Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Medvetenheten om hållbarhet ökar inom vägtransportindustrin, och en ny doktorsavhandling från Jönköping University handlar om hållbara affärsmodeller för branschen.
– Jag ville undersöka hur leveranskedjan kan bli mer hållbar, sett ur en fordonstillverkares perspektiv, säger doktoranden Veronika Pereseina.

Det råder ingen tvekan om vägtransportindustrins betydelse för ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Veronika Pereseinas forskning har varit en del av ett större projekt för ökad hållbarhet inom branschen. Hon har arbetat i nära samarbete med industrin i flera år, med en tillverkare av tunga fordon som huvudstudieobjekt. Hennes resultat visar hur en hållbar affärsmodell kan hanteras genom livscykeltänkande.

Livscykeltänkande
Livscykeltänkande är en helhetssyn på händelser och produkter. I Veronika Pereseinas avhandling fokuserar livscykeltänkandet på att förlänga användartiden för en produkt, och kostnaderna beräknas under hela produktens livscykel.

Andra viktiga faktorer för en hållbar affärsmodell som Veronika Pereseina har identifierat är samverkan av värdeskapande och långsiktiga relationer baserade på förtroende.

Relationer och förtroende inom leveranskedjan
Värdeskapandeprocessen i en B2B-affärsmodell sker mellan tillverkaren, försäljningsavdelningen och transportbolagen och kan involvera produktservicesystem, tjänster som förarutbildning och coaching och underhåll av fordon som kan bidra till att minska miljöbelastningen och öka säkerheten.

– Ett hållbart fokus ger fler intressenter, till exempel samhället i stort, eftersom vägar är en fråga som är viktig för alla, säger Veronika Pereseina.

Relationer och förtroende är mycket viktiga inom leveranskedjan för att uppnå ökad effektivitet, förbättrat samarbete och integration. Det blir ännu viktigare när man lägger till hållbarhetsaspekten, eftersom hållbara företag måste skapa ett långsiktigt värde.

Hållbara affärsmodeller
– Det har varit väldigt givande att se hur forskning och industri kan samarbeta för att sprida kunskap, säger Veronika Pereseina. I slutet av projektet har det företag som jag har arbetat med officiellt lanserat ett fokus på hållbara transportlösningar.

I sin framtida forskning kan Veronika Pereseina tänka sig att antingen fortsätta med hållbara affärsmodeller i andra branscher, eller att studera nya sätt för transportbranschen att bli mer hållbar.

Veronika Pereseina försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling Managing the Sustainable Business Model of a Heavy Vehicle Manufacturer through Life Cycle Thinking fredagen den 16 juni.

Veronika Pereseina nås på epost: veronika.pereseina@ju.se eller telefon: 0700 – 44 37 02.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera