Anatomisk modell av lever
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Familjemedlemmar till personer med livsstilsrelaterad fettlever har en förhöjd risk att drabbas av levercancer och andra leversjukdomar. Det visar en studie.

Personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla och avlida i levercancer. Men nu visar forskning att även nära släktingar och partners har en förhöjd risk att få leversjukdomar.

– Patienter med metabolt orsakad fettlever bör inte behandlas isolerat utan rekommendationer om livsstilsförändringar bör ges till både släkt och familj. Dessutom talar vår studie för att man bör utvärdera nyttan med screening av nära släktingar med ytterligare riskfaktorer, säger forskaren Fahim Ebrahimi vid Karolinska institutet.

Fettlever innebär att för mycket fett samlas i levern. En vanlig orsak är övervikt, men för hög alkoholkonsumtion kan också leda till fettlever. Så kallade metabola störningar orsakas av fettrik kost och ökar risken för övervikt och sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och fettlever.

I en ny studie har forskare vid Karolinska institutet använt sig av den så kallade Espresso-kohorten, som bland annat innehåller information om alla leverbiopsier som tagits i Sverige från 1965 och framåt. Forskarna fann cirka 12 000 personer med metabolt orsakad fettlever, så kallad MASLD (se faktaruta).

Var och en matchades med upp till fem kontrollpersoner. Därefter identifierades nära släktingar –  som föräldrar, syskon och barn – men också partners i de båda grupperna. Totalt omfattar studien närmare 250 000 nära släktingar och 57 000 partners.

Fakta om MASLD

Man räknar med att var fjärde vuxen person i världen är drabbad av metabolt orsakad fettlever, MASLD. Det är en förkortning av Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. Det kallade tidigare NAFLD, Nonalcoholic fatty liver disease eller icke-alkoholrelaterad fettlever.

De allra flesta är dock helt omedvetna om att de är drabbade. Utmaningen för vården ligger i att hitta den mindre andel personer som också utvecklar en allvarlig leverskada som fibros, cirros (skrumplever) eller cancer. Ett prioriterat mål är därför att hitta sätt att tidigt kunna identifiera de individer som löper störst risk att drabbas. Den aktuella studien visar några riskgrupper som är lätta att identifiera.
Källa: Fahim Ebrahimi, Karolinska institutet

Den absoluta risken är liten

Med en uppföljningstid på i snitt 17,6 år fann forskarna att nära släktingar till MASLD-patienter löpte en 80 procent ökad risk att drabbas av levercancer jämfört med personerna i kontrollgruppen.

Men levercancer är en relativt ovanlig sjukdom. Det gör att den absoluta riskökningen att drabbas är betydligt lägre. Enligt forskarna är den absoluta riskökningen under 20 års tid 0,11 procent.

– Det innebär att ytterligare en av 900 nära släktingar till patienter med MASLD utvecklar levercancer under en 20-årsperiod. Så den absoluta risken är liten. Men på populationsnivå är den ändå relevant, säger forskaren Jonas Ludvigsson vid Karolinska institutet.

Ärftlighet och livsstil spelar in

Partners till dessa patienter hade klart förhöjda risker att drabbas av allvarlig leversjukdom som till exempel cirros, eller skrumplever, och död.

– Detta bekräftar att det finns en tydlig ärftlighet i metabolt orsakade fettleversjukdomar, men också att miljöfaktorer, som en delad livsstil, spelar en viktig roll, säger Fahim Ebrahimi.

Vetenskaplig studie:

Familial Coaggregation of MASLD with Hepatocellular Carcinoma and Adverse Liver Outcomes: Nationwide Multigeneration Cohort StudyJournal of Hepatology.

Kontakt:

Fahim Ebrahimi, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, fahim.ebrahimi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera