Ung kvinna sitter ihopkrupen framför fönster.
Artikel från Karolinska Institutet

Forskare har sett ett samband mellan adhd-läkemedel och minskad risk att dö i förtid. Med medicinering kan risken för onaturliga dödsfall – till exempel efter drogöverdoser – minska med en fjärdedel.

Tidigare forskning har visat att personer med diagnosen adhd löper en ökad risk att dö i förtid. Det har däremot inte varit klarlagt om behandling med läkemedel kan påverka risken.

Nu har forskare från bland annat Karolinska institutet undersökt om det finns ett samband.

Adhd-läkemedel minskar risken

I en registerstudie följdes närmare 150 000 svenskar som fått diagnosen adhd mellan åren 2007 och 2018. Personerna var mellan 6 och 64 år gamla.

Forskarna kartlade risken att dö upp till två år efter en diagnos. Över 56 procent av personerna i studien hade påbörjat medicinering mot adhd inom tre månader efter diagnosen. De jämfördes med personer som inte gjort det.

– Studien visade att det finns ett samband mellan medicinering efter diagnos och lägre risk att dö. Det gällde oavsett dödsorsak, men mest minskade risken att dö av onaturliga orsaker, till exempel överdosering av alkohol och droger. Sambandet var inte lika starkt för risken att dö av naturliga orsaker, som fysiska hälsotillstånd, säger forskaren Lin Li vid Karolinska institutet.

Viktigt att snabbt få behandling

Risken att dö av onaturliga orsaker minskade med en fjärdedel hos gruppen som medicinerade. Eftersom det är en observationsstudie kan inte orsakssamband fastställas, men resultaten pekar på att det kan ha stor betydelse för personer med adhd att snabbt få läkemedel.

Men det finns samtidigt andra hälsoaspekter att ta hänsyn till när dessa mediciner skrivs ut, menar forskarna. Deras studier har tidigare visat att det finns ett samband mellan adhd-läkemedel och hjärt-kärlsjukdom.

Långsiktiga effekter ska studeras

Nästa steg för forskargruppen är att undersöka långsiktiga effekter av adhd-medicinering.

– Det blir avgörande att fastställa om fördelarna vi har sett i den här studien kommer att bestå över tid och att identifiera om det finns några ytterligare negativa effekter kopplade till långvarig medicinering, säger forskaren Zheng Chan vid Karolinska institutet.

Forskarna ska även studera effekter och mekanismer för olika typer av adhd-läkemedel och hur doser, behandlingslängd och könsskillnader kan påverka.

– Med hjälp av sådan kunskap kan läkare skräddarsy behandlingsplaner för personer med adhd för att maximera fördelarna med behandlingen och minimera riskerna, säger Zheng Chang.

Studien är ett samarbete med Örebro universitet, Indiana University i USA och  University of Southampton i Storbritannien.

Vetenskaplig studie:

ADHD Pharmacotherapy and Mortality in Individuals With ADHD, Jama.

Kontakt:

Zheng Chang,  forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, zheng.chang@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera