Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vuxna med adhd löper ökad risk att drabbas av en rad hälsoproblem. Men äldre får sällan diagnos och behandling – trots symtom.

Personer med adhd har svårigheter med uppmärksamhet – med eller utan samtidig överaktivitet och impulsivitet. Adhd blir ofta tydlig under barndomen, men de svårigheter som diagnosen medför kan kvarstå även i vuxen ålder.

Samtidigt får väldigt få vuxna idag diagnosen adhd, trots symptom. Det visar en avhandling från Örebro universitet.

– Ett betydande antal vuxna som är 50 år och äldre har milda adhd-symptom. Men många av dem har varken fått diagnos eller behandling, säger Maja Dobrosavljevic, som nyligen har disputerat i medicin vid Örebro universitet.

Resultaten bygger på en sammanställning av internationella registerdata och deltagarbaserade studier över fler än tjugo miljoner individer, inklusive 41 000 individer med diagnosen adhd.

– En anledning till att många äldre inte får diagnosen adhd kan vara att symptomen ofta misstas för åldrandets naturliga förlopp eller demenssjukdomar i ett tidigt stadium, säger Maja Dobrosavljevic.

Ökad risk för flera sjukdomar för vuxna med adhd

Avhandlingen visar också att vuxna med adhd löper högre risk att drabbas av flera åldersrelaterade sjukdomar. Det kan till exempel vara demens, högt blodtryck, hjärtsvikt, stroke, typ 2-diabetes och fetma.

– Personer med adhd hade en signifikant högre risk att drabbas av demens och få lindrig påverkan på förmågan att minnas, ta in och bearbeta information.

Andra psykiatriska tillstånd och missbruksproblem ökade dessutom risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med adhd.

– Detta är något läkare kan behöva ta hänsyn till i kombination med andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som rökning, högt blodtryck och diabetes, säger Maja Dobrosavljevic.

Förbättra hälsa och livskvalitet

Det är idag oklart hur det är att åldras med adhd. Även vuxna med mildare adhd-symptom kan fortfarande drabbas av olika hälsoproblem och ha svårigheter att fungera i vardagen.

– Därför är det viktigt att öka medvetenheten om adhd hos den här gruppen så att fler kan få en korrekt diagnos och lämpliga insatser. På så sätt kan vi förebygga att de drabbas av allvarliga hälsoproblem senare i livet, säger Maja Dobrosavljevic.

Hur kan förebyggande insatser se ut för vuxna med adhd?

– Det kan handla om att hjälpa dem att utveckla hälsosamma kostbeteenden, få bättre sömn, öka fysisk aktivitet, sluta röka eller behandla potentiellt drog- eller alkoholmissbruk.

Avhandling:

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Beyond the Young Age: Investigation of the Prevalence of ADHD in Older Adults and the Risk of Age-related Disorders, Örebro universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera