Business
22 januari 2018

Kunskap och läge är framgångsfaktorer

Mark Bagley har studerat kommunikationsteknologibranschen i Stockholm för att dra slutsatser om vilken roll kunskapsnätverk spelar för...

19 december 2017

Konsten att dela designkunskap

För att kunna anpassa en produkt efter nya behov måste man förstå orsakerna till de designbeslut som gjordes för originalprodukten. – Men det...

18 december 2017

Etiska problem när sjukvårdare utför militära uppgifter

Sjukvårdspersonal som befinner sig på militära insatser utomlands anpassar sig lätt till den militära organisationen men upplever dubbla...

27 november 2017

Att dela och kommentera är den nya tidens insändare

Från insändarsidor till Facebook – läsare har alltid varit med och skapat innehåll i medier. Men den nya tekniken ger oss andra möjligheter...

18 oktober 2017

Stödet till unga som varit tvångsomhändertagna eftersatt

Vad händer med ungdomars familjerelationer när de blir placerade på särskilda ungdomshem? Det vill Sofia Enell, Hälsohögskolan vid Jönköping...

2 oktober 2017

På väg mot en framtid där maskiner förstår oss

För att människor och maskiner fullt ut ska kunna dela information på internet måste vi standardisera kommunikation. Karl Hammar, Jönköping...

18 september 2017

Ny kunskap kan ge bättre återvunnet aluminium

Att återanvända gjutet aluminium sparar stora mängder energi. Men tillförlitlighet och hållfasthet kan bli bättre. I en doktorsavhandling från...

11 september 2017

Förbättrade egenskaper hos komponenter av segjärn

Segjärn är världens näst mest använda gjutmaterial, men vid gjutning i segjärn kan egenskaperna variera i komponentens olika delar. Nu har en...

20 juni 2017

Hållbarare transportindustri med livscykeltänk

Medvetenheten om hållbarhet ökar inom vägtransportindustrin, och en ny doktorsavhandling från Jönköping University handlar om hållbara...

16 maj 2017

Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar

Bra munhälsa kan vara extra viktigt för barn med funktionsnedsättningar. Men det går inte enbart att planera tandvården utifrån barnets...

15 maj 2017

Snabbare och bättre beräkning av ytliga problem

Nu kommer nya numeriska metoder för snabbare och mer exakta datorberäkningar av problem på ytor, från en doktorsavhandling vid Jönköpings...

12 maj 2017

Bättre smärtlindring om smärtskalorna används systematiskt

Inom vården används olika skalor för att skatta smärta. Problemet är att siffrorna tolkas olika beroende på person. Smärtsjuksköterskan Lotta...

11 maj 2017

Smärtskala ger bättre lindring och återhämtning efter kirurgi

God smärtlindring direkt efter operationen ger snabbare återhämtning och minskar risken för långvarig smärta. Med hjälp av patienternas...

2 maj 2017

Större trygghet för barn i högteknologisk vård

Sjukhusrum med apparater för röntgen och narkos kan vara skrämmande för barn, och speciellt för barn med neurologiska funktionshinder, till...

6 februari 2017

Ensamkommande om att skapa ett hem i Sverige

Upplevelsen av att inte riktigt höra hemma är en ständigt närvarande aspekt hos ensamkommande barn och ungdomar, även om de successivt kommer i...

23 januari 2017

Individuellt mätsystem ger bättre förståelse för barns hälsa

Tjugo procent av alla barn i Sverige har en långvarig sjukdom, till exempel diabetes eller reumatism. Forskare vid Jönköping University har...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera