Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mikroorganismers förmåga att anpassa sig till varmare temperaturer kan sakta ner klimatförändringarna genom att lagra kol i jorden. Det visar en ny studie.

I en ny studie har forskare vid Lunds universitet undersökt jordprover från hela Europa. Proverna har tagits i ett brett spektrum av temperaturer – från cirka 3 minusgrader till 18 plusgrader.

Proverna visade att mikroorganismer i jordar, som bakterier och svampar, är starkt anpassade till sitt lokala klimat för sin tillväxt och andning. Men forskarna kunde överraskande visa att de också klarar av att anpassa sig till temperaturförändringar.

– Trots decennier av vetenskapliga grubblerier har forskare inte kunnat säga om mikroorganismer kan anpassa sig till uppvärmning, och om de gör det, om detta kommer att fungera som negativ eller positiv återkoppling för ytterligare klimatuppvärmning. Vi kan nu slå fast att så är fallet, och att organismerna faktiskt kan försvaga klimatuppvärmningen, säger biologiforskaren Carla Cruz Paredes vid Lunds universitet.

Viktiga för lagring av kol

Studien visar också att grupper av mikroorganismer reagerar olika på uppvärmning. De skiljer sig åt i hur känsliga de är för temperaturförändringar, där bakterier är känsligare än svampar.

Dessutom är mikroorganismernas tillväxt mer känslig för temperaturförändringar än andningshastigheten, den så kallade respirationen. Dessa skillnader i temperaturkänslighet är viktiga för att kunna göra förutsägelser om framtida förluster och lagring av kol, men också hur jorden påverkas av klimatuppvärmning.

– Resultatet av dessa varierande känsligheter för tillväxt och andning vid olika temperaturer, och mellan bakterier och svampar, kommer att påverka kolbalansen mellan jorden och atmosfären, och därmed jordens feedback på klimatuppvärmningen, säger Carla Cruz Paredes.

Nyckelroll för klimatuppvärmning

Studien belyser vikten av att noggrant representera mikroorganismer svar på klimatuppvärmning i modeller för jordens kolhalt. Forskningen visar också att de ekologiska svaren från jordens mikroorganismer kommer att spela en nyckelroll i regleringen av klimatet.

– Klimatuppvärmning är ett av de största hoten mot vår miljö. För att minska global uppvärmning är det nödvändigt att öka markens förmåga att lagra eller binda kol och att minska kolavfallet till atmosfären. Denna studie är ett steg framåt för bättre förutsägelser till FN:s klimatpanels bedömningar, säger Carla Cruz Paredes.

Vetenskaplig tudie:

Variation in soil microbial temperature dependences across Europe reveals the climate-sensitivity of decomposer temperature trait distributions, Applied and Environmental Microbiology.

Kontakt:

Carla Cruz Paredes, forskare vid biologiska institutionen, Lunds universitet, carla.cruz_paredes@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera