskade av att relationen var så slående tydlig, säger Anders Lindskog.

Förutom Lunds universitet har Florida State University deltagit i arbetet.

Vetenskaplig studie:

Oxygenation of the Baltoscandian shelf linked to Ordovician biodiversification, Nature Geoscience.

Kontakt:

Anders Lindskog, forskare vid geologiska institutionen, Lunds universitet, anders.lindskog@geol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera