Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fler män än kvinnor är egenföretagare. Men andelen mammor är fler än andelen pappor. En förklaring till varför entreprenörskap lockar mammor kan vara att kvinnors lön påverkas negativt av att få barn.

Entreprenörskap är ett mansdominerat område. Betydligt fler män än kvinnor grundar ett företag eller är egenföretagare. Men bland kvinnor som har barn är situationen annorlunda.

Moderskap tycks mycket mer än faderskap vara förknippat med nyföretagande och egenföretagande, visar en studie vid Jönköping university.

Ungefär 82 procent av kvinnliga nyföretagare är mammor och 71 procent av egenföretagarna. Bland männen är 77 respektive 61 procent av företagarna pappor.

Kvinnor med barn missgynnas ekonomiskt

Enligt forskarna kan en förklaring vara det så kallade moderskapslönestraffet. Det kan beskrivas som den negativa effekten på lön och löneutveckling för mammor som har en anställning.

För anställda män med barn är situationen omvänd. Här menar forskarna att man till och med kan tala om en “faderskapslönepremie” som visserligen är låg, cirka två procent, medan lönestraffet för mammor ligger på mellan sex och åtta procent. De här inkomstskillnaderna är oberoende av arbetsmarknadserfarenhet, yrke och arbetade timmar.

Forskningen bygger på data över alla anställda mellan 20 och 50 år i Sverige under åren 1990 till 2018.

– När vi undersökte inkomstskillnaderna per sektor såg vi, inte överraskande, att det var ett mycket större moderskapslönestraff och faderskapslönepremie i den privata sektorn än i den offentliga sektorn. Även i mindre företag var det mer påtagligt än i större företag, säger forskaren Lucia Naldi vid Jönköping university.

Fler företag kommer startas av välbetalda mammor

Efter att ha kombinerat insikter från forskning om karriärrörlighet och litteratur om moderskapslönestraff, tror forskarna att kvinnor som får barn även fortsättningsvis kommer att starta företag i högre utsträckning. Detta för att minska den straffande effekten av lönearbete på grund av diskriminering från arbetsgivarna.

– Vi förutspår även att tendensen att lansera nya företag kommer att vara större för kvinnor som har hög lön eller chefsbefattningar. Detta med tanke på den högre alternativkostnaden, i form av sämre löneutveckling, för att stanna kvar i lönearbete och de högre potentiella vinsterna från entreprenörskap för mödrar som innehar sådana positioner, säger Lucia Naldi.

Fakta om företagande i Sverige

Nästan dubbelt så många män som kvinnor går från anställning till egenföretagande varje år. Bara 21 procent av grundare av nya företag är kvinnor. Bland egenföretagare i Sverige utgör kvinnorna 36 procent.

Studie:

The Motherhood Wage Penalty and Female Entreprenurship, Organization Science.

Kontakt:

Lucia Naldi, professor företagsekonomi vid Jönköping International Business School,
lucia.naldi@ju.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera