Tema

Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar

Bra munhälsa kan vara extra viktigt för barn med funktionsnedsättningar. Men det går inte enbart att planera tandvården utifrån barnets medicinska diagnos, konstaterar Johanna Norderyd som i en avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, undersökt andra faktorers betydelse för barnens orala hälsa och tandvårdsomhändertagande.

Hälsa & medicin
Läs mer

Större trygghet för barn i högteknologisk vård

Sjukhusrum med apparater för röntgen och narkos kan vara skrämmande för barn, och speciellt för barn med neurologiska funktionshinder, till exempel autism. Före detta narkossköterskan Ingalill Gimbler Berglund vid Jönköping University har skrivit en avhandling om hur vården kan få barn i högteknologiska sjukhusmiljöer att känna sig tryggare.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ensamkommande om att skapa ett hem i Sverige

Upplevelsen av att inte riktigt höra hemma är en ständigt närvarande aspekt hos ensamkommande barn och ungdomar, även om de successivt kommer i kontakt med flera delar av samhället och träffar jämnåriga i Sverige. Åsa Söderqvist från Hälsohögskolan, Jönköping University har intervjuat unga vuxna om deras erfarenheter när det är dags att flytta från HVB och börja ett självständigt liv.

Samhälle & kultur
Läs mer

Delaktighet räddar relationen vid förmaksflimmer

I dag lider omkring 300 000 personer i Sverige av förmaksflimmer. Forskare vid Jönköping university har undersökt hur parrelationer påverkas när den ena partnern drabbas.
– Förmaksflimmer är en lurig sjukdom eftersom den har så diffus karaktär. Men om båda parterna får ta del av informationen kan det eliminera mycket av osäkerheten kring sjukdomen, behandlingen och själva relationen, säger doktoranden Tomas Dalteg.

Hälsa & medicin
Läs mer

Svenska universitet behöver bli bättre på jämlikhet

Svenska lärosäten klarar inte kraven på jämlikhet. Det visar en ny studie från Jönköping University, som nyligen publicerats i den ansedda internationella tidskriften ”Informatics” temanummer om högre utbildning.
– Våra universitet har en del att göra för att bättre leva upp till diskrimineringslagen och bemöta funktionshindrade, säger professor Sangeeta Bagga-Gupta

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Skamkänslor bakom mäns våld

Våld föder skam. Skam föder våld. Hur ska man bryta den onda cirkeln? Forskaren Peter Jansson vill introducera ett nytt forskningsperspektiv i Sverige
– Det är lika viktigt att förstå förövaren. Förövaren kan också vara ett våldsoffer som dessutom är påverkad av sin position i klasstrukturen.

Samhälle & kultur
Läs mer

Så påverkar stress barns immunförsvar

Barn som exponerats för psykologisk stress i familjen får höjda nivåer av stresshormonet kortisol och en ökad aktivitet hos den del av immunförsvaret som i tidigare forskning associerats med typ 1-diabetes. I en doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University har Emma Carlsson undersökt hur både psykologisk stress och fysisk aktivitet påverkar unga människors immunförsvar.

Hälsa & medicin
Läs mer

Eget företagande ger snabb integration

Eget företagande är ett bra alternativ för invandrare att integreras i det svenska samhället. Det visar en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University.
– Nyttan är dubbel. Entreprenörskapet skyndar på integrationen. Samtidigt bidrar integrationsprocessen till att utveckla företagarens affärskoncept, säger fil.dr Quang Evansluong.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet