1. 22 mars 2023

  Fetmaoperation förbättrar hälsan även hos yngre tonåringar

  Yngre tonåringar klarar fetmakirurgi lika bra som äldre ungdomar. Efter operationen minskade vikten och livskvaliteten förbättrades. Det visar en studie som jämfört två olika behandlingar vid svår fetma.

 2. tallrik med grönsaker
  9 mars 2023

  Sjuklig fetma bland barn ökade under pandemin

  Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

 3. 6 mars 2023

  Mobilapp gav bättre matvanor hos små barn

  Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid. En mobilapp på flera språk hjälpte föräldrar att ge sina barn hälsosammare vanor, visar en studie.

 4. Överviktig man
  3 mars 2023

  Fetma vanligare i USA – men svenska män har större hälsorisk

  Svenska män med svår fetma löper större risk att dö av hjärt-kärlsjukdom jämfört med amerikanska män. Bland överviktiga kvinnor är risken att dö i förtid lika stor mellan länderna.

 5. Överviktig pojke står på en våg
  2 mars 2023

  Unga överviktiga har ökad risk för blodpropp senare i livet

  Övervikt och fetma i barndomen eller i tonåren ökar risken att drabbas av en blodpropp i vuxen ålder. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

 6. 30 januari 2023

  Fetma hos förskolebarn ökade under pandemin

  Förekomsten av övervikt och fetma hos tre- och fyraåringar ökade under pandemin, särskilt i utsatta områden. Det visar en studie på drygt 25 000 barn i tre svenska regioner.

 7. 19 januari 2023

  Metabol ohälsa ökar risken för fetmarelaterad cancer – oavsett midjemått

  Man behöver inte vara överviktig för att lida av metabol ohälsa. Och metabol ohälsa ökar risken för fetmarelaterad cancer, oavsett midjemått.

 8. 13 januari 2023

  Inget samband mellan högt BMI och ökad dödlighet efter intensivvård av covid-19

  Högt BMI är en riskfaktor för att drabbas så svårt av covid-19 att man behöver intensivvård. Men väl på intensivvården tyder forskningsresultat på det motsatta – att högt BMI snarare är en skyddande faktor.

 9. Modell av ett hjärta, mot grå bakgrund
  9 november 2022

  Svår fetma i 18-årsåldern kopplas till förmaksflimmer

  Svår eller sjuklig fetma i 18-årsåldern kan kopplas till ökad risk för förmaksflimmer i yngre medelåldern. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

 10. 4 maj 2022

  Bukfetma kopplas till inflammation hos äldre kvinnor

  En ny avhandling visar att överskott av fettvävnad, särskilt i buken, kan leda till kronisk inflammation hos äldre kvinnor. Men ökad fysisk aktivitet kan vara ett sätt att minska inflammationens skadliga effekt i kroppen.

 11. 25 april 2022

  Risk för cancer långt efter barndom med högt BMI

  Personer som haft högt BMI som barn har högre risk för cancer relaterad till fetma senare i livet, även om de varit normalviktiga som unga vuxna. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

 12. 9 mars 2022

  Bättre metoder behövs för att förstå sockrets effekter på kroppen

  Mindre än tio procent av energin från mat bör komma från tillsatt socker, enligt nuvarande nordiska näringsrekommendationer. För vuxna motsvarar det ungefär 50 - 75 gram tillsatt socker per dag och en burk läsk innehåller cirka 30 gram socker.

 13. 3 mars 2022

  Tidig övervikt påverkar 20-åringars risk för hjärt-kärlsjukdom

  Unga vuxna som var överviktiga redan i tioårsåldern har en tydlig ökning av riskmarkörer för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Förebyggande hälsoinsatser är därför viktiga, menar forskare.

 14. 23 februari 2022

  Övervikt i tonåren ökade risken för svår covid-19

  Män med högt BMI i övre tonåren fick ökad risk för svår covid-19 senare i livet. Det visar en studie som bygger på data från 1,5 miljoner värnpliktiga åren 1950-1987. 

 15. 11 februari 2022

  Barnfetma minskade efter digital behandling

  Det finns ett samband mellan snabb viktuppgång som bebis och övervikt senare i livet. Ett stödprogram för föräldrar, bestående av gruppträffar och webbaserat stöd, har visat goda resultat.  

 16. 20 januari 2022

  Sluta banta, ät rätt i stället 

  Hälften av den svenska befolkningen är överviktig. Många har provat allt – som LCHF, 5:2, eller att räkna kalorier. Att sluta banta i onödan kan vara en lösning. Liksom att växla mellan fasta och normalt ätande.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera