Ungdomar spelar fotboll
Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Män med bra kondition i övre tonåren har lägre risk att drabbas av olika cancerformer senare i livet. Främst minskar risken för cancer i magtarmkanalen, visar en studie vid Göteborgs universitet.

Det är känt sedan tidigare att fysisk aktivitet kan förebygga vissa typer av cancer. Men forskare har nu studerat kopplingen mellan fysisk kondition vid mönstring och risken att senare insjukna i 18 olika cancerformer.

Analyserna bygger på data från drygt en miljon män som mönstrade i Sverige under åren 1968 och 2005.

Tydligast minskning vid magtarmcancer

Studien visar att bra kondition vid mönstring följdes av lägre risk att utveckla cancer i huvud-halsområdet, matstrupen, magsäcken, bukspottkörteln, levern, tjocktarmen, ändtarmen, njurarna och lungorna.

Kopplingarna till kondition var starkast för cancersjukdomar i magtarm-kanalen, däribland cancer i matstrupe och lever. Här hade personer med bra kondition vid mönstring cirka 40 procent lägre risk att drabbas. De hade även 20 procent lägre risk att få cancer i magsäck och tjocktarm.

Forskargruppen på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har även studerat kondition vid mönstring och dödlighet inom fem år efter en cancerdiagnos senare i livet.

Lägre dödlighet vid cancerdiagnos

Preliminära data visar att dödligheten i cancer, alla kategorier, var i genomsnitt 30 procent lägre för personer som haft bra kondition.

– Att ha god kondition verkar både kunna minska risken att få många typer av cancer, och göra en bättre rustad för en framgångsrik cancerbehandling om man drabbas. Resultaten förstärker argumenten för att arbeta med att etablera hälsosamma levnadsvanor som leder till god kondition redan tidigt i livet, säger forskaren Aron Onerup vid Göteborgs universitet och St Jude Children’s Research Hospital i Memphis.

Enligt Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi på Göteborgs universitet, grundas levnadsvanor tidigt och är ofta stabila genom livet.

– Studien ska inte tolkas som att det räcker att röra sig som ung, vi tror att det är av stor betydelse fortsatt upp i åren, säger han.

Fler resultat från studien

Deltagarna i studien hade snittålder på 18 år. Alla resultat var oberoende av eventuell övervikt eller fetma, vilket år personerna mönstrade och föräldrarnas utbildningsnivå.

Uppgifterna om rökning var knapphändiga, men sannolikt var personerna med bra kondition oftare rökfria. Detta tros förklara en del av den starka kopplingen mellan sämre kondition och cancer i matstrupe och lever, samt hela kopplingen mellan sämre kondition och lungcancer.

För endast två cancerformer, hudcancer och prostatacancer, var bra kondition i unga år kopplat till ökad sannolikhet för diagnos. En trolig förklaring är att män med bra kondition också har bättre koll på hudförändringar och prostata, vilket leder till fler tidiga vårdkontakter och diagnoser.

Vetenskaplig studie

Associations between cardiorespiratory fitness in youth and the incidence of site-specific cancer in men: a cohort study with register linkage, British Journal of Sports Medicine.

Kontakt:

Aron Onerup, postdoktor vid Göteborgs universitet och St. Jude Children’s Research Hospital, aron.onerup@gu.se

Maria Åberg, professor vid Göteborgs universitet, maria.aberg@gu.se

Mats Börjesson, professor vid Göteborgs universitet, mats.borjesson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera