Barn pysslar med klossar tillsammans med en lärare.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vårdnadshavare vill gärna vara delaktiga i barnens förskola, men lämnar utformningen av undervisningen till förskollärarna. Det visar en studie.

I läroplanen från 2018 framgår att undervisning ska ske på förskolan och att vårdnadshavarna ska vara delaktiga i detta.

En studie vid Jönköping University har nu undersökt hur vårdnadshavare uppfattar sin delaktighet i förskolan och undervisningen. Ett mål är att förstå vilken betydelse förskolans relationer till vårdnadshavare har för barnens förutsättningar till lärande och utveckling.

− Jag har alltid tyckt att vårdnadshavares delaktighet i förskolan är angeläget, något jag värnat om, men det är inte alltid lätt. Det finns forskning och studier som visar att vårdnadshavares delaktighet är viktigt, däremot har det inte gjorts så många undersökningar med vårdnadshavarna själva, säger Charlotte Öhman som är förskollärare och doktorand i pedagogik vid Jönköping University.

Vill inte fatta beslut

I studien har hon intervjuat 20 vårdnadshavare från fem olika förskolor i en kommun.

Det visade sig att deltagarna i studien hade olika uppfattningar om vad delaktighet egentligen innebär. Vårdnadshavarna beskriver även att de vill vara delaktiga i barnens förskola, men nöjer sig med att bli informerade. De anser att det bör vara frivilligt att delta i beslut kring undervisningen.

– Det jag blev lite förvånad över var att många vårdnadshavare vill ha en personlig relation till förskolan men det beror på deras förutsättningar. Man vill vara delaktig, men inte nödvändigtvis fatta beslut. Vårdnadshavarna har stor tilltro till förskolan, säger Charlotte Öhman.

Mer dialog behövs

En slutsats från studien, menar hon, är att förskollärare behöver föra en dialog med vårdnadshavarna om hur deras delaktighet i förskolans verksamhet kan förstås.

– Jag tror det är viktigt att alla förskolor jobbar aktivt med detta område. Det signaleras tydligt i styrdokument att vårdnadshavares delaktighet är viktigt men vi kanske behöver prata mer med vårdnadshavare om hur de vill och kan vara delaktiga, säger Charlotte Öhman.

Vetenskaplig studie:

Vårdnadshavares uppfattningar av delaktighet i förskolan, Jönköping University.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera