Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2009

Psykisk sjukdom vanligt bland vuxna som haft anorexia

Många vuxna som under sina tonår fick diagnosen anorexia nervosa kan inte arbeta på grund av psykiska problem. 18 år senare är var fjärde sjukpensionär eller långtidssjukskriven. Men långtidsuppföljningen från Sahlgrenska akademin visar också på flera ljuspunkter.

Studien inleddes 1985. Totalt undersöktes 51 tonåringar med anorexia nervosa och en lika stor frisk kontrollgrupp. Grupperna har undersökts och jämförts flera gånger under åren som gått.

– Detta är en unik studie, också med internationella mått mätt. Det är den enda undersökningen i världen som avspeglar det naturliga förloppet av anorexia nervosa i befolkningen, säger Elisabet Wentz, docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin.

Forskargruppen har nu publicerat nya resultat från studien i de båda vetenskapliga tidskrifterna British Journal of Psychiatry och International Journal of Eating Disorders.

18 år efter det att studien inleddes har 3 kvinnor fortfarande inte tillfrisknat från sin anorexia. 13 personer, eller cirka 25 procent, är sjukpensionärer eller sjukskrivna under mer än sex månader på grund av en ätstörning eller annan psykiatrisk problematik. 39 procent har förutom ätstörningen minst en psykiatrisk diagnos. Den vanligaste diagnosen är tvångssyndrom.

Men resultaten innehåller också flera positiva överraskningar.

– Tidigare studier har visat att anorexia är en diagnos med mycket dålig prognos och att så många som var femte patient avlider som en följd av sjukdomen, men vi har inte förlorat någon av de personer som ingår i vår studie, säger Elisabet Wentz.

Enligt andra undersökningar skulle också ofrivillig barnlöshet vara en vanlig komplikation för vuxna kvinnor som haft anorexia, liksom ökad risk för att barnet föds för tidigt och för att den nyblivna mamman blir deprimerad. I denna studie har kvinnorna både i gruppen som haft anorexia och i kontrollgruppen fått i stort sett lika många barn, men kvinnorna som haft anorexia var yngre när de fick sitt första barn och barnen vägde mindre jämfört med kontrollgruppens barn.

– Ingen av de kvinnor som blivit mödrar har någon kvarstående ätstörning, men det är ändå vanligare att de oroar sig för barnens viktuppgång, säger Elisabet Wentz.

FAKTA ANOREXIA NERVOSA
Anorexia nervosa är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna bland unga kvinnor. En procent av alla flickor i tonåren insjuknar. Bland pojkarna drabbas en promille. De flesta är mellan 14 och 17 år när de får diagnosen och sjukdomstiden är ofta långdragen.

Tidskrift: British Journal of Psychiatry
Artikelns titel: Adolescent-onset anorexia nervosa: 18-year outcome
Författare: Wentz E, Gillberg IC, Anckarsäter H, Gillberg C, Råstam M.

Tidskrift: International Journal of Eating Disorders
Artikelns titel: Reproduction and offspring status 18 years after teenage-onset anorexia nervosa – A controlled community-based study.
Författare: Wentz E, Gillberg IC, Anckarsäter H, Gillberg C, Råstam M.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Docent Elisabet Wentz, telefon: 031–342 5958, 070-718 16 66, e-post: elisabet.wentz@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera