Vuxen håller ung kvinna i handen
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ungdomar som gått ner mycket i vikt efter en fetmaoperation kan fortfarande lida av psykisk ohälsa. En stor långtidsstudie visar också att fetmakirurgi ökar risken för tidiga alkoholproblem.

En stor studie har undersökt psykisk ohälsa hos samtliga ungdomar som gjort en viktoperation i Sverige mellan åren 2007 och 2017.

Det visade sig att ungdomarna som opererades oftare fått behandling och läkemedel mot psykisk ohälsa redan fem år före operationen.

– Visserligen gäller det generellt att den psykiska ohälsan ökar i åldrarna 15 till 21 år, men för den här gruppen ökade behovet av behandling snabbare än hos ungdomar i allmänhet, säger Kajsa Järvholm som är docent i psykologi vid Lunds universitet.

Mönstret höll i sig även efter fetmakirurgin. Ungdomarna fortsatte att ha större behov av behandling för psykisk ohälsa jämfört med andra jämnåriga.

– Fetmakirurgi har mycket positiva effekter på vikt, kontroll av blodsocker och blodtryck, men när det gäller den psykiska hälsan så blir den varken bättre eller sämre efter viktoperation, säger Martin Neovius som är professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet.

Psykisk hälsa påverkas inte av viktnedgång

Den uteblivna effekten på den psykiska hälsan går stick i stäv med  förväntningar och stora förhoppningar hos ungdomar med svår fetma och deras föräldrar.

Men Kajsa Järvholm lyfter fram att viktoperationer måste ses för vad de är. Fetmakirurgi är ett effektivt sätt att behandla fetma och förbättra den fysiska hälsan, men är inte en behandling av psykisk ohälsa.

– Resultaten tyder på att psykisk ohälsa och viktnedgång inte hänger samman på det sätt som folk tror. Vi ser en liten nedgång i behov av psykiatrisk vård under det första året efter operationen, men därefter försvinner den effekten, säger Kajsa Järvholm.

Risk för alkoholberoende ökar

Ytterligare resultat från studien är att beroendediagnoser, framför allt  alkoholberoende, ökar hos den opererade gruppen.

– Det är känt sedan tidigare att det finns en ökad risk för alkoholmissbruk hos vuxna efter viktkirurgi. Nu ser vi att detta också gäller för unga som opererats, säger Kajsa Järvholm.

Kopplingen mellan alkoholmissbruk och fetmakirurgi beror troligen på att upptaget och omsättningen av alkohol förändras i kroppen efter en viktoperation. Det gör att man blir mer känslig för att utveckla beroende.

Sårbar grupp som behöver stöd

Studien är den största långtidsstudien i världen över ungdomar som opererat sig mot fetma.

– Vi hoppas att den ska leda till att de unga, deras föräldrar och andra vårdgivare ska få realistiska förväntningar på vad en operation kan leda till, samt att vården ska anpassas utifrån att detta är en sårbar grupp som behöver mycket stöd och uppföljning även på lång sikt, säger Kajsa Järvholm.

Så gjordes studien

Studien har gjorts av forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet. Den baseras på data från Patientregistret och Läkemedelsverket.

Med hjälp fetmakirurgiregistret identifierades drygt 1500 patienter under 21 år och som gjort en viktoperation under åren 2007 till 2017. Därefter undersöktes hur många av de opererade ungdomarna som behandlats för psykisk ohälsa eller använt psykofarmaka. Forskarna har sedan jämfört data med matchande jämförelsegrupper.

Vetenskaplig studie:

Mental health from five years before to ten years after bariatric surgery in adolescents with severe obesity: a nationwide cohort study with matched population controls, Lancet Child & Adolescent Health.

Kontakt:

Kajsa Järvholm, universitetslektor och docent i psykologi vid Lunds universitet, kajsa.jarvholm@psy.lu.se

Martin Neovius, professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, martin.neovius@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera