Om en manlig vd får en dotter ökar medvetenheten om jämställdhet.
Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om en manlig vd har en dotter ökar jämställdheten i företaget, visar en studie. Men dottereffekten kommer först när barnet är äldre och papporna inser vilka hinder kvinnor kan möta.

I en studie har forskare vid Jönköping university och Handelshögskolan i Stockholm tittat på alla företag som grundades i Sverige mellan 2004 och 2017.

I företag med en manlig vd eller grundare ökade andelen kvinnor som anställs med i genomsnitt elva procent efter att vd fått en dotter, jämfört med en son.

Men det handlar inte bara om att bli förälder till en dotter. Det är först när papporna ser och upplever utmaningar döttrarna ställs inför som de börjar ta frågan om kvinnors jämställdhet på allvar.

– Visst finns det möjligheter, men jag vill lära min dotter att när Per, 50 år och med 20 år i branschen, börjar tala ner till henne ska hon stå upp för sig själv och göra motstånd, säger en vd som ingår i studien.

Dottereffekt kommer inte automatiskt

Det här kallas för ”dottereffekten” inom forskningen. Den har tidigare dokumenterats hos bland annat konservativa domare i USA och hos finansiella beslutsfattare. Det är dock första gången effekten undersökts bland företagare.

– Det vi tycker är speciellt spännande är att vi fann att dottereffekten tar tid att mogna och inlärningsprocessen för att inse mer om döttrars sårbarhet börjar först en tid efter att hon föddes, säger forskaren Lucia Naldi vid Jönköping university.

Genom att analysera flera års data om manliga vd:ar med döttrar och intervjuer med manliga företagsgrundare, har forskarna kartlagt lärandeprocessen. Det visade sig att företagen inte började bli mer jämställda omedelbart efter födseln av döttrar, utan först när de började i skolan.

Även styrelser blir mer jämställda

Dottereffekten innebär inte bara att vd:ar anställer fler kvinnor. Den leder också till att företagens styrelser blir mer jämställda. I genomsnitt ökar andelen kvinnor i styrelser med fyra procent efter att dottern nått skolåldern.

Samtidigt talar vd:ar i studiens kontrollgrupp, som endast har söner, om hur jämställdheten har ”gått för långt” och hur de ”tvingas” att anställa kvinnor.

– Vi förväntade nog oss inte att det finns så markanta skillnader mellan vd:ar med döttrar och de med söner i deras syn på jämställdhet, men efter genomförda intervjuer visade de sig att det finns helt annan medvetenhet kring dessa frågor bland vd:ar som har döttrar, säger Timur Uman, forskare vid Jönköping university.

Effekt avtar i större företag

Enligt forskarna finns dock en gräns för hur mycket förändring en vd kan åstadkomma. När företagen växer och får över tio anställda börjar grundarna ofta delegera anställningsprocesser. Det leder till att effekten på en mer jämställd anställningsprocess försvinner.

Jämställdhetseffekten i styrelserna finns dock kvar. Detta tyder på att en vd kan påverka sin närmaste krets på ett positivt sätt, men i större företag kräver arbetet för ökad jämställdhet andra verktyg, menar forskarna.

Studien har gjorts i samarbete med Erasmus universitet i Rotterdam.

Studie:

Learning from Their Daughters: Family Exposure to Gender Disparity and Female Representation in Male-Led Ventures, Management Science.

Kontakt:

Lucia Naldi, professor företagsekonomi vid Jönköping International Business School
lucia.naldi@ju.se

Timur Uman, professor företagsekonomi vid Jönköping International Business School,
timur.uman@ju.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera