Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

God smärtlindring direkt efter operationen ger snabbare återhämtning och minskar risken för långvarig smärta. Med hjälp av patienternas skattade smärtvärden, kan sjukvården följa patienters återhämtning. Det visar en avhandling från Jönköping University.

Efter ett kirurgiskt ingrepp har smärtlindringen stor betydelse för patientens tillfrisknande. Om patienten har svår smärta förlängs sjukhusvistelsen och risken ökar för långvarig smärta. Samtidigt ska smärtlindringen vara väl avvägd och inte överdriven. Men hur ska vårdpersonalen kunna veta hur patienten upplever smärtan?

– Idag ber man patienten uppskatta sin smärta på en smärtskala flera gånger per dag, berättar Kerstin Eriksson, forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Däremot finns inget enkelt sätt att spegla patienters återhämtning. Att fylla i ett formulär för att beskriva sin återhämtning de första dagarna efter en operation är det inte alla som orkar.

Kerstin är specialistsjuksköterska inom intensivvård och arbetar som smärtsjuksköterska i Team postoperativ smärta vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Smärtvärden speglar återhämtningen
– Syftet med avhandlingen har varit att undersöka möjligheten att använda patienternas skattade smärtvärden för att spegla och förutsäga återhämtningen. Jag har också velat undersöka patienternas perspektiv på smärtbedömningen ­– ett område som det tidigare har funnits begränsad kunskap om.

Kerstins arbete bekräftar att smärtintensiteten har ett tydligt samband med tidig fysisk återhämtning efter kirurgi och att ökad kommunikation med patienten kan bidra till bättre smärtlindring. Med användningen av smärtskalan får patienten och vårdpersonalen ett gemensamt språk, vilket underlättar dialogen och patientens möjlighet till delaktighet. Om riktlinjerna för smärtbedömning följs, så möjliggör metoden datainsamling utan frågeformulär och minskar bördan för både patienten och personalen. Dessutom blir informationen bättre i samband med skiftöverlämning.

Optimal behandling
Datainsamlingen till avhandlingen har skett vid sjukhusen i Jönköping, Kalmar, Linköping och Växjö. Studierna har genomförts tillsammans med Lotta Wikström som i en egen avhandling har undersökt smärtbedömning ur ett personalperspektiv. Förhoppningen är att deras forskning ska leda till ökad kunskap om smärtbedömning för att utifrån den kunna ge optimal behandling.

– Bättre smärtlindring möjliggör snabbare återhämtning och kortare sjukhusvistelser samt minskar mänskligt lidande. Det är av stor betydelse för både individen och för samhället.

Avhandlingen: ”Postoperative pain assessment and impact on early physical recovery from the patients’ perspective”

Kontakt:
Kerstin Eriksson, telefon 036-32 50 60.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera