Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Yoga har större effekt på den kognitiva hälsan än styrke- och konditionsträning. Enligt en ny studie kan yoga även bidra till att förebygga demens hos personer över 55 år.

Motion nämns ofta som en viktig faktor som bidrar till förbättrad kognitiv funktion*, men många studier som gjorts har visat varierande och ibland motstridiga resultat.

En ny studie har nu sammanfattat effekterna av fysisk träning på kognitiva funktioner. Hit räknas till exempel minne, uppmärksamhet, beslutsförmåga och hur snabbt hjärnan bearbetar information.

*Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Kognitiva nedsättningar kan till exempel vara svårigheter att lära och utvecklas. Det kan också handla om svårigheter att fokusera eller följa instruktioner för att utföra något.

Yoga har större effekt

Enligt forskarna är resultaten av studien tydliga. Styrketräning och motionsaktiviteter, som syftar till att förbättra konditionen och syreupptagningsförmågan, har endast en låg effekt på den kognitiva förmågan.

Yoga har däremot en måttlig positiv effekt på den kognitiva förmågan, och är mer sannolik att leda till en märkbar förändring av kognitiva funktioner.

Regelbunden yoga under en längre period är dock bättre för att främja kognitiv funktion än enstaka utövning. Yoga har också större potential att bromsa åldersrelaterad kognitiv nedgång, som till exempel demens, jämfört med styrke- och konditionsträning.

– Yoga kombinerar andningskontroll med olika fysiska övningar, vilka påverkar autonoma nervsystemet och nedreglerar sympaticusaktiviteten. Det är helt enkelt en metod för att hantera och motverka stress vilket förbättrar emotionell kontroll, kroppskontroll, välbefinnandet samt förbättrar uppmärksamhet, minne och andra kognitiva funktioner, säger forskaren Peter Blomstrand vid Hälsohögskolan vid Jönköping university.

Mer om studien och hjärnvänliga träningsaktiviteter

I studien används termen “mind-body exercise” som ett samlingsbegrepp för den intervention som gjordes med deltagarna. Det innebär träning som kombinerar rörelsesekvenser, andningskontroll och uppmärksamhet. Träningsaktiviteter där dessa övningar förekommer är till exempel yoga, tai chi och pilates.

Studien, som är ett samarbete mellan Jönköping University och Region Jönköpings län, sammanfattar resultaten från drygt 300 originalstudier med fler än 20 000 deltagare bland friska personer över 55 år från hela världen.

Yoga rekommenderas för äldre

Forskarna rekommenderar därför att yoga eller liknande aktiviteter som till exempel tai chi eller qigong bör integreras i äldre människors regelbundna träningsrutiner för att upprätthålla en bra kognitiv hälsa.

– För att få en förbättrad kroppslig, mental och kognitiv hälsa är det viktigt med en fysisk och aktiv ålderdom. Vi rekommenderar att träna både styrka, kondition och någon form av yoga för att ha ett friskt och hälsosamt åldrande där yogan hjälper till att få en bra kognitiv hälsa, säger forskaren Nerrolyn Ramstrand vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Studie:

Mind body exercise improves cognitive function more than aerobic- and resistance exercise in healthy adults aged 55 years and older – an umbrella review, European Review of Aging and Physical Activity.

Kontakt:

Peter Blomstrand, biträdande professor vid Hälsohögskolan, Jönköping university, och överläkare överläkare i Region Jönköpings län, peter.blomstrand@ju.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera