1. Undersidan av en idrottssko, en löpare står på en idrottsarena, redo att börja springa, med händerna i marken.
  10 november 2023

  Här är riskerna med energibrist hos idrottare

  Relativ energibrist, att man äter för lite i relation till hur mycket man tränar, är inte ovanligt inom idrotten. Energibristen kan bland annat påverka järnstatus och immunförsvar och leda till ätstörningar, stressfrakturer och benskörhet. Det framgår av en ny forskningssammanställning...

 2. Idrottare i startblock på arena
  6 februari 2023

  Psykisk ohälsa vanligt bland elitidrottare

  Nästan en av fem elitidrottare har drabbats av depressions- eller ångestsymtom. Många har också upplevt att dåligt mående påverkat vardagen. Det visar en avhandling som undersökt psykisk ohälsa bland svenska idrottare på landslagsnivå.

 3. Barn tittar på tallrik med mat
  2 februari 2023

  Ärftlighet har stor betydelse vid selektiv ätstörning

  Risken att drabbas av den allvarliga ätstörningen arfid kan till nästan 80 procent förklaras av genetiska faktorer. Det visar en tvillingstudie vid Karolinska institutet.

 4. En plåt med pommes frites i förgrunden, barn med mobiltelefon i bakgrunden
  15 december 2022

  Fler barn och unga söker hjälp för ätstörning – även pojkar drabbas

  Allt fler tonåringar och yngre barn söker hjälp för ätstörningar. Nio av tio är flickor. Men det finns ett undantag, nämligen diagnosen arfid. Där är hälften pojkar.

 5. 18 augusti 2021

  Barn som inte kan äta

  ”Ah, vi äter ute idag”. Sommar är för många förknippat med lata dagar med flödande spontanitet. Men för familjer med barn med ätsvårigheter består ”ledigheten” ofta av strategier för att få i barnet näring.

 6. 19 augusti 2019

  Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom

  Barn med Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) löper en högre risk för psykisk ohälsa, visar en ny studie av forskare från Karolinska Institutet. Drabbade barn och deras föräldrar behöver ökat psykologiskt stöd och längre uppföljning, menar forskarna.

 7. 27 maj 2019

  De flesta blir friska från anorexi

  En studie som sedan 1985 följt ett femtiotal personer som utvecklade anorexi under tonåren visar att flertalet 30 år senare var friska, men att några hade fortsatta ätstörningar. Den visar också att tonåringar som är något äldre vid insjuknandet har bättre chans att tillfriskna.

 8. 15 februari 2019

  Uppbackning utanför familjen viktig vid ätstörning

  Att som ungdom drabbas av en ätstörning gör att livet sätts på pausläge under en lång tid. Därför är det viktigt med rätt uppbackning även utanför familjen. Det kan vara inom både skolans värld och idrottsorganisationer.

 9. 11 juli 2017

  Kinkighet med maten kan vara ätstörning

  Barn som tidigare har kallats kräsna eller kinkiga med maten kan i själva verket lida av selektiv ätstörning. Sedan diagnosen blev känd 2013 har antalet fall ökat i Sverige, men än så länge finns det inte tillräckligt med forskning på vare sig orsaker eller behandling.

 10. 2 februari 2017

  Koppling mellan anorexi och autistiska drag belyses i ny studie

  Kvinnor med anorexi uppvisar tydliga autistiska drag, även sedan ätstörningen klingat av och de uppnått normalvikt, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. - Det är självklart att anorexivård måste vara matfokuserad, det handlar först och främst om att rädda liv, men också andra...

 11. placeholder bild.
  7 oktober 2013

  Hela familjen i fokus vid behandling av anorexi

  Flera nya forskningsprojekt kring anorexi är på gång vid Lunds universitet och Division Psykiatri, Skånevård Sund. Gemensamt är att hela familjen involveras vid behandlingen av sjukdomen.

 12. placeholder bild.
  26 september 2013

  Ätstörningar ska behandlas snarast möjligt

  Tidig upptäckt och snabba åtgärder är av största vikt för att förhindra att barn och unga med ätstörning och viktnedgång utvecklar kroniska ätstörningar med de ökade risker som följer med dessa.

 13. placeholder bild.
  27 maj 2010

  Pappas attityder till ätande påverkar döttrarnas

  Pappornas betydelse för sina döttrars attityder till mat och ätande har inte uppmärksammats tillräckligt. Det menar beteendevetaren Josefin Westerberg Jacobson som den 11 juni disputerar vid Uppsala universitet på en avhandling om risk- och skyddsfaktorer för utveckling av stört...

 14. placeholder bild.
  21 april 2010

  Nya perspektiv på ätstörningar hos flickor

  De psykiska problem som tonårsflickor med ätstörningar lider av är ofta ett resultat av ätstörningen – inte orsaken till den. Socionomen Sanna Aila Gustafsson vid Örebro universitet hävdar att ätstörningar hos unga flickor egentligen är en rationell, om än ohälsosam, reaktion på de...

 15. placeholder bild.
  27 maj 2009

  Ätstörningar vanligt problem både före och efter fetmabehandling

  Många patienter som söker hjälp för sin fetma lider av ätstörningar och hetsätning. En undersökning vid Örebro universitet visar att problemen fortfarande är vanliga tre år efter kirurgisk behandlingen. Däremot påverkas inte resultatet eftersom patienter med ätstörningar går ner...

 16. placeholder bild.
  19 mars 2009

  Psykisk sjukdom vanligt bland vuxna som haft anorexia

  Många vuxna som under sina tonår fick diagnosen anorexia nervosa kan inte arbeta på grund av psykiska problem. 18 år senare är var fjärde sjukpensionär eller långtidssjukskriven. Men långtidsuppföljningen från Sahlgrenska akademin visar också på flera ljuspunkter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera