Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2010

Nya perspektiv på ätstörningar hos flickor

De psykiska problem som tonårsflickor med ätstörningar lider av är ofta ett resultat av ätstörningen – inte orsaken till den. Socionomen Sanna Aila Gustafsson vid Örebro universitet hävdar att ätstörningar hos unga flickor egentligen är en rationell, om än ohälsosam, reaktion på de motstridiga signaler de får från omvärlden. Hennes forskning bygger på uppgifter från cirka 450 tonårsflickor, både med och utan ätstörningar.

– Många som utvecklar problem kring ätande, kropp och vikt har från början en sund självkänsla i övrigt, konstaterar Sanna Aila Gustafsson, som har skrivit en doktorsavhandling med titeln ”The Importance of Being Thin” (Betydelsen av att vara smal) och som arbetar på Ätstörningsenheten på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Men den negativa inställning de har till sin kropp, förstärks så småningom till att gälla också andra området i livet, när ätstörningen inte leder till det resultat som de hoppats på.

Inte mer perfektionistiska
Sanna Aila Gustafsson vänder sig mot den vanliga uppfattningen att ätstörningar beror på att de drabbade flickorna är mer perfektionistiska, har större kontrollbehov och ställer högre krav på sig själva än sina jämnåriga kamrater. Ätstörningar utvecklas inte i ett ”vakuum” utan som en reaktion på de olika förväntningar och ideal runt utseende som omgivningen förmedlar, och detta är något som man därför måste ta hänsyn till i behandlingen av dessa flickor.

– Kan man verkligen säga att det är dysfunktionellt att tro att minskad kroppsvikt leder till större uppskattning från omvärlden, med tanke på vilka kroppsideal som dominerar inom samhället i dag? Eller är det i själva verket en rationell reaktion utifrån den verklighet som många unga flickor lever i?

Förebyggande åtgärder
Om ätstörning i mindre grad är resultatet av personlighetsfaktorer, utan snarare beror på en oförmåga att hantera omvärldens förväntningar, måste behandlingen, enligt Sanna Aila Gustafsson, hjälpa flickorna att se igenom och förhålla sig till de olika motstridiga förväntningar som omger dem.

– Min forskning understryker hur viktigt det är att tidigt sätta in förebyggande åtgärder för att motverka unga flickors missnöje med kroppen, eftersom det är en uppenbar riskfaktor för att utveckla ätstörningar. Undersökningen visar också att en positiv kroppsuppfattning och tillåtande attityder till ätande, kropp och vikt är en betydande skyddsfaktor.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sanna Aila Gustafsson, 0708-18 82 04.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera