Ben och skor tillhörande två personer som springer i lera.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Män med övervikt eller fetma vid 18 års ålder löper högre risk för 17 olika cancerformer senare i livet, enligt studier vid Göteborgs universitet.

Tidigare under 2023 presenterades en studie om förhöjd cancerrisk hos män som haft relativt dålig fysisk kondition vid mönstring vid 18 års ålder. Resultaten var oberoende av eventuell övervikt eller fetma vid mönstringen.

Fokus på bmi vid mönstring

Nu har samma forskargrupp fokuserat på de mönstrandes kroppsmasseindex, bmi. Och det visar sig att högre bmi i de sena tonåren kan kopplas till ännu fler cancerformer senare i livet än dålig kondition vid samma ålder.

Högt bmi vid mönstring följdes, enligt forskarna, av högre risk för 17 cancerformer: Cancer i lungor, huvud-halsområde, hjärna, sköldkörtel, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lever, tjocktarm, ändtarm, njurar och urinblåsa. Riskökningen gällde även malignt melanom, leukemi, myelom och lymfom, både Hodgkins och Non-Hodgkins.

Högre risk redan vid normalvikt

För flera cancerformer var risken förhöjd redan vid mönstrings-bmi på 20-22,4, alltså värden inom spannet för normalvikt, som ligger på 18,5-24,9. Detta gällde cancer i huvud- och halsområde, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lever och njure, samt malignt melanom och Non-Hodgkins lymfom.

– Det här visar att nuvarande definitionen av normalvikt i första hand bör anses gälla för äldre vuxna, medan en normalvikt som ung vuxen verkar vara i det nedre spannet. Detta har vi från vår forskargrupp tidigare även sett gälla för hjärtkärlsjukdom, säger Maria Åberg, professor i allmänmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

En studerad cancerform avvek från mönstret, nämligen prostatacancer. Prostatacancer var vanligare bland dem som inte hade haft övervikt eller fetma vid mönstring. En trolig förklaring, menar forskarna, är att män med normalvikt oftare söker vård för prostatabesvär, vilket leder till fler tidiga vårdkontakter och diagnoser.

Starkast koppling till cancer i buken

Kopplingen till högt bmi var starkast för cancersjukdomar i buken, däribland cancer i matstrupe, magsäck och njure. Där fanns en tre till fyra gånger högre risk för män med fetma vid mönstring. Ohälsosam vikt såg ut att förklara cirka 15 till 25 procent av fallen av dessa cancerformer i Sverige i dag.

Ökning väntas

På 30 års sikt väntar enligt forskarna en ökning av andelen cancerfall med koppling till högt bmi i övre tonåren, beräknat utifrån övervikt och fetma hos dagens 18-åriga män i Sverige. För cancer i magsäck stiger andelen till 32 procent och för cancer i matstrupe till 37. I USA skulle mer än vartannat fall av dessa två cancerformer om 30 år kunna kopplas till högt bmi i övre tonåren.

– Att etablera övervikt och fetma redan i unga år verkar öka risken att det ska hinna leda till en cancerutveckling, och vi ser kopplingar mellan ohälsosam vikt och cancer i nästan alla organ. Med tanke på den alarmerande utvecklingen av fetma i barn- och ungdomsåren förstärker den här studien behovet av att sätta in kraftfulla resurser för att vända utvecklingen, säger Aron Onerup, postdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Vetenskaplig artikel:

Associations between body mass index in youth and site-specific cancer in men – a cohort study with register linkage, Obesity.

Kontakt:

Aron Onerup, postdoktor, Göteborgs universitet och St. Jude Children’s Research Hospital
aron.onerup@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera